PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 4 | nr 251 | 102--121
Tytuł artykułu

Zarządzanie projektami logistycznymi jako fundament w procesie zwiększania zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie realizacji przewozu ładunków ponadnormatywnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Logistics Project Management as the Foundation for Increasing Adaptation Capabilities of Enterprises on an Example of Non-standard Cargo Transportation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Narastająca niepewność powoduje konieczność wypracowania nowych wzorców i metod zarządzania, aby sprostać odmiennym jakościowo, coraz szybciej zmieniającym się wyzwaniom rynkowym. Realizacja projektów, w tym projektów logistycznych, stała się istotnym elementem działań zarówno każdego przedsiębiorstwa, jak i łańcuchów dostaw. Ranga podejmowanych przedsięwzięć o innowacyjnym oraz niepowtarzalnym charakterze, generowanie nowych rozwiązań i pomysłów realizowanych w formie projektów, są doskonałym odzwierciedleniem adaptacyjności przedsiębiorstw w kierunku przeobrażeń zachodzących w otoczeniu. Ze względu na niepowtarzalność tych przedsięwzięć logistyk może mieć za każdym razem problem z radzeniem sobie w nowych warunkach. W artykule przedstawiono istotę zmian w kierunku zarządzania projektami logistycznymi, będącego szczególnym rodzajem działań adaptacyjnych przedsiębiorstw. Odniesiono się do roli znaczenia logistyki w naukach o zarządzaniu. Scharakteryzowano podstawowe cechy projektów logistycznych. Zaprezentowano przykład realizacji przewozu ładunków ponadnormatywnych, będącego specyficznym rodzajem projektu logistycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the essence of the changes in the management of logistics projects which are a special kind of enterprise adaptation capabilities. The paper identifies key factors that need to be taken under consideration when planning such projects. The authors presents logistics services as a special kind of logistics projects - transportation of non-standard cargos. The services are the application of competences by one entity for the benefit of another. These logistics services are a unique subset of industrial services. These kind of services span the boundaries between suppliers and customers and have become increasingly important to successful supply chain operations.(original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
102--121
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Blaik P. (1997), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Blaik P. (2010), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Blaik P. (2015), Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, PWE, Warszawa.
 • Bowersox D.J., Closs D.J., Cooper M.B. (2002), Supply Chain Logistics Management, McGraw-Hill/Irwin, New York.
 • Ciesielski M. (2009), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa.
 • Ciesielski M. (2001), Definicje i zakresy pojęć logistyki oraz sieci dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 5.
 • Ciesielski M., Długosz J. (2010), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Durach Ch.F., Wieland A., Machuca J.A.D. (2015), Antecedents and Dimensions of Supply Chain Robustness: A Systematic Literature Review, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol. 45, No. 1/2.
 • Fechner I. (2005), Efekty udziału sektora publicznego w budowie centrum logistycznego, "Eurologistics", nr 5.
 • Gołembska E. (2012), Miejsce współczesnej logistyki w ekonomii i zarządzaniu [w:] S. Kauf (red.), Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Kasperek M. (2006), Planowanie i organizacja projektów logistycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., red. (2009), Logistyka, ILiM, Poznań.
 • Krawczyk S., red. (2011), Logistyka. Teoria i praktyka, t. 1 i 2, Difin, Warszawa.
 • Nowakowski T. (2011), Niezawodność systemów logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Pisz I., Łapuńka I. (2014), Uwarunkowania realizacji projektów logistycznych w branży transport-spedycja-logistyka na przykładzie przewozu ładunków ponadnormatywnych cz. 2, "Logistyka", nr 3, CD 1, Logistyka nauka.
 • Pisz I., Łapuńka I. (2015a), Systemy wczesnego ostrzegania w realizacji projektów [w:]
 • E. Strońska, Ł. Sułkowski (red.), Determinanty zarządzania projektami i procesami w organizacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Zeszyt XVI, Tom V, Część II, s. 55-66.
 • Pisz I., Łapuńka I. (2015b), Zarządzanie projektami w logistyce, Difin, Warszawa.
 • Rodawski A. (2006), Ocena efektywności centrum logistycznego [w:] T. Markowski (red.), Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, Zeszyt 225, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2012, poz. 764).
 • Rutkowski K. (2004), Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 12.
 • Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. (2008), Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Szołtysek J. (2015), Pryncypium logistyki, "Logistyka", nr 1.
 • Teece D.J. (2007), Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance, "Strategic Management Journal", Vol. 28.
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222, poz. 1321).
 • Välikangas L. (2010), The Resilience Organization: How Adaptive Cultures Thrive Even When Strategy Fails, McGraw-Hill, New York.
 • Wieland A., Wallenburg C.M. (2013), The Influence of Relational Competencies on Supply Chain Resilience: A Relational View, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol. 43, No. 4.
 • Witkowski J. (2010), Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje - procedury - doświadczenia, PWE, Warszawa.
 • Witkowski J., Rodawski B. (2007), Pojęcie i typologia projektów logistycznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 3.
 • Zhang L. (2013), Managing Project Changes: Case Studies on Stage Interaction and Functional Interaction, "International Journal of Project Management", No. 31.
 • [www 1] http://www.gddkia.gov.pl/pl/18/przejazdy-nienormatywne (dostęp: 31.03.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428501

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.