PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 (125) | 19--26
Tytuł artykułu

Zatrudnienie przyjazne rodzinie - szanse, bariery, zagrożenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zatrudnienie przyjazne rodzinie rozumiane jest stereotypowo jako pomoc w godzeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi nakierowana na młodych rodziców, zwłaszcza na matki. Tymczasem powinno być ono rozumiane szerzej - jako wychodzenie naprzeciw potrzebom rodzinnym pracowników na różnych etapach ich życia. Proces starzenia się społeczeństwa powoduje bowiem wzrost osób aktywnych zawodowo obciążonych obowiązkami opiekuńczymi nad starszymi i zależnymi członkami rodziny. W celu uniknięcia konfliktu interesów pracodawca powinien dokonywać bilansu strat i korzyści związanych z wprowadzaniem różnych form przyjaznego zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
19--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Bibliografia
 • Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), www.stat.gov.pl
 • B. Balcerzak-Paradowska, Polityka rodzinna w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego [w:] Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, red. C. Sadowska-Snarska, T. Li, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008.
 • B. Balcerzak-Paradowska, L. Machol-Zajda, Wprowadzenie [w:] Zatrudnienie przyjazne rodzinie. Doświadczenia międzynarodowe. Realia polskie, red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2014.
 • S. Belwal, R. Belwal, Work-Life Balance, Family-Friendly Policies and Quality of Work Life Issues. Studying Employers' Perspectives of Working Women in Oman, "Journal of International Women's Studies", 2014, vol. 15, issue 1. http://vc.bridgew.edu/jiws/vol15/iss1/7.
 • S. Borkowska, Wnioski końcowe i rekomendacje [w:] Programy praca-życie. Z teorii i praktyki, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2011.
 • CBOS, Komunikat z badań. Postawy prokreacyjne Polaków, Warszawa 2010.
 • A. Durasiewicz, Rola flexicurity w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, "Wrocławskie Studia Politologiczne" 2013, nr 15.
 • Eurofound, EU employers take family-friendly working seriously, Dublin 2013, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveyreports/EU1302011D/EU1302011D.pdf
 • Eurostat, Fertility indicators, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Total_fertility_rate,_1960%E2%80%932012_(live_births_per_woman)_YB14.png
 • GUS, Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa 2014.
 • M.W. Kopertyńska, J. Mirosław, A. Smoder, W. Zając, Studia przypadków; kształtowanie WLB [w:] Programy praca-życie. Z teorii i praktyki, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2011.
 • L. Machol-Zajda, Regulacje prawne jako element zatrudnienia przyjaznego rodzinie - praktyka i opinie pracodawców [w:] Zatrudnienie przyjazne rodzinie. Doświadczenia międzynarodowe. Realia polskie, red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2014.
 • L. Machol-Zajda, A. Smoder, Zatrudnienie przyjazne rodzinie: zakres i zapowiedzi zmian [w:] Zatrudnienie przyjazne rodzinie. Doświadczenia międzynarodowe. Realia polskie, red. B. Balcerzak--Paradowska, IPiSS, Warszawa 2014.
 • Pogłębiona kwerenda: Rodzic-Pracownik - rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego, Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg SA, Legnica 2008.
 • J. Mirosław, Uwarunkowania postaw pracodawców wobec zatrudnienia przyjaznego rodzinie [w:] Zatrudnienie przyjazne rodzinie. Doświadczenia międzynarodowe. Realia polskie, red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2014.
 • P. Radkiewicz, M. Widerszal-Bazyl, Analiza psychometrycznych właściwości polskiej wersji do pomiaru konfliktu praca-rodzina, "Studia Psychologiczne" 2011, nr 2.
 • Raporty Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/
 • W. Ratajczyk, Praktyki wspierania równowagi praca-życie w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Acta Universistatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2010, nr 240.
 • Rządowa Rada Ludnościowa, Założenia polityki ludnościowej Polski 2013, Warszawa 2013.
 • M. Rosochadzka-Gmitrzak, Wsparcie opiekunów nieformalnych - w stronę równowagi społecznych oczekiwań i opiekuńczych możliwości rodzin [w:] Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, red. M. Racław, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • C. Sadowska-Snarska, Wspieranie równowagi praca-życie rodzinne pracowników na poziomie fi rm. Teoria i praktyka, "Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013, nr 292.
 • M. Skóra, Między pracą a rodziną - potencjał instrumentów polityki społecznej wobec dylematów pracujących kobiet [w:] Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny, red. A. Kubów, J. Szczepaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • B. Skowron-Mielnik, Elastyczny czas pracy - humanizacja czy dehumanizacja w organizacji pracy [w:] Praca w perspektywie humanistycznej, red. J. Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009.
 • A. Smoder, Łączenie pracy z życiem pozazawodowym w kontekście przemian rodziny [w:] Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania, red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2013.
 • A. Smoder, Miejsce pracy przyjazne rodzinie - perspektywa pracodawcy [w:] Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku. Aktualne problemy, red. L. Machol-Zajda, C. Sadowska-Snarska, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok-Warszawa 2014 (w druku).
 • A. Smoder, Rozwiązania dobrowolne ułatwiające pracownikom godzenie pracy z życiem rodzinnym jako przejaw realizacji zatrudnienia przyjaznego rodzinie [w:] Zatrudnienie przyjazne rodzinie. Doświadczenia międzynarodowe. Realia polskie, red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2014.
 • Second European Quality of Life Survey. Overview, Luxembourg 2009.
 • Third European Quality of Life Survey. Quality of life in Europe: Impacts of the crisis, Luxembourg 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428539

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.