PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 15 | 24--34
Tytuł artykułu

From information to innovation: activities of polish ombudsmen for the laws of disabled people

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Od informacji do innowacji. Działanie polskich ombudsmanów na rzecz praw osób niepełnosprawnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Human rights are one of the cornerstones of a democratic state. They have character: natural and inalienable. Human rights also apply to specific moments in which is a specific person, which is: a child, employee, patient and a person with a disability. The last two categories have a special character. They relate to moments in human life, in which he experiences pain and suffering. In Poland, for nearly thirty years operating office of the Ombudsman. Thanks to the work of successive ombudsmen, society was (and still is) learned in the field of human rights and freedoms. In recent years, it can be seen changes in the Polish system of human rights protection. There are new types of ombudsmen. With regard to persons with disabilities, there is new, innovative form of action. It is a method of training the skills of being a "spokesman own rights". How work the above, still forming the Polish system of ombudsmen? How individual spokesmen work? Are their initiatives effective? (original abstract)
Prawa człowieka stanowią jeden z fundamentów państwa demokratycznego. Posiadają one charakter: przyrodzony oraz niezbywalny. To dzięki nim człowiek może upominać się o przynależne mu dobra. Prawa człowieka odnoszą się także do szczególnych momentów, w jakich znajduje się konkretna osoba będąca: dzieckiem, pracownikiem, pacjentem oraz osobą niepełnosprawną. Dwie ostatnie kategorie mają wyjątkowy charakter. Dotyczą one chwil w życiu człowieka, w których doświadcza on bólu oraz cierpienia. W Polsce od prawie trzydziestu lat funkcjonuje urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. To dzięki pracy kolejnych rzeczników, społeczeństwo zostało (i nadal jest) edukowane w zakresie praw i wolności człowieka. W ciągu ostatnich lat można zauważyć zmiany w polskim systemie ochrony praw człowieka. Pojawili się nowi, "specjalni" rzecznicy praw. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych pojawiła się z kolei nowa, innowacyjna forma działania. Mowa o trenowaniu umiejętności bycia "rzecznikiem własnych praw". Jak zatem działa powyższy, nadal kształtujący się system polskich rzeczników? W jaki sposób poszczególni rzecznicy działają? Czy ich inicjatywy są skuteczne? (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Medical University of Lodz
Bibliografia
 • Act of 2 April 1997 Polish Constitution OJ of 2001, No. 28, item. 319, as amended).
 • Act of 27 August 1997 on occupational and social rehabilitation and employment of disabled persons, (OJ 1997 No. 123 pos. 776).
 • Act of 12 March 2004 on social assistance (OJ No 64, pos. 593 with later. amended).
 • Act of 15 July 1987 on the Ombudsman. (Journal of Laws 1987 No. 21 pos. 123)
 • Act of 19 August 1994 on mental health (Journal of Laws No 141, pos. 1183).
 • Article 210 of the Act of 2 April 1997 Polish Constitution OJ of 2001, No. 28, item. 319, as amended)Source: http://www.brpo.gov.pl/index.php?md=8870.
 • Analiza Rzecznika Praw Dziecka w związku z opublikowanym w dniu 25 lipca 2007 r. Raportem Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym pobytu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w szpitalach psychiatrycznych w latach 2004-2006, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2007.
 • Augustynowicz A., Budziszewska Makulska A., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - komentarz, Wydawnictwo Cedewu.pl, Warszawa 2010.
 • Arcimowicz J., Rzecznik Praw Obywatelskich- aktor sceny publicznej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2003.
 • Convention on the Rights of people with disabilities adopted by the United Nations on 13th December 2006.
 • Dispose of the Minister of Health dated 13 January 2006 in the weld detailed procedure and method of work of the Ombudsman for Patient Psychiatric Hospital (Journal of Laws No. 16 pos. 126).
 • Duda J., Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia Psychicznego, Wyd. Lexisnexis, Warszawa 2006.
 • Garlicki L., Ewolucja instytucji Rzecznika Praw obywatelskich (ombudsmana) w świecie współczesnym [w:] Rzecznik Praw Obywatelskich, red. Leszek Garlicki, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1989.
 • Kęskrawiec M., Kelpiński J., Sześć tygodni w piekle, "Newsweek", No 41, 2006.
 • Kmieciak B., Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 3 grudnia 2010r, analiza socjologiczno-prawna. "Psychiatria i psychologia kliniczna", No 2,2011.
 • Kurowski K., Ewolucja regulacji prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie problematyki praw osób niepełnosprawnych, [in:] D. Podgórska-Jahnik (ed.) Ruch na rzecz lepszej przyszłości osób niepełnosprawnych. Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych. Vol. 2, Łódź 2010.
 • Kmieciak B., Prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego - historia i współczesność, [w:] "Ochrona zdrowia psychicznego: wybrane zagadnienia społeczno-prawne", (red.) Justyna Maciaszek, Paweł Bucoń, Janów Lubelski 2011.
 • Kmieciak B., Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jako strażnik ładu społecznego, in: E. Moczuk, I. B. Sagan (red.), III Forum of Sociologues of Law, Ius et Administratio. Zeszyt Specjalny, Rzeszów 2010.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów z almanachem, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa1999.
 • Łętowska E., Baba na świeczniku, Wydział Prawa i Administracji, Warszawa 1992.
 • Motyka K., Prawa człowieka - wprowadzenie, wybór źródeł, Wydawnictwo Verbam Lublin 2003.
 • Medveeowa A., Czym jest self-adwokatura, w: Samodzielne występowanie we własnych sprawach (self-adwokatura)- jak to robić?, (collective work), Polish Association for People with Mental Retardation, Warszawa 2008, (training materials).
 • Osiecka J., Opinie o przestrzeganiu prawa w życiu społecznym (w świetle badań sondażowych), Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Raport nr 75, Warszawa 1995.
 • Public Information Bulletin of the Ombudsman, www.brpo.gov.pl-site visits on 08.09.2008. (materials are located in the archive of the author),
 • Raport o korespondencji i kontaktach między Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Ministrem Zdrowia w sprawie przestrzegania praw obywateli do ochrony zdrowia w okresie od 14 lutego 2006 do 30 kwietnia 2009, Biała Księga, prepared by J. Szyborski, Warszawa 2009.
 • Sprawozdanie wynikające z zadań wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Coll. Laws of 2009 No 52, pos. 417, as amended) oraz przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskie (It covers the period from 21st May 2009 to 31st December 2009, p. 9-10 and 131-143), and Praktyczny aspekt funkcjonowania Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, p.12, PDF - presentation source: luszczyca.org.pl/stowarzyszenie/files/publikacje/ppp.pdf (16th August 2011).
 • Ściborska E., Rzecznik Osób Niepełnosprawnych przy Urzędach Miejskich, w: D. Podgórska Jahnik (ed.), Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych, Vol.1 , Wydawnictwo WSP, Łódź 2009.
 • http://bip.ump.pl/index.php?show cat=15Ji8tmB (Płock), http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=177 (Łódź), oraz http://www.calisia.pl/artides/1374-rzecznik-ds-osob-niepelnosprawnych-w-dzialaniu, (Łódź).
 • http://www.synapsis.waw.pl/ synapsis 1/index.php/content/blogcategory/50/61/.
 • http://pl.wilkipedia.org/wiki/Ombudsman [online]
 • Szreniawska M. Znaczenie ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, "Niepełnosprawność , zagadnienia, problemy rozwiązania", No. 3 2014.
 • Tłoczkowska D., Podgórska Jahnik D., Ruch self-adwokatów jako rozwijanie kompetencji w zakresie rzecznictwa, [w:] D. Podgórska-Jahnik (ed.)"Problemy rzecznictwa i reprezentacji środowiskowej osób niepełnosprawnych, p.182.
 • Tutu D. Słowo wstępne, [in:] Wolność - istota bycia człowiekiem, (collection of short stories), Grumer+Jahn Polska, Warszawa 2009.
 • Wygnańska J., Rzecznik Osób z Autyzmem. Porozumienia Autyzm Polska przy Fundacji Synapsis, [in:] A. Rojner, J. Wygnańska (ed.) "Rzecznictwo - jak skutecznie zabiegać o realizacje praw osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi", SYNAPSIS Foundation, Warszawa 2004.
 • Zieliński T. "Nie będę skrzynką zadań", "Trybuna", Warszawa, 1st November 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428075

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.