PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 11 (947) | 19--36
Tytuł artykułu

Material Deprivation in Poland and Slovakia - a Comparative Analysis

Warianty tytułu
Materialne zubożenie w Polsce i na Słowacji - analiza porównawcza
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Jednym z kluczowych celów Unii Europejskiej zawartym w strategii Unii Europejskiej "Europa 2020" jest zasadnicza redukcja liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Unia Europejska poszukuje możliwości zmniejszenia problemu ubóstwa poprzez ograniczenie do 2020 r. liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 milionów. Monitorowanie procesu redukcji ubóstwa zostało oparte przede wszystkim na wskaźniku AROPE, który odnosi się do sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub doświadczających poważnej materialnej deprywacji albo żyjących w gospodarstwach domowych utrzymujących się przede wszystkim z innych źródeł niż praca. Artykuł jest poświęcony problemowi materialnej deprywacji jako jednemu z trzech komponentów monitorowanych w ramach ewaluacji sytuacji społecznej w Unii Europejskiej. Wspomniana deprywacja została w nim ujęta w stopniu ogólnym i intensywnym. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, jakie czynniki i w jaki sposób istotnie wpływają na materialną deprywację gospodarstw domowych w Polsce i na Słowacji. Poddanie badaniu gospodarstw ze wspomnianych państw pozwoliło na przeprowadzenie analizy porównawczej w zarysowanym powyżej obszarze badawczym. Dane statystyczne w postaci zbiorów indywidualnych obserwacji gospodarstw domowych zaczerpnięto z badania EU SILC przeprowadzonego w Polsce i na Słowacji w 2012 r. Do realizacji celu pracy wykorzystano metody analizy zależności, w tym modele regresji logistycznej, natomiast obliczenia przeprowadzono przy użyciu SAS Enterprise Guide. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the key targets of the EU's 2020 Strategy is to substantially reduce the number of people at risk of poverty or social exclusion. The EU seeks to reduce poverty by lifting at least 20 million people out of the risk of poverty or social exclusion by 2020. The monitoring of progress towards this target is based on the headline indicator AROPE - people at risk of poverty or social exclusion. The indicator applies to people either at risk of poverty or severely materially deprived or living in a household with a very low work intensity. This article focuses on material deprivation, one of the three components monitored to evaluate the social situation in the EU. The article deals with material deprivation and severe material deprivation in Slovak and Polish households. The two main goals of this article are to examine which factors have a significant effect on material deprivation and to determine the influence of those relevant factors on material deprivation of Slovak and Polish households. The article provides a comparative analysis of the material deprivation of Slovak and Polish households. We used microdata from EU SILC 2012 from Poland and Slovakia and association analysis including logistic regression. These statistical methods were applied using SAS Enterprise Guide.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--36
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Economics in Bratislava, Slovakia
autor
 • Cracow University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Eurostat (2012), Measuring Material Deprivation in the EU, Methodologies and Working Papers, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-12-018/EN/KS-RA-12-018-EN.PDF, accessed: 28.07.2014.
 • Eurostat (2013), The Measurement of Poverty and Social Inclusion in the EU: Achievements and Further Improvements, Conference of European Statisticians. United Nations Economic Commission for Europe, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.15/2013/WP_25_Eurostat_D_En.pdf, accessed: 30.07.2014.
 • Fusco A., Guio A. C., Marlier E. (2011), Income Poverty and Material Deprivation in European Countries, Working Paper No 2011-04. CEPS/INSTEAD, Luxembourg.
 • Gerbery D. (2012), Vybrané aspekty materiálnej deprivácie, Inštitút pre výskumpráce a rodiny, Bratislava, http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Gerbery/gerbery_2266.pdf, accessed: 18.07.2014.
 • Guio A. C., Maquet E. (2007), Material Deprivation and Poor Housing [in:] Comparative EU Statistics on Income and Living Conditions: Issues and Challenges, EU Methodologies and Working Papers, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Guio A. C., Marlier E. (2013), Alternative vs. Current Measures of Material Deprivation at the EU Level: What Differences Does It Make? Improve (Poverty, Social Policy and Innovation), Working Paper No 2013-29, http://improve-research.eu/?wpdmact= process&did=MzQuaG90bGluaw==, accessed: 30.07.2014.
 • Israel I., Spannagel D. (2013), Material Deprivation - an Analysis of Cross-country Differences and European Convergence, FP7 project "Combating Poverty in Europe: Re-organising Active Inclusion through Participatory and Integrated Modes of Multilevel Governance", Work Package 3 - Poverty and its socio-economic structure in Europe, http://cope-research.eu/wp-content/uploads/2013/05/Material_Deprivation.pdf, accessed: 28.07.2014.
 • Šoltés E. (2008), Regresná a korelačná analýza s aplikáciami, Iura Edition, Bratislava.
 • Stankovičová I., Vojtková M. (2007), Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami, Iura Edition, Bratislava.
 • Stávková J., Birčiaková N., Turčínková J. (2012), Material Deprivation in Selected EU Countries according to EU-SILC Income Statistics, "Journal of Competitiveness", vol. 4, nr 2, http://www.cjournal.cz/files/101.pdf, accessed: 18.07.2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428771

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.