PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 425 Ekonomia - finanse - bankowość | 9--23
Tytuł artykułu

Zróżnicowania wewnątrzregionalne i ich implikacje dla rozwoju województwa opolskiego. Wybrane aspekty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Intraregional Differences and their Implications for the Development of the Opole Voivodeship. Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dywersyfikacja rozwoju, występująca na każdym poziomie i w każdym wymiarze działalności społeczno-gospodarczej, powodowana jest wieloma czynnikami, wśród których, obok czynników przyrodniczych i kulturowych, do najważniejszych zalicza się czynniki o charakterze ekonomicznym oraz czynniki o charakterze społecznym. Głębokość dywersyfikacji może przesądzać o dalszym rozwoju określonego obszaru. W artykule poddano analizie wybrane czynniki składające się na specyfikę województwa opolskiego. Ocenie zostały poddane wybrane wielkości bezwzględne: liczby podmiotów gospodarczych, liczby ludności zamieszkującej powiaty województwa opolskiego, liczby pracujących i bezrobotnych oraz wskaźniki: przyrostu naturalnego, stopy bezrobocia, salda migracji. Celem opracowania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, które z nich istotnie przyczyniają się do wewnątrzregionalnego zróżnicowania tego regionu oraz jakie będą w związku z tym implikacje i kierunki niezbędnych działań dla jego dalszego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
Diversification of development occurring at every level and in every aspect of socio-economic activity, is caused by many factors among which besides natural and cultural factors, the most important are economic and social ones. The depth of diversification can determine further development of the area. The article analyses selected factors contributing to the specificity of the Opole Voivodeship and assesses selected absolute values: the number of operators, the number of people living in counties of the Opole Voivodeship, the number of employed and unemployed as well as indicators of natural growth, unemployment, migration balance. The aim of the study was to answer the question, which of them contributed significantly to the intraregional diversity of the region and implications and directions of the necessary actions for its further development.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Biernacka J., Dzierżanowska B., Mulica W. (red.), 2015, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie opolskim w 2014 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne, Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Opolu, Opole.
 • Bucka M., 2010, Małe i średnie przedsiębiorstwa motorem przedsiębiorczości w gospodarce województwa opolskiego, Opolskie Roczniki Ekonomiczne, tom XVIII, red. Z. Mikołajewicz, Opole.
 • Heffner K., 2012, Migracje a rozwój regionu. Znaczenie procesów migracyjnych dla rozwoju regionów w Polsce, [w:] Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-2011-2035 - aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, Rauziński R., Sołdry-Gwiżdż T. (red.), Rządowa Rada Ludnościowa, PIN - Instytut Śląski w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego , Opole - Warszawa.
 • Jończy R., 2006, Wpływ migracji zagranicznych na dysharmonię rozwoju województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy, Opole.
 • Jończy R., Rokita-Poskart D., Tanas M., 2013, Exodus absolwentów szkół średnich województwa opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju oraz za granicę, Opole.
 • Kotowska I.E., Sztanderska U., 2007, Zmiany demograficzne a zmiany na rynku pracy w Polsce, [w:] Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I. (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Rauziński R., Sołdra-Gwiżdż T. (red.), 2012, Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-2011-2035. Aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, Opole.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, 2013, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole.
 • Rostropowicz-Miśko M., 2007, Migracje ludności ze Śląska Opolskiego do Niemiec w latach 1989--2005. Aspekty demograficzne, społeczne, ekonomiczne, Opole.
 • Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2015, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2015.
 • Rostropowicz-Miśko M., Zagórowska A., 2014, Wybrane problemy starszych mieszkańców województwa opolskiego w kontekście zagranicznych migracji zarobkowych ich dzieci, [w:] Społeczne skutki zagranicznych migracji mieszkańców województwa opolskiego - wybrane problemy dzieci i osób starszych. Raporty z badań OIS ROPS w Opolu, projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROPS, Opole. Rynek pracy w województwie opolskim w 2014 r., Urząd Statystyczny w Opolu, Opole.
 • Solga B., 2013, Miejsce i znaczenie migracji w rozwoju regionalnym, Politechnika Opolska, Opole.
 • Społeczne skutki zagranicznych migracji mieszkańców województwa opolskiego - wybrane problemy dzieci i osób starszych. Raporty z badań OIS ROPS w Opolu, 2014, projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROPS, Opole.
 • Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020, 2012, 2014, Samorząd Województwa Opolskiego, Opole.
 • Witkowski J., 2002, Rozwój ludności a rynek pracy - Polska i Europa, [w:] Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Województwo opolskie - podregiony, powiaty, gminy w 2014 roku, 2014, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole.
 • Zagórowska A., 2010, Oblicze demograficzne Śląska Opolskiego, [w:] Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Studia i Monografie, zeszyt 268, Politechnika Opolska, Opole.
 • Zagórowska A., 2014, Sytuacja na rynku pracy województwa opolskiego 10 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty, [w:] Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, Zagórowska A. (red.), Opole.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171427993

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.