PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 425 Ekonomia - finanse - bankowość | 83--100
Tytuł artykułu

Przejawy finansyzacji na rynku kredytów dla MSP

Autorzy
Warianty tytułu
The Symptoms of Financialization on Loans Market for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) odgrywają od lat kluczową rolę w gospodarkach poszczególnych państw i regionów. Stanowią ponad 99% przedsiębiorstw niefinansowych. O ich doniosłym znaczeniu świadczy nie tylko dominująca pozycja pod względem liczby podmiotów, ale również udział w kreowaniu miejsc pracy czy dochodu narodowego. Kluczowym czynnikiem siły i sukcesu MSP jest dostęp do środków finansowych. Badania wskazują, że MSP napotykają większe trudności niż duże firmy w dostępie do źródeł finansowania. W finansowanie swojej działalności, zwłaszcza rozwojowej, MSP angażują mniej środków finansowych pochodzenia zewnętrznego, szczególnie bankowego. Problematykę tę uznać należy za istotną determinantę rozwoju tego sektora, w szczególności w pierwszych latach działalności MSP oraz w sytuacjach pojawiających się kryzysów gospodarczych. Wskutek kryzysu finansowego MSP szczególnie doświadczyły trudności w dostępie do kredytowania bankowego. Nie bez wpływu na to pozostaje finansyzacja. W artykule, w oparciu o literaturę przedmiotu, dane raportowe i statystyczne, przeanalizowano przejawy finansyzacji na rynku kredytów dla przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
Small and medium-sized enterprises (SMEs) have been playing a key role in economies in different countries and regions for years. They represent over 99% of non-financial companies. Their major importance provides not only a dominant position in terms of number of players, but also a contribution in the creation of jobs and national income. A key factor in the strength and success of small and medium companies is their access to financial resources. Research shows that SMEs face greater difficulties in access to financing sources than larger companies. Financing their activities, especially the development of SMEs, involves less financial resources of external origin, especially banks. These problems should be considered an important determinant of the development of this sector, especially in the first years of activity of SMEs and during emerging of the economic crises. This is due to financialization. The article, based on literature, reporting and statistical data, analyzed manifestations of financialization on the corporate credit market.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Bijlsma M., Dubovik A., 2014, Banks, financial markets and growth in developed countries. A survey of the empirical literature, CPB Discussion Paper, no. 266, s. 2.
 • Bogle J., 2010, Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, PTE, Warszawa.
 • Calza A., Gartner C., Sousa J., 2001, Modelling the demand for loans to the private sector in the euro area, ECB Working Paper Series, no. 55, s. 7-8.
 • Dembinski P.H., 2011, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Studio Emka, Warszawa.
 • Epstein G., 2002, Financialization, Rentier Interests, and Central Bank Policy, Department of Economics and Political Economy Research Institute (PERI), University of Massachusetts, Amherst.
 • European Commission, 2014, A reformed financial sector for Europe, COM(2014) 279 final, Brussels, http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/general/20140515-erfra-communication_en.pdf (12.11.2015).
 • European Commission, 2015, Survey on The Access to Finance of Small and Medium-sized Enterprises (SAFE), Analytical Report 2015, www.ecb.europa.eu.
 • Gostomski E., 2014, Finansyzacja w gospodarce światowej. Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej, nr 33.
 • GUS, 2015, Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009-2013, Warszawa, http://stat.gov.pl.
 • IMF, 2015, Sahay R., Cihak M., N'Diaye P., Barajas A., Pena D.A., Gao R., Bi Y., Kyobe A., Nguyen L., Saborowski C., Svirydzenka K., Yousefi R., Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets, Staff Discussion Note SDN/15/08.
 • Jajuga K., 2014, W poszukiwaniu miar ryzyka finansowego, [w:] Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, Czekaj J., Owsiak S. (red.), PWE, Warszawa.
 • Kose M.A., Prasad E., Rogoff K., Wei S.-J., 2006, Financial globalisation: A reappraisal, NBER Working Paper Series, no. 12484.
 • Krippner G.R., 2005, The financialization of the American economy, Socio-Economic Review, vol. 3, no. 2, s. 174.
 • Levine R., 1997, Financial development and economic growth: Views and agenda, Journal of Econo-mic Literature, vol. 35, no. 2.
 • Łapiński J., 2011, Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2009-2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Mączyńska E., 2011, Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 9.
 • Marzec J., Pawłowska M., 2011, Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym - badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw, Materiały i Studia, nr 261, NBP, Warszawa.
 • Merton R.C., 1993, Operation and Regulation in Financial Intermediation: A Functional Perspective, [w:] Operation and Regulation of Financial Markets, Englund P. (red.), Stockholm.
 • Merton R.C., Bodie Z., 1995, A Conceptual Framework for Analyzing the Financial Environment, [w:] D.B. Crane, K.A. Froot, S.P. Mason, A. Perold, R.C. Merton, Z. Bodie, E.R Sirri, P. Tufano, The Global Financial System: A Functional Perspective, Harvard Business School Press, Boston.
 • Mishkin F.S., 2002, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa.
 • NBP, 2009, Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2009 r., Warszawa.
 • NBP, 2015, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r., Warszawa.
 • NBP, 2016, Dostępność finansowania przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce, Warszawa.
 • Orhangazi Ö., 2007, Financialization and Capital accumulation in the non-financial corporate sector: A theoretical and empirical investigation on the U.S. economy: 1973-2003, Political Economy Research Institute (PERI), Working Paper Series, no. 149, s. 864.
 • O'Toole C. M., Gerlach-Kristen P., O'Connell B., 2013, Measuring credit constraints for Irish SMEs. Research notes, Economic and Social Research Institute (ESRI), no. 1/3.
 • PARP, 2010, Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. Obszar: finansowanie zwrotne, Warszawa.
 • Płókarz R., 2013, Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ratajczak M., 2012, Finansyzacja gospodarki, Ekonomista, nr 3, PTE, Warszawa, s. 282-283.
 • Sawicka A., Tymoczko I.D., 2014, Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy, Materiały i Studia, nr 310, NBP, Warszawa, s. 13.
 • Scott I. O., 1957, The availability doctrine: Theoretical underpinnings, Review of Economic Studies, vol. 25, no. 1, s. 45-48.
 • Stockhammer E., 2013, Financialization and the Global Economy, [w:] The Political Economy of Financial Crises, Wolfson M.H., Epstein G.H. (red.), Oxford University Press, New York.
 • Summers L.H., 2000, International financial crises: Causes, prevention, and cures, The American Economic Review, vol. 90, no. 2.
 • Tarnawa A., 2010 (2011), Makroekonomiczna sytuacja Polski w 2009 r. (2010 r.), [w:] PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009 (2009-2010), Warszawa.
 • Turner A., 2010, What do banks do? Why do credit booms and busts occur and what can public policy do about it?, [w:] The Future of Finance: The LSE Report, London School of Economics and Political Science, London.
 • Wrzesiński M., 2014, Finansjalizacja gospodarki - fakty czy mity?, [w:] Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Ostaszewski J., Kosycasz E. (red.), opracowanie naukowe z serii "Przedsiębiorczość", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa. www.nbp.pl.
 • http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/koniunktura.
 • http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/kredytowy.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.