PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 421 Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów | 35--46
Tytuł artykułu

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ict) w świetle badań inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Information and Communication Technologies (Ict) in The Light Of Smart Specializations of Świętokrzyskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka inteligentnych specjalizacji stała się inspiracją do badań nad percepcją znaczenia branż i obszarów dla rozwoju innowacji i podniesienia pozycji konkurencyjnej regionu. Celem badań było określenie miejsca technologii informacyjno-komunikacyjnych w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, zaś narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Próbę badawczą skonstruowano metodą kuli śnieżnej. Głównym wnioskiem wynikającym z badań jest dostrzeżenie wiodącej roli specjalizacji horyzontalnej w postaci technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wsparciem dla tej specjalizacji powinny być: zasobooszczędne budownictwo, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, zrównoważony rozwój energetyczny oraz branża targowo-kongresowa(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the place of ICT in the context of the development of smart specializations of Świętokrzyskie region. The studies used the diagnostic method and the research tool was a questionnaire. The research sample was constructed as a snowball sampling. The main conclusion of the research is the perception of the leading role of horizontal specialization in the form of information and communication technologies. Support for this specialization should be: resource-efficient construction, health tourism and health-focused, sustainable energy development and the sector of fair and congress(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Carayannis E.G., Rakhmatullin R., 2014, The quadruple/quintuple innovation helixes and smart specialization strategies for sustainable and inclusive growth in Europe and beyond, Journal of Knowledge Economy, vol. 5, no. 2, s. 212-242.
 • Cardona M., Krerschmer T., Strobel T., 2013, ICT and productivity: conclusions from the empirical literature, Information Economics and Policy, vol. 25, no. 3, s. 109-125.
 • EKESKR 2005, i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM (2005)229, Bruksela.
 • Etzkowitz H., 2008, Smart specialization, triple helix, open innovation and smart cities. Going beyond the jargon, Routledge T&F Group, New York - London, http://urbact.eu/smart-specialisation-triple-helix-open-innovation-and-smart-cities-going-beyond-jargon (20.02.2015).
 • Hsu Ch.-W., Lien Y.-Ch., Chen H., 2015, R&D internationalization and innovation performance, International Business Review, vol. 24, no. 2, s. 187-195.
 • http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm (20.02.2015).
 • Iniesta-Bonillo M. A., Sanchez-Fernandez R., Schlesinger W., 2013, Investigating factors that influence on ICT usage in higher education: a descriptive analysis, International Review on Public and Nonprofit Marketing, vol. 10, no. 2, s. 163-174.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B., 2010, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Kleibrink A., Niehaves B., Palop P., Sorvik J., Thapa B.E.P., 2015, Regional ICT innovation in the European Union: Prioritization and performance (2008-2012), Journal of Knowledge Economy, vol. 6, no. 2, s. 320-333.
 • Komisja Europejska, 2010, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Bruksela.
 • Nowakowska A., 2008, Dobrze zarządzać to zrozumieć "własne podwórko". Dobre rządzenie nr 2, Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 2(37), s. 46-48.
 • Przewodnik strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), 2012, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, s. 9-14. www: rpo2020.lubuskie.pl/wp-content/uploads/2013/03/RIS3_guide_PL.pdf (20.02.2015).
 • Słodowa-Hełpa M., 2013, Inteligentne specjalizacje regionów - warunki wyzwania i dylematy, Roczniki Nauk Społecznych, t. 5, nr 1, s. 87-120.
 • Todeva E., 2015, Market driven clusters as prerequisites and consequences of Smart Specialisation, Journal of Knowledge Economy, vol. 6, no. 2, s. 250-269.
 • Venturini F., 2015, The modern drivers of productivity, Research Policy, vol. 44, no. 2, s. 357-369.
 • Watanabe Ch., Naveed K., Zhao W., 2015, New paradigm of ICT productivity - increasing role of un-captured GDP and growing anger consumers, Technology in Society, vol. 41, s. 21-44.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428421

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.