PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 20 | 7--16
Tytuł artykułu

Zarządzanie efektywnością w jednostkach samorządu terytorialnego - gmina

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Performance Management in Local Goverment Units - Community
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samorząd terytorialny po zmianach ustrojowych w Rzeczpospolitej Polskiej nabrał znaczenia bardziej kompleksowego organu władzy administracyjnej. Wejście Polski do UE sprawiło, że rozwój gminy został bardziej ujednolicony i zmodernizowany poprzesz środki funduszy unijnych, szkolenia itp. Działania te pozwoliły na poprawę efektywności w sektorach, do których gmina ma najwięcej wpływów i możliwości rozwoju poprzez wprowadzanie zmian administracyjnych i personalnych. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty efektywności na przykładzie gminy jako podstawowego organu samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Local government after the political changes in the Polish Republic gained momentum more comprehensive administrative authority. Polish accession to the EU made the development of the municipality is more standardized and modernized EU funds means you support, training, etc. All of these measures to improve the efficiency in the sectors to which the municipality has the most influence and opportunities by introducing administrative and personnel changes. The purpose of this article is to present the essence of efficiency on the example of a basic local government body. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Grzymała Z., Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • 2. Jeżowski P., Grzymała Z., Przesłanki likwidacji komunalnych zakładów budżetowych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 92, red. K. Kawerska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2009.
 • 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
 • 4. Kożuch B., Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2011.
 • 5. Kulesza M., Węgrzyn L., Vademecum skutecznego działania w samorządzie, Twigger, Warszawa 2006.
 • 6. Leśniak-Łebkowska G., Romanowska M., Trocki M., 2002, Struktury działalności gospodarczej [w:] Podstawy organizacji i zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa.
 • 7. Sadowy M., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa komunalnego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Siedlce 2010.
 • 8. Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • 9. Sońta W., Formy wykorzystania mienia komunalnego, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010.
 • 10. Szołtysek J., Twaróg S., Establishing of an Objectives Bundle of Modern Supply Chain Management. Conditions for Social Logistics Establishment, "Polish Journal of Management Studies" 2011, Vol. 4.
 • 11. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43 z późn. zm.).
 • 12. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.).
 • 13. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 • 14. Zawierucha S., O niektórych aspektach funkcjonowania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1161, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428803

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.