PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 4 | nr 252 | 186--199
Tytuł artykułu

Wybrane problemy opodatkowania, dokumentacji i ewidencji księgowej towarów importowanych i eksportowanych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Problems of Taxation, Documentation and Accounting Records Imported and Exported Goods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transakcje zagraniczne w zakresie towarów obejmują transakcje wewnątrzwspólnotowe oraz import/eksport towarów. Prawidłowa znajomość przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego oraz celnego, pozwala na właściwe ujmowanie transakcji zagranicznych w podmiotach w zakresie ich opodatkowania, dokumentowania oraz ewidencji księgowej. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące importu i eksportu towarów, określają moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawę opodatkowania w zależności od przeznaczenia celnego towaru lub procedury celnej. Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia i istoty transakcji zagranicznych towarów z krajami spoza Unii Europejskiej w kontekście ich opodatkowania, dokumentacji operacji oraz ujęcia w ewidencji księgowej. Artykuł stanowi cenną wskazówkę dla praktyków rachunkowości, szczególnie w obliczu zmian, które nastąpiły w prawie podatkowym w tym zakresie w ostatnim okresie.(abstrakt oryginalny)
EN
Foreign transactions include intra-Community transactions and import/export of goods. Proper knowledge of the provisions under the Act on accounting, taxation and customs law allows for proper recognition of foreign transactions in entities in terms of their taxation, documentation and accounting records. The provisions of the Law on VAT on the import and export of goods, determine when the tax obligation and tax base depending on the destination of the goods customs or customs procedures. The purpose of this article is to present the meaning and substance of international transactions of goods from countries outside the European Union in the context of their taxable transactions documentation and recognition in the accounting records. The article is a valuable clue for accounting practitioners, especially in the face of changes that have occurred in the tax law in this area in recent years.(original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
186--199
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Breza M. (2009), Międzynarodowe Transakcje Gospodarcze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa.
 • Cicha A., red. (2012), Rachunkowość finansowa z elementami rachunku kosztów i sprawozdawczości finansowej, SKwP, Warszawa.
 • Czyżowicz W. (2004), Prawo celne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Konwencja z dnia 20 maja 1987 r. o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym SAD, Dz.U. z 1998, Nr 46, poz. 288.
 • Kosacka-Łędzewicz D. i Olszewski B. (2011), Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Eksport-Import, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław.
 • Kuś A. (2001), Gospodarcze procedury celne w prawie polskim na tle prawa Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Poznań.
 • Kuś A. (2003), Prawo celne, OW Branta, Bydgoszcz-Lublin.
 • Martyniuk T., Małkowska D. (2010), Zaawansowana rachunkowość finansowa, PWE, Warszawa.
 • Messner Z., red. (2010), Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Michalik T. (2012), VAT Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Naruszewicz S. i Masłowska M., red. (2010), Informatyzacja procedur celnych, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiający Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1 z późn. zm.
 • Rymarczyk J., red. (2005), Handel zagraniczny, organizacja i technika, PWE, Warszawa.
 • Stępień B., red. (2004), Transakcje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa.
 • Suska A. (2002), Poradnik VAT, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2012, Nr 0, poz. 361 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU. z 2013 r., Nr 0, poz. z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, Dz.U. z 2015 r., Nr 0, poz. 858 z późn. zm.
 • [www 1] http://ksiegowosc.infor.pl (dostęp: 30.06.2015).
 • [www 2] http://www.mf.gov.pl (dostęp: 30.06.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.