PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 421 Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów | 264--278
Tytuł artykułu

Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań cywilizacyjnych oraz paradygmatów zarządzania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Crisis Management Confronted with Civilizational Challenges and Management Paradigms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji ulokowania zarządzania kryzysowego w ramach logistyki społecznej pojmowanej nie tylko w ujęciu zapewniania bezpieczeństwa usług publicznych, ale i zapewniania komfortu cywilizacyjnego związanego z postępem technicznym. Przeprowadzono studia literaturowe oraz wnioskowanie metodą indukcji niezupełnej. Stwierdzono potrzebę zdefiniowania publicznego zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem jego multidyscyplinarnych powiązań oraz determinant współczesnych procesów przekształceń cywilizacyjnych. Skojarzono je z krystalizującą się koncepcją logistyki społecznej i ustalono przesłanki traktowania publicznego zarządzania kryzysowego jako szczególnego aspektu zapewniania usług publicznych na poziomie akceptowalnym z punktu widzenia aktualnego rozwoju społecznego. Co więcej, ustalono, że dyscyplina nauk o zarządzaniu jest najwłaściwsza do normalizacji metodologicznej multidyscyplinarnego postrzegania publicznego zarządzania kryzysowego(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the concept of locating the crisis management within the framework of social logistics understood not only in terms of effective safety of public services, but also providing comfort associated with technical progress. Carried out literature studies and the inference method of incomplete induction. The need to define public crisis management taking into account its multidisciplinary relationships and determinants of contemporary transformation processes of civilization. Its associated with the crystallized concept of social logistics and set the conditions for the treatment of public crisis management as a particular aspect of providing public services to a level acceptable from the point of view of the current social development. Furthermore, it was found that the discipline of management sciences is most appropriate for the methodological normalization of multidisciplinary perception of public crisis management(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Drucker P.F., 2000, Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa.
 • Jajuga K. (red.), 2007, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jaxa-Dębicka A., 2008, Sprawne państwo, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kąkol U., Kosieradzka A., 2015, Systematyka organizacji o strukturze sieciowej w obszarze logistyki społecznej, Logistyka - Nauka, nr 4.
 • Kisilowski M., 2014, Paradygmaty logistyki w zarządzaniu kryzysowym z perspektywy nauk o zarządzaniu, Logistyka - Nauka, nr 6.
 • Kisilowski M., 2015, Zarządzanie kryzysowe a logistyka społeczna, Logistyka - Nauka, nr 4.
 • Kisilowski M., Zawiła-Niedźwiecki J., 2016, Odkrywanie DNA logistyki społecznej, referat przyjęty na konferencję "II Szkoła Logistyki", Komitet Transportu PAN, Szczyrk 12-15.01.2016.
 • Kołodziejczyk P., Szołtysek J., 2009, Epistemologia logistyki społecznej, Przegląd Organizacji, nr 4.
 • Kosieradzka A., 2012, Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kosieradzka A., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), 2015, Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym, edu-Libri, Kraków.
 • Kudrycka B., Peters B.G., Suwaj P.J. (red.), 2009, Nauka administracji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Lichtarski J., 2010, Profile orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki, [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 166-175.
 • Nowak A.Z., Steagall J., Baliamoune N., 2004, Globalization, International Business and European Integration, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i Coggin College of Business University of North Florida, Warszawa-Jacksonville.
 • Paliwoda-Matiolańska A., 2014, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F.R., 2010, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa.
 • Skomra W., 2010, Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Presscom, Wrocław.
 • Turski W.M., 2013, Na marginesie - zbiór felietonów, edu-Libri, Kraków.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
 • Zawicki M., 2011, Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa.
 • Zawiła-Niedźwiecki J., 2013, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji, edu-Libri, Kraków.
 • Zawiła-Niedźwiecki J., 2014, Dualne naukowo postrzeganie zarządzania kryzysowego, Logistyka - Nauka, nr 6.
 • Zawiła-Niedźwiecki J., 2015, Zarządzanie kryzysowe w logistyce społecznej, referat w materiałach XX Jubileuszowej międzynarodowej konferencji "Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji", Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krynica 21-24.10.2015.
 • Zawiła-Niedźwiecki J., Kisilowski M., 2016, Poszukiwanie nowego paradygmatu publicznego zarządzania kryzysowego, referat przyjęty na IV Kongres Nauk o Zarządzaniu, TNOiK, Warszawa 31.03.2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.