PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 4 | nr 252 | 118--130
Tytuł artykułu

W kierunku standaryzacji rachunkowości jednostek sektora publicznego - perspektywa europejska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Towards Standarization of Public Sector Accounting - the European Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach widoczne jest zwiększenie aktywności w zakresie standaryzacji rachunkowości sektora publicznego, w tym również w obszarze rynku wspólnotowego UE. Celem artykułu jest prezentacja stanu i perspektyw harmonizacji oraz standaryzacji rachunkowości w sektorze publicznym ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego obszaru gospodarczego. Jako hipotezę badawczą przyjęto, iż procesy ujednolicenia systemów rachunkowości sektora publicznego Unii Europejskiej mają na celu przede wszystkim ograniczenie negatywnych skutków ryzyka braku porównywalności danych sprawozdawczych krajów członkowskich. Metodami badawczymi wykorzystanymi w artykule są: krytyczna analiza oraz metaanaliza polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz dokumentów sprawozdawczych, metoda obserwacji i syntezy. W wyniku prowadzonych badań uznano, że ramach UE nasilają się procesy standaryzacji rachunkowości sektora publicznego. W najbliższych latach należy spodziewać się wdrożenia w państwach członkowskich standardów EPSAS.(abstrakt oryginalny)
EN
In the last few years an increase in activity over the public sector accounting standarization can be observed, including in the EU's market. The purpose of the article was the presentation of current stage and the perspectives of public sector accounting harmonization and standarization with particular emphasis on the European Union area. The processes of public sector accounting systems in EU member states unification are focused primarily on limitation of negative effects of the risk of comparability reporting data presented by the member states. Methodology used in the article was critical analysis and meta-analysis of Polish and foreign literature and reporting documents prepared by standard setters, the method of observation and synthesis. The processes of public sector accounting standarization in the EU market are strenthening. In the coming years we should expect that EPSAS standards to be implemented in the European Union member states.(original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
118--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamek-Hyska D. (2014), Standardy rachunkowości jednostek sektora publicznego, "Finanse Publiczne", wrzesień, nr 9(94).
 • Dobija D. (2009), O procesach standaryzacyjnych w rachunkowości, Master of Business Administration 3 (98), Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Dyrektywa 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, Dz.U. L 306 z 23.11.2011.
 • EPSAS (2015), EPSAS Cell on First Time Implementation, Provisional Agenda, EPSAS FTIcell 15/01, Luxembourg, 12.06.
 • Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements (2014), Vol. I, International Public Sector Accounting Standards Board, New York.
 • Pricewaterhouse and Coopers (2014), Headlines of the EPSAS Impact Assessment Study - Analysis of the IPSAS Standards, EPSAS Task Force Meeting, 13.06.
 • Kaczurak-Kozak M. (2013), Charakter Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego i ich przydatność - opinie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 61, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kamela-Sowińska A. (2010), Standaryzacja a harmonizacja [w:] A. Kamela-Sowińska (red.), Rachunkowość zaawansowana t. 2: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 • Key Principles for EPSAS Governance (2013), Task Force "EPSAS Governance", TF EPSASG 13/04, European Commission, Luxembourg, 2.10..
 • Nowak W.A. (2014), Projekt europejskich standardów rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (EPSAS), "Rachunkowość", nr 3.
 • Overview and Comparison of Public Accounting and Auditing Practices in the 27 EU Member States (2012), Report prepared for Eurostat, Ernst & Young, 12.12.
 • Preparatory Work for the Modernisation of Public Sector Accounting Systems on an Accruals Basis (2014), Call for proposals 21040/2014/03, European Commission, December.
 • European Commission (2012), Public consultation - Assessment of the Suitability of the International Public Sector Accounting Standards for the Member States, Luxembourg 18.12.
 • European Commission (2013), Public Consultation Paper "Towards Implementing European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) for EU Member States - Public Consultation on Future EPSAS Governance Principles and Structures", Luxembourg, 25.11.
 • European Commission (2014), Public Consultation on Future EPSAS Governance Principles and Structures: Draft Report, Task Force "EPSAS Governance", TF EPSASgov 14/04, Luxembourg, 22.03.
 • Surdykowska S. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków.
 • Szewieczek A. (2015), W kierunku standaryzacji rachunkowości sektora publicznego, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", R. 19, nr 3, Wydawnictwo Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego, Kielce.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428625

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.