PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 421 Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów | 90--101
Tytuł artykułu

Identyfikacja cech organizacji sieciowej w grupach kapitałowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Recognition of Characteristics of The Network Organization in Business Groups
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest porównanie aspektów funkcjonowania grup kapitałowych z podstawowymi założeniami teorii organizacji sieciowych oraz identyfikacja cech organizacji sieciowej w pilotażowej populacji grup kapitałowych w Polsce. Grupy kapitałowe, z uwagi na powszechność ich występowania w rzeczywistości gospodarczej, stanowią ważny podmiot badań w nauce o zarządzaniu. Specyfika tych organizacji uprawnia do stwierdzenia, że można je uznać za formę organizacji sieciowych. Należy jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie cechy organizacji sieciowych odpowiadają grupom kapitałowym, co zostało potwierdzone wynikami badań. Cechami, które zidentyfikowano we wszystkich badanych grupach, było funkcjonowanie roli brokera, koordynacja oraz intensywna wymiana informacji. Tylko w jednym przypadku stwierdzono dezintegrację pionową oraz kolektywne decydowanie(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to compare the aspects of business groups functioning and the basic assumptions of the theory of network organizations. Business groups are important subjects of research in the management sciences. Business groups can be considered as a form of network organization, but not all of the features of network organization are assigned to business groups(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Allan S.A., 1978, Organizational choices and general management influence networks in divisionalized companies, Academy of Management Journal, no. 3, s. 339-351.
 • Aluchna M., 2010, Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych: perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Chadam J., 2005, Marketing i rozwój w grupach wielopodmiotowych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5, s. 76-82.
 • Chadam J., 2012, Synergia i wartość w strukturach kapitałowych - identyfikacja, analiza, zarządzanie, Difin, Warszawa.
 • Cuervo-Cazurra A., 2006, Business groups and their types, Asia Pacific Journal of Management, November, s. 419-437.
 • Czakon W., 2005, Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 10-13.
 • Czakon W., 2011, Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, nr 11, s. 3-6.
 • Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Falencikowski T., 2008, Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi, TNOiK, Toruń.
 • Granovetter M., 1995, Coase revisited: Business groups in the modern economy, Industrial and Corporate Change, no. 4, s. 327-356.
 • Haus B., Jagoda H., Karaś M., 1993, Tworzenie i funkcjonowanie holdingów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Heugens P.P.M.A.R., Zyglidopoulos C.S., 2008, From social ties to embedded competencies: the case of business groups, Journal of Management & Governance, December, s. 325-341.
 • Jagoda H., Haus B., 1995, Holding - organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa.
 • Koziński J., 1996, Lokalizacja funkcji organicznych w strukturze ugrupowania gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kreft Z., 2003, Synergia i symetria potencjałów i uprawnień podmiotów struktury holdingowej, Przegląd Organizacji, nr 5, s. 16-17.
 • Kwaśnicki R.L., Nilsson D., 2007, Legalne działanie na szkodę spółki zależnej, Przegląd Prawa Handlowego, nr 12, s. 26-32.
 • Łobos K., 2000, Organizacja sieciowa, [w:] Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Placet, Warszawa, s. 97-104.
 • Niemczyk J., 2006, Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nogalski B., Białas T., Czapiewski M., 1993, Zarządzanie w różnych formach własności, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Nogalski B., Ronkowski R., 1994, Holding, czyli o instytucji szczególnie efektywnej w pewnych sytuacjach, IOiZP Orgmasz, Warszawa.
 • Romanowska M. (red.), 2011, Grupy kapitałowe w Polsce - strategie i struktury, PWE, Warszawa.
 • Romanowski M., 2008, W sprawie potrzeby regulacji prawa grup kapitałowych w Polsce, Przegląd Prawa Handlowego, nr 7, s. 4-12.
 • Rudolf S. (red.), 1999, Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sobotkiewicz D., 2010, Samodzielność decyzyjna. Wymiary, próba identyfikacji, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, C.H. Beck, Warszawa, s. 260-278.
 • Stoner J.A.F., Wankel C., 1992, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Sułkowski Ł., 2005, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Trocki M., 2004, Grupy kapitałowe - tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wojtunik M., Draczyński B., 1997, Zarządzanie holdingiem i grupą kapitałową, ODDK, Gdańsk.
 • Yiu D.W., Lu Y., Bruton G.D., Hoskisson R.E., 2007, Business groups: An integrated model to focus future research, Journal of Management Studies, December, s. 1551-1579.
 • Zając C., 2012, Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, PWE, Warszawa.
 • Zelek A. (red.), 2003, Holdingi po polsku - od sukcesów do porażek. Studia przypadków, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428455

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.