PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 1 | 9--32
Tytuł artykułu

Procedury prawne w zakresie wydatków budżetu państwa (procedury wydatkowe)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Procedures Regarding State Budget Expenditure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydatki państwowe oraz prawne procedury ich realizacji można badać na podstawie wielu ustaw, które są podstawą dla wydatków państwa. Procedury dotyczące wydatków budżetu państwa można badać na polu państwowych wydatków osobowych (dotyczących m.in. wynagrodzeń, uposażeń, niektórych emerytur lub świadczeń). Odpowiednie procedury występują w sferze wydatków rzeczowych i inwestycyjnych państwa. Są one określone w regulacjach prawnych dotyczących zamówień publicznych. Obszerną sferą wydatków i związanych z nimi procedur prawnych stanowią wydatki mające formę dotacji budżetowych (np. celowych, podmiotowych). W celu wykonania ustaleń wydatkowych przewidzianych w ustawie budżetowej potrzebne jest podjęcie przez wykonawców budżetu tysięcy indywidualnych i konkretnych działań lub czynności (np. umów, decyzji i czynności administracyjnych, czynności faktycznych). Dokonywanie wydatków budżetu państwa na rzecz osób trzecich wymaga stosowania procedur polegających na zawieraniu i wykonywaniu umów, podejmowaniu działań związanych z funkcjonowaniem stosunków pracy urzędników i funkcjonariuszy państwowych, stosowaniu decyzji i aktów administracyjnych, wykonywaniu zobowiązań powstających z mocy prawa. Można uznać, że ustalone w ustawie budżetowej wydatki mają charakter ustaleń ogólnych, które wymagają dla ich wykonania wielu indywidualnych działań. (abstrakt oryginalny)
EN
Government spending and the procedures for making them can be examined on the basis of many of public regulations, which are the legal grounds for these expenditure. The procedures of government spending can be studied in the field of personal expenditure of the state budget (including salaries, pensions and social benefits). Appropriate procedures are related to expenditure for pur-chases of goods and services and for making of public investments (e.g. public roads and buildings). An extensive area of expenditure is in the form of grants. There are special legal ways for transferring the budget grants to different legal organizations and entities. The state expenditure are fixed in the Budget Act. The implementation of the budgetary expenditure needs to take up, by state authorities and agencies, thousands of individual and concrete actions (e.g. the contracts, administrative decisions, other activities). That is, in the Budget Act fixed ex-penditure have, in principle, normative act features. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
9--32
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • Borodo A., Subwencje i dotacje z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego [w:] A. Borodo (red.), Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, TNOiK, Toruń 2013.
  • Borodo A., Współczesne problemy prawne budżetu państwowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.
  • Czarnecki K., Dotacje przedmiotowe z budżetu państwa dla przedsiębiorców - konstrukcja prawna i tryb udzielania [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań wnioski na przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014.
  • Malinowska-Misiąg E., W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, Lexis Nexis, Warszawa-Rzeszów 2006.
  • Miemiec W., Zagadnienia finansowoprawne zamówień publicznych w działalności jednostek samorządu terytorialnego, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013.
  • Ostrowska A., Charakter prawny i rola dotacji w systemie wydatków publicznych - wybrane zagadnienia [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014.
  • Salachna J.M., Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428839

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.