PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 421 Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów | 360--373
Tytuł artykułu

Rola parków naukowo-technologicznych w modelu triple helix na przykładzie parków Polski wschodniej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Science and Technology Parks in The Triple Helix Model on The Example of Eastern Poland Parks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest omówienie roli parków naukowo-technologicznych w modelu triple helix, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w oparciu o przeprowadzone badania empiryczne. Autorki zaprezentowały wyniki badań dotyczących powiązań wybranych parków z pozostałymi grupami aktorów wyróżnionymi w modelu triple helix, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji B+R, władz publicznych oraz innych instytucji pośredniczących. Badania przeprowadzono w grupie 11 parków funkcjonujących w Polsce Wschodniej. W badaniach zastosowano metodę monograficzną, zaś podstawowymi technikami zbierania danych były wystandaryzowane i ustrukturyzowane wywiady pogłębione bezpośrednie (IDI) i telefoniczne (ITI), uzupełnione o analizę danych zastanych. Wyniki badania wskazują, iż nawet na wczesnym etapie rozwoju parki wykazują dużą aktywność w zakresie inicjowania powiązań w modelu triple helix, co w dłuższej perspektywie może przełożyć się na większe wykorzystanie potencjału endogenicznego tego mak(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to discuss the role of science and technology parks in the triple helix model, both in theoretical aspect, as well as on the basis of empirical studies. The authors presented the results of research on linkages between selected parks and other entities in the triple helix model, with particular emphasis on R&D institutions, public authorities and other intermediary institutions. The study was conducted in a group of 11 parks operating in Eastern Poland. The authors used a monographic method, and the basic techniques for obtaining data were standardized and structured direct individual in-depth interviews (IDI) and individual telephone interviews (ITI), as well as the analysis of the existing data. The research results show that even at an early stage of development the analysed parks are very active in initiating relations within the triple helix model, which in the long term can translate into a greater use of endogenous potential of this macro-region(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Afonso O., Monteiro S., Thompson M., 2012, A growth model for the quadruple helix, Journal of Business Economics and Management, http://www.questia.com/read/1G1-310868541/a-growth-model-for-the-quadruple-helix (1.02.2016).
 • Bellgardt F., Gohlke J., Haase H., Parzonka R., Schicketanz J., 2014, Triple helix and residential development in a science and technology park: The role of intermediaries, Springer Open Journal, s. 1-14, http://link.springer.com/article/10.1186/s40604-014-0010-1 (1.02.2016).
 • Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego. Raport ogólny, 2011, Gmina Miasta Elbląg, www.diskeproject.eu/.../DOC919cca01db24c8f2cb0de670bee27b17.pdf (1.02.2016).
 • Betz F., Carayannis E., Jetter A., Min W., Phillips F., Shin D.W., 2015, Modeling an innovation intermediary system within a helix, Journal of the Knowledge Economy, vol. 3, s. 1-13.
 • Bojar M., Machnik-Słomka J., 2014, Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, t. 76, nr 1923, s. 99-111.
 • Carayannis E.G., Barth T.D., Campbell D.F.J., 2012, The Quintuple Helix innovation model: Global warming as a challenge and driver for innovation, Journal of Innovation and Entrepreneurship, http://www.innovationentrepreneurship.com/content/1/1/2 (1.02.2016).
 • Carayannis E.G., Campbell D.F.J., 2011, Open innovation diplomacy and a 21st century fractal research, education and innovation (FREIE) ecosystem: Building on the quadruple and quintuple helix innovation concepts and the "Mode 3" knowledge production system, The Journal of the Knowledge Economy, no. 2, s. 327-372.
 • Czakon W. (red.), 2013, Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Etzkowitz H., 2002, The Triple Helix of University - Industry - Government Implications for Policy and Evaluation, Working Paper, no. 11, s. 1-17.
 • Etzkowitz H., 2003, Innovation in innovation: The triple helix of university-industry-government relations, Social Science Information, no. 42, s. 293-337.
 • Etzkowitz H., 2013, Anatomy of the entrepreneurial university, Social Science Information, no. 52, s. 486-511.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., 2000, The dynamics of innovation: From national systems and ,,Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations, Research Policy, vol. 29, no. 2, s. 109-123.
 • Etzkowitz H., Webster A., Gebhardt C., Terra B.R.C., 2000, The future of the university and the university of the future: Evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm, Research Policy, no. 29, s. 313-330.
 • Etzkowitz H., Zhou C., 2008, Introduction to special issue: building the entrepreneurial university: A global perspective, Science and Public Policy, no. 35, s. 627-635.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L. (eds.), 1997, Universities in the Global Economy: A Triple Helix of University - Industry - Government Relations, Cassell Academic, London.
 • Fogelberg H., Thorpenberg S., 2012, Regional innovation policy and public-private partnership: The case of Triple Helix arenas in western Sweden, Science and Public Policy, no. 39, s. 347-356.
 • Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S., Scott P., Trow M., 1994, The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, Sage, London.
 • Hotz-Hart B., Rohner H., 2014, Nationen im Innovationswettlauf. Ökonomie und Politik der Innovation, Springer Fachmedien, Wiesbaden.
 • Kharabsheh R., Magableh I.K., Arabiyat T.S., 2011, Obstacles of success of technology parks: The case of jordan, International Journal of Finance & Economics, vol. 3, no. 6, s. 219-226.
 • Leydesdorff L., 2000, The triple helix: An evolutionary model of innovations, Res Policy, no. 29, s. 243-255.
 • Leydesdorff L., 2013, Triple helix of university-industry-government relations. Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship, www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/378826.html (1.02.2016).
 • Leydesdorff L., Etzkowitz H., 1996, Emergence of a Triple Helix of university-industry-government relations, Science and Public Policy, no. 23, s. 279-286.
 • Leydesdorff L., Etzkowitz H., 1998, The Triple Helix as a model for innovation studies, Science and Public Policy, no. 25, s. 195-203.
 • Machnik-Słomka J., Kordel P., 2012, Modele biznesowe parków naukowo-technologicznych a strategie sieciowe klientów parków, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 736, s. 237-257.
 • Metcalfe A., 2010, Examining the trilateral networks of the triple helix: Intermediating organizations and academy industry-government relations, Critical Sociology, vol. 36, no. 4, s. 503-519.
 • Nakwa K., Zawdie G., 2015, Structural holes, knowledge intermediaries and evolution of the triple helix system with reference to the hard disk drive industry in Thailand, International Journal of Technology Management & Sustainable Development, vol. 14, no. 1, s. 29-47.
 • Nonaka I., Takeuchi, H., 1995, The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York.
 • Nowak M., 2011, Park technologiczny jako korzyść terytorialna i podmiot marketingu terytorialnego, Studia Ekonomiczne i Regionalne, nr 2, s. 26-33.
 • Olechnicka A., Płoszaj A., 2010, Sieci współpracy receptą na innowacyjność regionu?, [w:] Tucholska A. (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 200-214.
 • Ortiz A., 2013, Kooperation zwischen Unternehmen und Universitäten. Eine Managementperspektive zu regionalen Innovationssystemen, Springer Fachmedien, Wiesbaden.
 • Rammert W., 2007, Technik, Handeln, Wissen. Zu einer pragmatischen Technik- und Sozialtheorie, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 • Ranga M., Etzkowitz H., 2013, Triple helix systems: An analytical framework for innovation policy and practice in the knowledge society, Industry and Higher Education, no. 27, s. 1-48.
 • Truskolaski T., 2013, Kształtowanie warunków współpracy w oparciu o model triple helix na przykładzie metropolii białostockiej, Ekonomia i Prawo, nr 1, s. 21-34.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428863

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.