PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5, CD 1 | 1447--1454
Tytuł artykułu

Kształcenie formalne przyszłych specjalistów ds. BHP

Warianty tytułu
Formal Learning of future Occupational Safety and Health Specialists
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza programu nauczania na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej pod względem efektów kształcenia oraz metod weryfikacji tych efektów. Przeprowadzone badania potwierdziły, że program nauczania na danym kierunku jest opracowany poprawnie, każda analizowana kompetencja jest rozwijana i doskonalona na kilku przedmiotach. Podczas formalnego kształtowania kompetencji technicznych i społecznych studentów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy wykorzystywane są różne metody weryfikacji efektów kształcenia, co prowadzi do obiektywnej oceny wiedzy, umiejętności i postaw przyszłych specjalistów ds. BHP. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is analysis of teaching program at Occupational Safety Engineering Technical University of Lodz in terms of learning outcomes and methods of verification of these effects. The study confirmed that the teaching program in a given direction is developed correctly, each analyzed competence is developed and perfected in several classes. During the formal learning of technical and social competence of students in the field of Occupational Safety Engineering there are various methods of verifying outcomes used, which leads to an objective assessment of knowledge, skills and attitudes of future Health and Safety specialists. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1447--1454
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Maslowski, R., Breit, H. Eckensberger, L. iScheerens J. (2009). A conceptual framework on informal learning of active citizenship competencies. W: J. Scheerens (red.), Informal learning of active citizenship at school: an international comparative study in seven european countries (11-24). Dordrecht: Springer Science & Business Media B.V.
 • Niziołek K., Boczkowska K., Kompetencje kadr bhp w aspekcie zachodzących zmian prawnych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem, Politechnika Łódzka.
 • Pawłowska Z., (2002), System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, CIOP&PIB, Warszawa.
 • Rączkowski B., BHP w praktyce (2012), Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie o służbie BHP (Dz. U. Nr 246, poz. 2468).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.).
 • Spychała M., (2015) Zarządzanie kompetencjami studentów na kierunku Zarządzanie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Uniwersytet Łódzki, (w druku).
 • Spychała M., Grzelczak A., Wartościowanie pracy i kompetencji specjalisty ds. BHP, Logistyka 5/2014.
 • Spychała M., Łech S., (2011), Analiza kompetencji zawodowych pracowników i jej wpływ na doskonalenie służby BHP, VI Międzynarodowa Konferencja, Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem, Witold Biały, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz.
 • [11]. Spychała M., Matejun M., Badanie ocen wybranych kompetencji menedżerskich studentów WOiZ Politechniki Łódzkiej, "Marketing i Rynek", nr 05/2015, s. 1274-1293.
 • Straka, G. A. (2002), Valuing learning outcomes acquired in non-formal settings. W: W.J. Nijhof, A. Heikkineni L.F.M. Nieuwenhuis (red.), Shaping flexibility in vocational education and training (149-166). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2010 r. dotycząca klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (DZ.U. z 2010 r. nr 82, poz. 537).
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2).
 • Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska B, Niziołek K, Sikora A., (2009), Raport z badań pt.: Analiza i ocena stopnia dostosowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp w przepisach i potrzebach rynku, Łódź.
 • http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl/) 25.05.2015
 • http://programy.p.lodz.pl/?l=pl&s=karta-opisu-programu-ksztalcenia&pk=in ynieria bezpiecze stwa pracy&pkId=60 15.06.2015
 • http://www.nauka.gov.pl/standardy-ksztalcenia-/ 15.06.2015
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.