PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 421 Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów | 332--345
Tytuł artykułu

Zrównoważona karta wyników - nowa koncepcja, stare paradygmaty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Balanced Scorecard - New Concept, Old Paradigms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zrównoważona karta wyników (ZKW) jest rekomendowana jako uniwersalne narzędzie strategicznego zarządzania organizacjami ery informacyjnej. Prowadzone do tej pory badania nie rozstrzygnęły przyczyn porażek w użytkowaniu ZKW. Celem badania jest weryfikacja hipotezy: ZKW jest narzędziem w pełni dostosowanym do zarządzania organizacjami ery informacyjnej. Badania oparto na studium przypadku firmy wykazującej wiele cech charakterystycznych dla ery informacyjnej, która po trzyletnim okresie użytkowania ZKW porzuciło jej stosowanie. Wybór tego typu firmy pozwala na sfalsyfikowanie przyjętej hipotezy. Falsyfikacja hipotezy zawierającej warunek konieczny, która opiera się na jednym przypadku, jest uważana za co najmniej tak samo wiarygodną jak testowanie na próbie. Z przeprowadzonych badań wynika, że przyczyną nieuzyskania efektów zakładanych w koncepcji ZKW w badanej firmie nie były błędy menedżerów, ale niedostosowanie koncepcji ZKW do warunków ery informacyjnej(abstrakt oryginalny)
EN
Balanced Scorecard (BSC) is recommended as a universal tool of strategic management of information age organizations. Studies of organizations using BSC carried out until now have not determined causes of failures in the use of BSC. The aim of this study is to test the hypothesis, "BSC is fully adapted to be used as a management tool for information age organizations". The research is based on a case study of a company exhibiting many characteristics of the information age that after three years of implementation of BSC board abandoned the concept. The choice of this type of company allowed falsification of adopted hypothesis. The falsification of hypothesis containing a necessary condition (prerequisite) on the basis of one case, is considered as reliable as testing on a sample. The study shows that the cause of not achieving anticipated effects in the BSC were not due to company managers incompetence, but to the maladjustment of the BSC concept to information age conditions(original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Anonymous, 2001, Balanced scorecard is fast becoming a must have process for corporate change, Management Services, no. 45(8), s. 5-6.
 • Antonsen Y., 2014, The downside of the balanced scorecard: A case study from Norway, Scandinavian Journal of Management, no. 30(1), s. 40-50.
 • Atkinson A.A., Balakrishnan R., Booth P., Cote J.M. i in., 1997, New directions in management accounting research, Journal of Management Accounting Research, no. 9, s. 79-108.
 • Bell D., 2008, The Coming of Post-industrial Society, Basic Books, New York.
 • Chenhall R.H., Langfield-Smith K., 2007, Multiple perspectives of performance measures, European Management Journal, no. 25(4), s. 266-282.
 • Czakon W., 2011, Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 45-63.
 • Epstein M., Manzoni J.F., 1998, Implementing corporate strategy: From tableaux de bord to balanced scorecards, European Management Journal, no. 2, s. 190-203.
 • Harper D., 2001, Introducing BSC software, Industrial Distribution, no. 90(3), s. 94.
 • Hatch J.M., 2002, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hoque Z., 2014, 20 years of studies on the balanced scorecard: Trends, accomplishments, gaps and opportunities for future research, The British Accounting Review, no. 46(1), s. 33-59.
 • Ittner C.D., Larcker D.F., 2003, Coming up short on nonfinancial performance measurement, Harvard Business Review, no. 81(11), s. 88-95.
 • Jones T.O., Sasser W.E., 1995, Why satisfied customers defect, Harvard Business Review, Nov.-Dec., s. 88-99.
 • Kaplan R.S., 2006, Materiały z konferencji: "Balanced Scorecard w sektorze publicznym", Institute for International Research Sp. z o.o., 2 lutego, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 1996, Translating Strategy into Action: The Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, Boston.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. 2004, Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes, Harvard Business Press, Boston.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2001, The Strategy-Focused Organization, Harvard Business School Press, Harvard, Boston.
 • Koźmiński A., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Laitinen E.K., 2003, Future-based management accounting: A new approach with survey evidence, Critical Perspectives on Accounting, no. 14, s. 293-323.
 • Lewandowski R., 2008, Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników w organizacjach ochrony zdrowia - studium przypadku, Współczesne Zarządzanie, nr 4, s. 84-95.
 • Lewandowski R., 2009, Zastosowanie Zrównoważonej Karty Wyników i Modelu Doskonałości EFQM w publicznych organizacjach ochrony zdrowia, Przegląd Organizacji nr 4, s. 32-36.
 • Micheli P., Manzoni J. F., 2010, Strategic performance measurement: Benefits, limitations and paradoxes, Long Range Planning, nr 43(4), s. 465-476.
 • Mintzberg H., 1994a, Rise and Fall of Strategic Planning, The Free Press, New York.
 • Mintzberg H., 1994b, The fall and rise of strategic planning, Harvard Business Review, January-February, s. 107-114.
 • Mintzberg H., Waters J., 1985, Of strategies, deliberate and emergent: Summary, Strategic Management Journal, no. 6, s. 257-272.
 • Mumby D.K., 1988, Communication and Power in Organizations: Discourse, Ideology, and Domination, Alex Publishing Corporation, Norwood.
 • Nørreklit H., 2000, The balance on the balanced scorecard a critical analysis of some of its assumptions, Management Accounting Research, no. 11(1), s. 65-88.
 • Nørreklit H., 2003, The balanced scorecard: what is the score? A rhetorical analysis of the balanced scorecard, Accounting, Organizations and Society, no. 28(6), s. 591-619.
 • Nørreklit H., Nørreklit L., Mitchell F., Bjørnenak T., 2012, The rise of the balanced scorecard! Relevance regained?, Journal of Accounting & Organizational Change, no. 8(4), s. 490-510.
 • Parker M., 1992, Post-modern organizations or postmodern organization theory?, Organization Studies, no. 13(1), s. 1-17.
 • Reichheld F.F., Sasser W.E., 1990, Zero defections: Quality comes to services, Harvard Business Review, Sept.-Oct., s. 105-111.
 • Smith P., 1995, On the unintended consequences of publishing performance data in the public sector, International Journal of Public Administration, no. 18(2-3), s. 277-310.
 • Townley B., Cooper D.J., Oakes L., 2003, Performance measures and the rationalization of organizations, Organization Studies, no. 24(7), s. 1045-1071.
 • Vaivio J., 1999, Exploring a 'non-financial' management accounting change, Management Accounting Research, no. 10(4), s. 409-437.
 • White R.F., Jacques R., 1995, Operationalizing the postmodernity construct for efficient organizational change management, Journal of Organizational Change Management, no. 8(2), s. 45-71.
 • Williams S., 2001, Drive your business forward with the balanced scorecard, Management Services, no. 45(6), s. 28-30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.