PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 12 | 7--13
Tytuł artykułu

Wpływ komunikacji miejskiej na jakość życia mieszkańców

Warianty tytułu
The Influence of Urban Transport on the Quality of Citizens' Life
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatniej dekadzie tempo życia społeczeństwa ulegało systematycznej zmianie. Dostępność telefonii komórkowej, cyfryzacji i komputeryzacji spowodowały, że ludzie komunikują się częściej i szybciej. Oczekują również dostępnego, przyjaznego i skutecznego sposobu przemieszczania. Chcą się przemieszczać szybko, bezkolizyjnie i w rozsądnym, a najlepiej najkrótszym dla siebie czasie. W artykule przedstawiono rolę transportu publicznego dla poziomu jakości życia mieszkańców Szczecina i innych okresowych beneficjentów. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród użytkowników komunikacji miejskiej opracowano wstępny profil szczecińskiego podróżnego oraz omówiono potrzeby i ukazano sposoby usprawniające osobowy transport miejski. (abstrakt oryginalny)
EN
In the last decade, the pace of society life has changed systematically. The availability of cellular telephony, digitalisation and computerisation has caused that people communicate with each other more often and faster. They also expect available, user-friendly and efficient transport. They want to translocate quickly, collision-free and in reasonable, i.e. the shortest time. In the article, the role of public transport for the quality level of Szczecin citizens' and other periodic beneficiaries' life has been presented. On the basis of the research carried out among urban transport users, the initial profile of a Szczecin traveller has been worked out, and the needs and ways improving the passenger urban transport have been discussed. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7--13
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Akademia Morska w Szczecinie
Bibliografia
 • Borys T., Propozycja siedmiu typologii jakości życia, w: Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 22, Wrocław 2008.
 • Campbell A., Subjective measures of well-being, American Psychologist 1976, nr 2.
 • Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, art. 4 ust. 1 pkt. 4.
 • http://wrower.pl/ [pobranie: 18.05.15].
 • http://www.smart-cities.eu, [pobranie: 01.06.2015].
 • Kolman R., Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008, s. 148.
 • Kolman R., Próba wartościowania jakości życia, w: Kwalitologia lepsza jakość życia, Wyd. NOT, Gdańsk 1977.
 • Kryk B., Jakość życia w kontekście zrównoważonego rozwoju, w: Handel wewnętrzny, Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, 2012, 7-8 t. l.
 • Kryk B., Włodarczyk-Spiewak K., Wybrane aspekty jakości życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: Kopycińska D. red. Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Print Group, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Kuterka M, Audyt miejski jako narzędzie pomiaru jakości życia w miastach europejskich w: Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 22, Wrocław 2008.
 • Kuterka-Jefmańska M., Wysoka jakość życia jako cel nadrzędny lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju, Zarządzanie Publiczne 4(12)2010, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Maciaszek J., Metody oceny jakości życia, w: Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, red. T. Wawak, wyd. EJB, Kraków, 1997.
 • Nowa perspektywa unijna - nowe inwestycje SOM, Aktualności UM 29.11.2013, [Dostęp 18.06.2015].
 • Ocena warunków i jakości życia mieszkańców województwa pomorskiego i ich postrzeganie przyszłości, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2011 [Dostęp 14.05.2015].
 • Papuziński A., Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju - wprowadzenie, Problemy Ekorozwoju 2006, vol.1 No 2, s. 25-32.
 • Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Na lata 2013 - 2020 -projekt - Katowice, luty 2013 r.
 • Polityka spójności na lata 2014-2020, grudzień 2013, Dostęp [18.06.2015] http://ec.europa.eu/
 • Puciato D., Jakość życia mieszkańców gminy uzdrowiskowej na przykładzie Jedliny Zdroju, Studia i Monografie Politechniki Opolskiej nr 230, Opole 2008, s. 11.
 • Słaby T., Nowe propozycje w badaniach jakości życia, Studium i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 108, Szkoła Główna Handlowa 2011.
 • Strategia Rozwoju Szczecina 2025, Rada Miasta Szczecin, Szczecin 2011 [Uchwała Nr XVIII/468/08 z dnia 28 stycznia 2008] [Dostęp: 13/08/2014]
 • Wejnert B., Problematyka subiektywnej i obiektywnej jakości życia w badaniach amerykańskich, w: Jak żyć? Wybrane problemy jakości życia, red. A. Wachowiak, Wyd. Fundacji "Humaniora", Poznań, 2001.
 • Wolnowska A., Czarnecki K., Rymer W, Development prospect for rail transport on the example of Szczecin, Logistyka 2015, nr 4 , s. 7-11.
 • Wolnowska A., Rymer W, Czarnecki K., The perspectives of using railway facilities in Szczecin Metropolitan Area (SOM), Logistyka 2014, nr 6, s. 13929-13938.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428451

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.