PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5, CD 1 | 1455--1462
Tytuł artykułu

Analiza ryzyka wypadkowego wynikającego z obsługi i użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych

Warianty tytułu
The analysis of the risk of accidents arising from using agricultural machines and devices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu wskazano na znaczenie działań prewencyjnych w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy w rolnictwie indywidualnym. Na tle ogólnodostępnych danych statystycznych przybliżono problematykę zagrożeń zawodowych związanych z zastosowaniem wybranych obiektów technicznych (maszyn, urządzeń i narzędzi), przy udziale których dochodzi do zdarzeń wypadkowych. Przedstawiono autorską koncepcję wykorzystania danych wypadkowych KRUS do budowy grafu ryzyka wypadkowego oraz zaproponowano ilościową miarę narażenia wypadkowego, na podstawie których można dokonać hierarchizacji działań prewencyjnych na rzecz rolnictwa indywidualnego.(abstrakt oryginalny)
EN
There was pointed to the importance of preventative measures in shaping safe work conditions in individual agriculture. On the background of widely available statistical data the issues relating to profession-al risks linked with using of chosen technical objects (machines, devices and tools), which were involved in accident events, were brought closer. The authorial concept to make use the KRUS accident data to building the graph of accident risk was presented as well there was proposed the quantitative measure of exposure to accident, on the base of which the hierarchization of preventive actions for individual agri-culture can be done.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1455--1462
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • http://www.ciop.pl/15845.html (dostęp z dnia 25.05.2015 r.).
 • Kulka A.: "Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym" Poradnik dla doradców rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009.
 • Kuta Ł., Cież J.: Ocena poziomu bezpieczeństwa pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering" 2013, Vol. 58(2), s. 92-97.
 • Muzalewski A.: Ekspertyza (wyciąg dostosowany przez ARiMR dla potrzeb realizacji działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2007-2013), Warszawa, luty 2007.
 • Pawlak J.: Wyposażenie rolnictwa polskiego w środki mechanizacji uprawy roli i nawożenia. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2012 (X-XII): z. 4 (78), s. 25-34.
 • Pawlak J.: Wyposażenie rolnictwa polskiego w środki transportu. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2012 (VII-IX): z. 3(77), s. 45-56.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012.
 • Romanowska-Słomka I.: Ocena ryzyka zawodowego operatora ciągnika rolniczego (w:) Ocena ryzyka zawodowego w rolnictwie. Pod red. Buczaj A., Solecki L., Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2010, s. 247-260.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dziennik Ustaw nr 69 z 1996 poz. 332)
 • Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1998 nr 21, poz. 74, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428121

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.