PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 421 Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów | 137--147
Tytuł artykułu

Rozwój koncepcji controllingu w zarządzaniu projektami: stan obecny i dalsze perspektywy badawcze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development of Controlling Conception Regarding Project Management: Current Situation and Further Research Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Controlling jako koncepcja zarządzania jest sposobem racjonalizacji podejmowania decyzji w organizacji. Głównymi celami artykułu są określenie dotychczasowego dorobku w zakresie wspomagania controllingiem obszaru zarządzania projektami oraz wskazanie możliwych kierunków dalszego jego rozwoju. W wyniku przeprowadzonych badań wyodrębniono cztery zasadnicze etapy ewolucji controllingu. Są to w układzie chronologicznym controllingi: kosztów projektu, kompleksowy controlling projektów (obejmuje aspekty finansowe i niefinansowe), programów i portfeli projektów oraz przedsiębiorstwa projektowego. W najbliższej przyszłości na rozwój controllingu jako koncepcji wspomagającej zarządzanie projektami będzie miała w znacznie większym stopniu niż dotychczas wpływ praktyka gospodarcza, co wynika przede wszystkim z potrzeby redukowania warunków niepewności otoczenia(abstrakt oryginalny)
EN
Controlling as a management conception is the mode of rationalization of decision- making in organizations. The main objectives of the paper are to present the achievements of controlling in the field of project management and to describe its future development opportunities. The study shows that the evolution of controlling regarding project management can be split into four different stages. Taking chronological approach there are: project costs controlling, complex project controlling (includes financial and non-financial aspects), program and multiproject controlling, controlling of project based organization. It can be observed that in the future the practical issues will dominate in research because of the needs of uncertainty reduction in the project environment(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Acebes F., Pajares J., Galán J.M., Lopez-Paredes A., 2014, A new approach for project control under uncertainty. Going back to the basics, International Journal of Project Management, vol. 32, no. 3, s. 423-434.
 • Becker W., Baltzer B., Ulrich P., 2011, Controlling as a science in Germany - retrospective, status quo and outlook, Singidunum Revija, vol. 8, no. 2, s. 40-54.
 • Bieńkowska A., 2012, Evolution of controlling in Poland, Trends Economics and Management, vol. VI, no. 12, s. 9-20.
 • Brandenburg H., 2002, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Cyfert S., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A., 2014, Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębniania, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, Organizacja i Kierowanie, nr 1, s. 37-49.
 • Deyhle A., Steigemeier B., 1993, Controller und Controlling, Paul Haupt, Bern.
 • Dobija M., 1997, Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa.
 • Fiedler R., 2001, Controlling von Projekten. Mit konkreten Beispielen aus Unternehmenspraxis - Alle Aspekte der Projektplanung, Projektsteuerung und Projektkontrolle, Vieweg Verlag, Wiesbaden.
 • Fiedler R., 2013, Controlling von Projekten. Mit konkreten Beispielen aus Unternehmenspraxis - Alle Aspekte der Projektplanung, Projektsteuerung und Projektkontrolle, Springer Vieweg, Wiesbaden.
 • Flyubjerg B., 2013, Quality control and due diligence in project management: Getting decisions right by taking the outsider view, International Journal of Project Management, vol. 31, no. 5, s. 760-774.
 • Głodziński E., 2013a, Strategiczne zarządzanie przedsięwzięciami w przedsiębiorstwach projektowych -zakres i uwarunkowania, Przegląd Organizacji, nr 3, s. 18-23.
 • Głodziński E., 2013b, Wykorzystanie controllingu projektu w warunkach niepewności i ryzyka, [w:] Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, TNOiK, Katowice, s. 281-289.
 • Haugan G.T., 2011, Project Management Fundamentals. Key Concepts and Methodology, Management Concepts, Vienna, VA.
 • Horvath P., 1992, Controlling, Verlag Franz Vahlen, München.
 • Horvath P., 2009, Controlling, Verlag Franz Vahlen, München.
 • Janczyk-Strzała E., 2008, Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Jędralska K., 2003, Controlling w zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kasperek M., 2011, Zarządzanie projektem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Koreimann D., 2005, Projekt-Controlling: Methoden zur Sicherung des Projekterfolgs, John Wiley.
 • Kuc B., 2006, Kontroling narzędziem wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo PTM, Warszawa.
 • Lichtarski J. (red.), 2005, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Łada M., Kozarkiewicz A., 2007, Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa.
 • Łada M., Kozarkiewicz A., 2010, Zarządzanie wartością projektów, C.H. Beck, Warszawa.
 • Marciniak S., 2001, Controlling. Filozofia, projektowanie, Difin, Warszawa.
 • Marciniak S., 2008, Controlling. Teoria, zastosowania, Difin, Warszawa.
 • Niedbała B., 2008, Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Nowak E. (red.), 2004, Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Patzak G., Rattay G., 2009, Projektmanagement. Leitfaden zum Management von Projekten, Projektportfolios, Programmen und projektorientierten Unternehmen, Linde International, Wien.
 • Pawlak M., 2006, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Roman C., Roman A.-G., Meier E., 2014, The challenges of accounting profession as generated by controlling, Theoretical and Applied Economics, vol. XXI, no. 11, s. 43-56.
 • Sierpińska M. (red.), 2004, Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Sierpińska M., Niedbała B., 2003, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skalik J. (red.), 2009, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stabryła A., 2006, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Trocki M., Grucza M., Ogonek K., 2003, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 • Trocki M., Sońta-Drączkowska E. (red.), 2009, Strategiczne zarządzanie projektami, BIZARRE, Warszawa.
 • Weber J., 1990, Einführung in das Controlling, Schӓffer Poeschel Verlag, Stuttgart.
 • Weber J., 2001, Wprowadzenie do controllingu, Wydawnictwo Profit, Katowice.
 • Willems L.L., Vanhoucke M., 2015, Classification of articles and journals on project control and earned value management, International Journal of Project Management, vol. 33, no. 7, s. 1610-1634.
 • Zhang L., Qi J., 2012, Controlling path and controlling segment analysis in repetitive scheduling method, Journal of Construction Engineering and Management, vol. 138, no. 11, s. 1341-1345.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428675

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.