PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 347--363
Tytuł artykułu

Ekonomia wobec poczucia szczęścia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economics in Relation to Happiness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dyskusji nad poczuciem szczęścia swoją obecność mocno zaznaczają nauki ekonomiczne, przy czym poglądy formułowane przez ekonomistów uwzględniają również osiągnięcia badaczy z innych dyscyplin naukowych. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy pomiar szczęścia w ogóle jest możliwy? W artykule przybliżono podstawowe tezy oraz dyskusyjne zagadnienia, którymi zajmuje się ekonomia szczęścia (economics of happiness). Pojęcie "szczęście" nie jest jednak jednoznacznie zdefiniowane, a jego pomiar nadal budzi wiele dyskusji i kontrowersji. Jednakże interdyscyplinarne światowe badania wypracowują mierniki wskazujące na poziom szczęścia, a tym samym stwarzają podstawy do opracowywania rankingów najszczęśliwszych społeczeństw na świecie. Indeksy szczęścia często powiązane są z oceną jakości życia. W artykule uwagę zwrócono na następujące wybrane wskaźniki oceniające poziom szczęścia i zadowolenia, jak również jakość życia w społeczeństwach: World Value Survey WVS, Gallup World Poll (GWP), Social Progress Index SPI, Happy Planet Index HPI i Better Life Index BLI. Na podstawie rozważań zawartych w artykule można stwierdzić, że istnieją wskaźniki szczęścia, ale nie pozwalają one na uzyskanie jednoznacznych wyników. Żaden ze sposobów, którymi się oblicza poziom szczęścia, satysfakcji lub jakość życia, nie jest w pełni trafny, rzetelny i wystarczający. Sposoby opisu szczęścia i jakości życia w społeczeństwach powinny być zatem traktowane komplementarnie, powinny uzupełniać się i wzajemnie korygować. (abstrakt oryginalny)
EN
As far as a discussion on happiness is concerned, economics is a field that has made a considerable contribution, although in formulating their views economists also take into account of conclusions drawn by researchers in other disciplines. The main aim of the paper is to answer the following question: Can happiness be measured? The paper refers to the main theses and controversial issues dealt with by the economics of happiness. However, the notion of happiness has not been defined explicitly and methods for measuring its level are disputable and arouse controversy. Still, interdisciplinary research conducted globally has contributed to the development of a number of indexes measuring happiness. These indexes are used for preparing global rankings of the happiest societies. Indexes of happiness are frequently related to the evaluation of the quality of life. In the article attention is paid to selected indexes measuring happiness, satisfaction and the quality of life such as: World Value Survey WVS, Gallup World Poll (GWP), Social Progress Index (SPI), Happy Planet Index (HPI) and Better Life Index (BLI). Based on the discussion presented in the article, it can be stated that the available happiness indexes do not provide unequivocal answers. Admittedly, no method for determining the level of happiness, satisfaction and quality of life is perfectly accurate, reliable and satisfactory. It is beyond any doubt that the means for describing and measuring social happiness and quality of life should be mutually complementary and corrective. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
347--363
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Ahuvia A.C., Indywidualizm-kolektywizm a kultury szczęścia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Argyle M., The psychology of happiness, Methuen, London 1987.
 • Beusekom-Fretz G., De democratisering van het geluk, v. Loghem Slaterus, Deventer 1973.
 • Bok D., The politics of happiness, Princeton University Press, Princeton 2010.
 • Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Cobb C., Halstead T., Rowe J., The Genuine Progress Indicator: Summary of Data and Methodology, Redefining Progress, San Francisco 1995.
 • Czapiński J., Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, Nauka 2012, nr 1.
 • Czapiński J., Psychologia szczęścia, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 1994.
 • Czarny B., Pieniądze szczęścia nie dają?, Warszawa 2010, www.ksap.gov.pl.
 • Daly H., Cobb J.B., For the Common Good: Redirecting the Economy Towards Community, the Environment, and a Sustainable Future, Beacon Press, Boston 1989.
 • Deaton A., Income, health, and well-being around the world: Evidence from the Gallup World Poll, Journal of Economic Perspectives 22, 2008.
 • Di Tella R., MacCulloch R.J., Gross national happiness as an answer to the Easterlin Paradox?, Journal of Development Economics 86, 2008.
 • Diener E. , Lucas R., Schimmack U., Helliwell J. (red.), Well-being for public policy, Oxford University Press, Oxford 2009.
 • Diener E., Helliwell J.F., Kahneman D. (red.), International differences in well-being, Oxford University Press, Oxford 2010.
 • Dutt A.K., Radcliff B. (red.), Happiness, economics and politics, Edward Elgar, Cheltenham 2009.
 • Eastrerlin R., Does economic growth improve the human lot?, [w:] P.A. David, M.W. Reder (eds.), Nations and households in economic growth, Academic Press, New York 1974.
 • Fischer R., Boer D., What Is More Important for National Well-Being: Money or Autonomy? A Meta-Analysis of Well-Being, Burnout, and Anxiety Across 63 Societies, Journal of Personality and Social Psychology 101, 2011.
 • Fordyce M.W., Happiness its daily variation and its realtion to values, United Stated International University 1972.
 • Frey B.S., Happiness. A revolution in economics, The MIT Press, Cambridge 2008.
 • Graham C., Happiness around the world, Oxford University Press, Oxford 2009.
 • Kahneman D., Deaton A., High income improves evaluation of life but not emotional well-being, PNAS vol. 107(38), September 21, 2010, http://www.pnas.org/content/107/38/16489.short.
 • Krueger A.B. (ed.), Measuring subjective well-being of nations. National accounts of time use and well-being, The University of Chicago Press, Chicago 2009.
 • Kuszewski T., Sielska A., Użyteczna sztuka rankingów ekonomiczno-społecznych, Współczesna Ekonomia 2010, nr 1(13).
 • Lawn P.A., An Assessment of the Valuation Methods Used to Calculate the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI), and Sustainable Net Benefit Index (SNBI), Environment, Development and Sustainability 7/2005, http://genuineprogress.net/wp-content/uploads/2013/01/lawn-gpi.pdf.
 • Layard R., Has social science a clue what is happiness? Are we getting happier? In: Lionel Robbins memorial lecture series, 03-05 Mar 2003, London.
 • Leonhardt D., Maybe Money Does Buy Happiness After All, The New York Times 16.04.2008, http://www.nytimes.com/2008/04/16/business/16leonhardt.html?_r=1.
 • Michoń P., Ekonomia szczęścia, Dom Wydawniczy Harasimowicz, Poznań 2010.
 • Ng Y.K., Happiness Studies: Ways to Improve Comparability and Some Public Policy Implications, The Economic Record 84, 2008.
 • Rogowski R., Szczęściodajność pieniądza, [w:] D. Markowski, P. Setlak (red.), Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2008.
 • Sacks D.W., Stevenson B., Wolfers J., Growth in Income and Subjective Well-Being Over Time, http://www.hks.harvard.edu/inequality/Seminar/Papers/Stevenson13-1.pdf.
 • Sacks D.W., Stevenson B., Wolfers J., Subjective Well-Being, Income, Economic Development and Growth, NBER Working Paper Nr. 16441 Issued in October 2010, http://www.nber.org/papers/w16441.
 • Sacks D.W., Stevenson B., Wolfers J., The new stylized facts about income and subjective well-being, Emotion Vol. 12(6), Dec 2012, http://psycnet.apa.org/journals/emo/12/6/1181/.
 • Stiglitz J.S., Sen A., Fitoussi J.-P., Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PWE, Warszawa 2013.
 • Tatarkiewicz W., O szczęściu, PWN, Warszawa 1985.
 • Veenhoven R., Conditions of happiness, Reidel, Dordrecht 1984.
 • Veenhoven R., Happiness and hardship, [w:] L. Bruni, P.L. Porta (red.), Economics and Happiness, Oxford University Press, Oxford 2005.
 • Veenhoven R., Quality of life in individualistic society: A comparison of 43 nations in early 1990s, Social Indicators Research 48, 1998.
 • Wróblewski T., Czy pieniądze nie dają szczęścia?, Forbes, http://www.forbes.pl/tomasz-wroblewski-czy-pieniadze-nie-daja-szczescia-,artykuly,136031,1,3.html.
 • http://eprints.lse.ac.uk/47425/1/_libfile_REPOSITORY_Content_Layard_Has social science a clue what is happiness_Has social science a clue what is happiness (LSE RO).pdf.
 • http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&val=499855.
 • http://hdr.undp.org/en/data.
 • http://www.earth.columbia.edu/sitefiles/file/Sachs Writing/2012/World Happiness Report.pdf.
 • http://www.grossnationalhappiness.com/articles/.
 • http://www.happyplanetindex.org/data/.
 • http://www.imf.org/external/index.htm.
 • http://www.jdsurvey.net/jds/jdsurveyMaps.jsp?Idioma=I&SeccionTexto=0404&NOID=103.
 • http://www.oecdbetterlifeindex.org/.
 • http://www.socialprogressimperative.org/data/spi
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428125

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.