PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 420 Strategie. Procesy i praktyki | 398--410
Tytuł artykułu

Doktryny zarządzania strategicznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Doctrines of Strategic Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestia, w której polu mieści się problem tego artykułu, to: "na jakich zasadach prowadzić zarządzanie strategiczne?". Nie jest wcale oczywiste, że strateg może (ma, powinien, musi itp.) prowadzić strategię, wyłącznie dostosowując się do sytuacji czy dążąc do wartości, celów itd. Zbadano doktryny zarządzania strategicznego systemów działających, na poziomie kategorialnym, za pomocą podejścia systemowego i hipotetyczno-dedukcyjnej metody wnioskowania. Problem i cel poznawczy tej pracy to próba ustalenia roli założeń a priori (doktryny) zarządzania strategicznego dla sprawności i sukcesu strategicznego. Niemal zawsze istnieją pewne założenia a priori zarządzania strategicznego. Strateg wybiera mniej lub bardziej określony zestaw twierdzeń doktrynalnych, według których prowadzi strategię. Potencjał doktryny ustala na podstawie wielu źródeł, a jej twierdzenia racjonalne są tylko częścią zbioru twierdzeń doktrynalnych. Rola doktryny zarządzania strategicznego jest nie do przecenienia z punktu widzenia sprawności i sukcesu strategicznego(abstrakt oryginalny)
EN
The problem and purpose of this work is the attempt of recognition of a priori assumption (doctrine) of strategic management role in efficiency and strategic success. The author investigates the doctrines of strategic management of action systems on the categorial level, with support of system approach, and hypothetic-deductive method of inference. There are almost always some a priori assumptions in strategic management. Strategists choose a more or less specified set of predication, on the basis of which they run a strategy. They state the potential of doctrine on the ground of many sources, and its predications are a bit of the set of doctrines of strategic management. It is difficult to exaggerate the role of doctrine of strategic management from the efficiency and strategic success point of view(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Bibliografia
 • A priori, Wikipedia (10.10.2015).
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2015, Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Crozier M., Friedberg E., 1982, Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWN, Warszawa.
 • Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czulda R., Łoś R., Reginia-Zacharski J., 2013, NATO wobec wyzwań współczesnego świata, IBSMw Warszawie, KTPZiB UŁ, Warszawa-Łódź.
 • De Wit B., Meyer R., 2007, Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Evans G.L., 2013, A novice researcher's first walk through the maze of grounded theory: rationalization of classical grounded theory, The Grounded Theory Review (2013), vol. 12, Issue 1, s. 37-55.
 • Freeman R.E., 1984, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Ballinger Publishing Company, Boston.
 • Glinka B., Kostera M. (red.), 2012, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Krupski R. (red.), 2007, Zrządzanie strategiczne, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław.
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., 2009, Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
 • Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), 2010, Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Moszkowicz M. (red.), 2005, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Rokita J., 2010, Zasady działania systemów, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 234, Łódź.
 • Sławińska M., Witczak H. (red.), 2008, Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa.
 • Smalec Ł., 2014, Siła zbrojna w kulturze strategicznej Stanów Zjednoczonych po zakończeniu zimnej wojny (ciągłość i zmiana), WDiNP UW, Warszawa, praca doktorska.
 • Solarz J., 2009, Doktryny militarne XX wieku, Avalon, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (red.), 2013, Zarządzanie organizacjami sieciowymi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV, zeszyt 13, część I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, http://piz.san.edu.pl (10.10.2015).
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., 2004, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Witczak H., 2005, Naukowy status nauki o zarządzaniu, AE w Poznaniu, Poznań.
 • Witczak H., 2007, Strategiczny sukces przedsiębiorstwa, [w:] Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, tom 2, prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania UG, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk.
 • Witczak H., 2008, Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, WN PWN, Warszawa.
 • Witczak H., 2009, Próba wzbogacenia kluczowych pojęć istotnych dla zarządzania strategicznego, [w:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - nowe kierunki, Zeszyty naukowe 129, UE w Poznaniu, Poznań.
 • Witczak H., 2011, Wybrane elementy aksjologicznego kontekstu sukcesu strategicznego, [w:] Systemowe aspekty zarządzania organizacjami, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, vol. 4/3, Wydział Zarządzania UG i Fundacja Rozwoju UG, Sopot.
 • Witczak H., 2013, Wstęp do systemu nauk o zarządzaniu, Współczesne Zarządzanie, 2.
 • Witczak H., 2014a, Wstęp do naukowego statusu koncepcji zarządzania, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
 • Witczak H., 2014b, Wstęp do poznania systemu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Marketing i Rynek nr 5, PWE, Warszawa.
 • Witczak H., 2014c, Wstęp do problemów tożsamości załogi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UEP, SOEP, vol. 2, no. 9(270), Poznań.
 • Witczak H., 2014d, Wstęp do systemu nauk o zarządzaniu, wyd. II zmienione, www.witczak.pl/Praca Naukowa/Nauki o Zarządzaniu (10.10.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.