PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 1 | 57--74
Tytuł artykułu

O słusznym rozkładzie ciężaru podatkowego w państwie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Distribution of the Burden of Taxation from the Point of View of Equity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest sprecyzowanie podstawowego punktu widzenia na słuszność z perspektywy współczesnej nauki finansów. Autor dąży do ustalenia, czy - a jeśli tak, to jaką - słuszność odgrywa rolę przy rozkładzie ciężaru podatkowego w państwie. Na tle tych uwag w szerszym kontekście zostały ukazane podstawowe sposoby pojmowania słuszność oraz nowatorskie ujęcie słuszności jako refleksu zasady-postulatu prawa. Materiał analizowany w artykule stanowi próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na słuszność jako na bardzo istotne i złożone zagadnienie z pogranicza teorii, filozofii i praktyki prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this paper is to clarify the basic point of view of equity from a perspective of modern finance theory. The author strives to determine whether, and if so, what role does the equity at distribution of the burden of taxa-tion in the state. In particular, research has shown in a broader context the basic approach to get the point of equity, and innovative conceptuality as a reflex of the values and postulates of law. The material in this article is an interdisciplinary investigation of equity as a quite important and complex issue of theory, philoso-phy and practice of law. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
57--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Arystoteles, Etyka Nikomachejska, przekł. D. Gromska, PWN, Warszawa 2007.
 • Arystoteles, Retoryka [w:] Retoryka, Retoryka dla Aleksandra, Poetyka, Księga I, 13, 1374 b, przekł. H. Podbielski, PWN, Warszawa 2009.
 • Bastiat F., Harmonie ekonomiczne (księga druga), przekł. E. Ahrens, Prohibita, Warszawa 2009.
 • Cicero M.T., O prawach [w:] Pisma filozoficzne, t. II, PWN, Warszawa 1960.
 • Czyżewski T., O rzetelności, obiektywności i bezstronności w badaniach naukowych [w:] Odczyty filozoficzne, PWN, Toruń 1958.
 • Dalton H., Zasady skarbowości, przekł. J.S.A. Paraskovich, Kazimierz Rutski, Warszawa-Łódź 1948.
 • Dziedziak W., O prawie słusznym (Perspektywa systemu prawa stanowionego), Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.
 • Dziedziak W., Słuszność jako wartość prawa, "Studia Iuridica Lublinensia" 2011, nr 15, s. 71-81.
 • Finnis J., Natural Law and Natural Laws, Clarendon Press, Oxford 1989.
 • Gliniecka J., Harasimowicz J., Z zagadnień teorii podatku, "Glosa" 1997, nr 5, s. 1-3.
 • Gomułowicz A., Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Lexis Nexis, Warszawa 2013.
 • Heidrich P., Die Lehre von den obersten Steuerprinzipien. Ein Beitrag zum Theorie der öffentlichen Wirtschaft, Gustav Fischer, Jena 1929.
 • Kociołek-Pęksa A. [w:] P. Chmielnicki (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, LexisNexis, Warszawa 2014.
 • Kordela M., Zasady prawa jako normatywna postać wartości, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2006, nr 1, s. 39-54.
 • Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.
 • Kuryłowicz M., Wokół pojęcia aequitas w prawie rzymskim, "Studia Iuridica Lublinensia", t. XV, Lublin 2011., s. 15-27.
 • Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, t. II, przekł. E. Taylor, PWN, Poznań 1966.
 • Monteskiusz, O duchu praw, przekł. T. Boy-Żeleński, Antyk, Kęty 1997.
 • Neumann F., Die Steuer und das öffentliche Interesse, Duncker & Humblot, Leipzig 1887.
 • Nita A., Teoretyczne i normatywne wyznaczniki sprawiedliwości opodatkowania, "Toruński Rocznik Podatkowy" 2013, s. 16-30.
 • Nowacki J., Studia z teorii prawa, Zakamycze, Kraków 2003.
 • Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienie teorii prawa, PWN, Warszawa 1969.
 • Orpiszewski W., O miłości. Studium psychologiczno-ascetyczne, XX. Zmartwychwstańcy, Kraków 1934.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2013.
 • Petrażycki L., Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, t. I, opracował J. Lande, PWN, Warszawa 1959.
 • Petrażycki L., Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, t. II, opracował W. Leśniewski, PWN, Warszawa 1960.
 • Piętka H., Słuszność w teorji i w praktyce, Kasy Mianowskiego, Warszawa 1929.
 • Pohmer D., Jurke G., Zur Gedchichte und Bedeutung des Leistungsfahigkeitsprinzips, "Finanzarchiv" 1984, t. 42.
 • Potrzeszcz J., Sprawiedliwość a celowość w prawie, "Rocznik Nauk Prawnych" 2004, nr 1, s. 29-43.
 • Radbruch G., Filozofia prawa, przekł. E. Nowak, PWN, Warszawa 2009.
 • Raz J., Autorytet prawa. Eseje o prawie i moralności, przekł. P. Maciejko, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • Raz J., The Concept of a Legal System. An Introduction to the Theory of Legal System, Clarendon Press, Oxford 1980.
 • Rousseau J.J., Umowa społeczna, opracował B. Baczko, PWN, Warszawa 1964.
 • Rozmaryn S., Prawo podatkowe a prawo prywatne w świetle wykładni prawa, Towarzystwo Naukowe, Lwów 1939.
 • Skarżyński R., Polityka budżetowa w krajach kapitalistycznych, Instytut Finansów, Warszawa 1987.
 • Stelmach J., Intuicja prawnicza [w:] J. Halberda (red.), Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga pamiątkowa z okazji 150-lecia TBSP UJ, Zakamycze, Kraków 2001.
 • Strasburger E., Nauka skarbowości. (Część ogólna), Gebethner i Wolff, Warszawa 1924.
 • Suzo H., Księga Prawdy, W drodze, Poznań 1989.
 • Wołodkiewicz W., Aequitas [w:] W. Wołodkiewicz (red.), Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 1986.
 • Wołowiec T., Zasada sprawiedliwości w opodatkowaniu [w:] A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2010.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1974.
 • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Ars boni et aequi, Poznań 1997.
 • Wróblewski J., Słuszność w systemie prawa polskiego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1970, nr 1, s. 97-116.
 • Wróblewski J., Zagadnienie teorii wykładni prawa ludowego, PWN, Warszawa 1959.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428887

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.