PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 3 | nr 2 | 37--50
Tytuł artykułu

Bankowy Arbitraż Konsumencki jako instytucja ochrony konsumenta na rynku usług bankowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Banking Consumer Arbitration as a Consumer Protection Authority on the Market of Banking Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka ochrony konsumenta jest kluczowym czynnikiem rozwoju współczesnej gospodarki. Rynek usług finansowych podlega wpływowi konsumentów, dlatego znaczną rolę odgrywają także ich zachowania. Bardzo ważne jest jednak bezpieczeństwo klientów i skutki podejmowanych przez nich decyzji. Aby zapewnić konsumentom efektywną i skuteczną ochronę bardzo istotne jest funkcjonowanie obok struktur sądowych także systemu struktur rozjemczych stojących na straży praw i interesów konsumentów, które stanowią gwarancję uczciwych i zdrowych zasad obrotu gospodarczego w sferze usług bankowych. Wśród instytucji, które mogą odegrać bardzo dużą rolę w tym zakresie, a które są charakterystyczne tylko dla sektora bankowego, należy wskazać Bankowy Arbitraż Konsumencki oraz utworzony w 2008 r. Sąd Polubowny przy KNF. Ustawodawstwo przewiduje wiele źródeł ochrony interesów konsumentów na rynku usług bankowych, jednak nie wszystkie z nich są konsumentom znane i wykorzystywane w praktyce. Jednym z często pomijanych organów ochrony konsumentów usług bankowych jest BAK - Bankowy Arbitraż Konsumencki. W poniższym artykule przedstawiono instytucję Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego jako organu o dużym znaczeniu dla ochrony konsumenta, pozwalającym na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena funkcjonowania Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego jako instytucji ochrony konsumenta na rynku usług bankowych. Hipoteza ta wymaga udowodnienia, które zostanie opracowane na podstawie badań własnych i literatury źródłowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of Consumer Protection is a key factor in the Development of Modern Economy. The market was under the influence of the Financial Services Consumer Protection, because a significant role is also played by their behavior. It is very important, but customer safety and the effects of their decisions. To provide consumers with effective and efficient protection is very important to the functioning of the apartment next to the structures of the judicial system structures arbitration upholders of the law and the interests of consumers, which are the guarantees of fair and sound principles Economic Trade in the area of Banking Services. Among the institutions that can play a very large role in this scope, which are characteristic only for the Banking Sector, indicate Banking Ombudsman and created in 2008 Court of Arbitration by the KNF. The legislation provides for Multiple Sources of Consumer Protection of the interests of the banking services market, but not dating of these are known to consumers and used in practice. One of the often overlooked authorities Consumer Banking Services is Banking Ombudsman. The following article presents institution of Banking Ombudsman as an organ of big importance for consumer protection, allowing for extra-judicial resolution of disputes. The aim of the article is to present and evaluate the functioning of the Banking Ombudsman as an institution of Consumer Protection on the Market of Banking Services. This hypothesis requires proof that will be developed on the basis of its own research and source literature. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
37--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Azemski R., 2006, Wygrywa ten, kto ma rację, "Akademia Banku", nr 03.
 • Czechowska I., 2013, Społeczne aspekty działań na rynku bankowym w kontekście zagrożeń interesów konsumentów, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 284.
 • Czechowska I., 2011, Działania zapewniające ochronę konsumenta usług bankowych jako nowe wyzwanie dla teorii i praktyki finansów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 171.
 • Czechowska I., 2004, Procesy integracji sektora bankowego i ubezpieczeniowego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Dobaczewska A., 2007, Broni, pomaga, edukuje, "Akademia Banku", nr 07-08.
 • Folwarski M., 2010, Rola Arbitra Bankowego jako instytucji chroniącej prawa konsumenta na rynku bankowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 140.
 • Kieżel E., 1995, Konsumpcja i gospodarstwo domowe w gospodarce rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 136.
 • Kil K., 2013, Rola polubownego rozwiązywania sporów w polityce ochrony konsumenta usług bankowych w Polsce w perspektywie pokryzysowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 284.
 • Klein G., 1989, Dictionary of Banking, Pitman, London.
 • Ostalecka A., 2012, Ochrona konsumenta jako instrument wspierania stabilności systemu finansowego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., 2013, Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Smyczek S., 2007, Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • [www1] https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/sprawozdanie_BAK_za_2013_-_FINAL.pdf.
 • [www2] https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/sprawozdanie_BAK_2014_final.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428735

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.