PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 421 Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów | 175--186
Tytuł artykułu

Wybrane modele dojrzałości systemu zarządzania jakością w organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Maturity Models of Quality Management System in Organisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja poglądów na temat dojrzałości systemu zarzą - dzania jakością w organizacji. Dyskusji poddane zostaną także elementy, które stanowią im - mamentne cechy dojrzałego systemu zarządzania wraz ze wskazaniem modeli je opisujących. Prezentowane w niniejszym artykule zagadnienia stanowią wynik przeglądu polskiej i za - granicznej literatury przedmiotu. Doskonałość stanowi nieustanne dążenie do doskonalenia stosowanych przez decydentów rozwiązań w organizacji. Ze względu na to, że doskonalenie ma charakter procesowy oraz ewolucyjny, można wyróżnić charakterystyczne stadia prze - obrażenia się organizacji - od niedostatecznej do wysoko zadowalającej. W konsekwencji niezmiernie istotne jest z punktu widzenia decydentów prowadzenie monitoringu w zakresie rzeczywistego poziomu systemu zarządzania jakością w organizacji(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present an opinion on the issue of maturity of a qual - ity management system in the organization. The discussion concerns also the elements that form immanent characteristics of a mature management system, together with an indication of models to describe them and tools using which the level of organization's maturity is assessed. Presented subjects are the result of Polish and foreign literature review. In the literature, the concept of maturity of the organization's management is applied through the concept of excel - lence. Excellence means a constant search for improvement of applied solutions. Due to the fact that improvement has a continuous and evolutionary character, one can distinguish char - acteristic stages of organization's transformation - from insufficient to highly satisfactory. In order to determine organizational maturity stages it is possible to conduct empirical studies on the example of an enterprise(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Bakiera L., Stelter Ż., 2011, Leksykon psychologii rozwoju człowieka, Difin, Warszawa.
 • Becker J., Knackstedt R., Pöppelbuß J., 2009, Developing maturity models for IT management - a procedure model and its application, Business & Information Systems Engineering, vol. 1, no. 3, s. 213-222.
 • De Bruin T., Rosemann M., Freeze R., Kulkarni U., 2005, Understanding the main phases of developing a maturity assessment model, [w:] Proceedings of the Australasian Conference on Information Systems (ACIS), Sydney.
 • Dean J., 1950, Pricing policies for new products, Harvard Business Review, vol. 28, no. 6, s. 45-54.
 • Grigg N., Mann R., 2008, Rewarding excellence: An international study into business excellence award processes, Quality Management Journal, vol. 15, no. 3, s. 26-40.
 • Haffer R., 2011, Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Hamrol A., 2005, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), 2009, Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hayes R.H., Wheelwright S.C., 1984, Restoring our Competitive Edge: Competing through Manufacturing, John Wiley, New York.
 • Hys K., Mazurek R., 2013, The physiognomy of (selected) maturity models, [w:] Skrzypek E. (red.), Maturity Management, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 195-202.
 • ISO 10014:2008, 2008, Zarządzanie jakością, wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych, PKN, Warszawa, s. 19-33.
 • ISO 9004:2000, 2010, Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, Wydawnictwo PKN, Warszawa, s. 109.
 • ISO 9004:2010, 2010, Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji - Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, Wydawnictwo PKN, Warszawa, Aneks B, s. 38-42.
 • Karaszewski R., 2009, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Kieżun W., 1997, Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kotarbiński T., 1969, Traktat o dobrej robocie, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Levie J., Lichtenstein B.B., 2008, From "Stages" of Business Growth to a Dynamic States Model of Entrepreneurial Growth and Change, Hunter Centre for Entrepreneurship, University of Strathclyde.
 • Lisiecka K. (red.), 2013, Menadżer jakości: podejście procesowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Maier A.M., Moultrie J., Clarkson P.J., 2009, Developing maturity grids for assessing organizational capabilities: Practitioner guidance, [w:] Proceedings of the 4th International Conference on Management Consulting, Academy of Management (MCD), Vienna, Austria.
 • Mavroidis V., Toliopoulou S., Agoritsas C., 2007, A comparative analysis and review of national quality awards in Europe: Development of critical success factors, TQM Magazine, vol. 19, no. 5, s. 454-467.
 • McDonald I., Zairi M., Idris M.A., 2002, Sustaining and transferring excellence, Measuring Business Excellence, vol. 6, no. 2, s. 20-30.
 • Neely A., Kennerley M., Adams C., 2007, Performance measurement frameworks: A review, [w:] Neely A. (red.), Business Performance Measurement: Unifying Theories and Integrating Practice, Cambridge University Press, Cambridge, s. 143-162.
 • Niculescu A., Iovanas R., 2012, Research on the effectiveness and efficiency in quality management, International Conference of Scientific Paper AFASES, http://www.afahc.ro/ro/afases/2012/manag/Niculescu_Iovanas.pdf (9.12.2015).
 • Pannirselvam G.P., Ferguson L.A., 2001, A study of the relationships between the Baldrige categories, International Journal of Quality and Reliability Management, vol. 18, no. 1, s. 14-37.
 • Prussak W., Tomalka E., 2010, World Class Manufacturing (WCM) jako model doskonałości przedsiębiorstwa, [w:] Wyrwicka M. (red.), Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 277-294.
 • Psomas E.L., Kafetzopoulos D.P., Fotopoulos C.V., 2013, Developing and validating a measurement instrument of ISO 9001 effectiveness in food manufacturing SMEs, Journal of Manufacturing Technology Management, vol. 24, no. 1, s. 52-77.
 • Rashid M.A., Hossain L., Patrick J.D., 2002, The Evolution of ERP Systems: A Historical Perspective, Idea Group Publishing, Hershey, PA.
 • Schorsch T., 1996, The Capability Im-Maturity Model (CIMM), U.S. Air Force CrossTalk Magazine.
 • Skrzypek E., 2000, Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin.
 • Skrzypek E. (red.), 2013, Dojrzałość jakościowa a wyniki przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo, Difin, Warszawa.
 • Talwar B., 2009, Comparative study of core values of excellence models vis à-vis human values, Measuring Business Excellence, vol. 13, no. 4, s. 34-46.
 • Talwar B., 2011, Comparative study of framework, criteria and criterion weighting of excellence models, Measuring Business Excellence, vol. 15, no. 1, s. 49-65.
 • Tatarkiewicz W., 2007, Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Trempała J., 2011, Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Urbaniak M., 2007, Zarządzanie jakością środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa.
 • Urbaniak M., 2010, Doskonalenie organizacji poprzez wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, [w:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, s. 265-273.
 • Urbaniak M., 2011, Uwarunkowania związane z doskonaleniem systemów zarządzania jakością, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 166, s. 103-114.
 • Wilson D.D., Collier D.A., 2000, An empirical investigation of the Malcolm Baldrige National Quality Award causal model, Decision Sciences, vol. 31, no. 2, s. 361-390.
 • Yaghoubi N.M., Bandeii M., Moloudi J., 2011, An empirical study of the EFQM excellence model in Iran, International Journal of Business and Management, vol. 6, no. 5, s. 260-267.
 • Zieleniewski J., 1967, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.
 • http://www.efqm.org/about-us/our-community/our-members (21.01.2014).
 • http://www.efqm.org/about-us/our-mission-vision-values (21.01.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428685

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.