PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3 (CD) | 1017--1027
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki jako potencjał innowacyjny regionu na przykładzie województwa dolnośląskiego

Warianty tytułu
Human Capital as a Region's Potential for Innovation - Case of Dolnośląskie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zidentyfikowanie potencjału innowacyjnego województwa dolnośląskiego na tle pozostałych województw w zakresie kapitału ludzkiego. Opracowanie składa się z trzech części. Cześć pierwsza opisuje istotę potencjału innowacyjnego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału ludzkiego. Część druga to analiza porównawcza potencjału innowacyjnego tkwiącego w zasobach ludzkich poszczególnych województw. Cześć trzecia przedstawia różnice w poziomie innowacyjności regionów, mierzone udziałem przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w ogólnej licznie przedsiębiorstw. Analiza obejmuje lata 2010-2014. Badając potencjał innowacyjny województw zauważono, że jakość kapitału ludzkiego wpływa na działalność innowacyjną przedsiębiorstw. Regiony, w których wzrasta udział zasobów ludzkich dla nauki i techniki (HRST) charakteryzują się stosunkowo wysokim poziomem innowacyjności mierzonym udziałem przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w ogólnej liczbie przedsiębiorstw. Z przeprowadzonej analizy wynika, że atutem zasobów ludzkich województwa dolnośląskiego okazał się duży udział grupy Specjaliści i inżynierowie w ogólnej liczbie aktywnych zawodowo. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to identify the innovative potential of the Dolnośląskie province as compared to other Polish provinces in terms of human capital. The discussion is divided into three parts. The first part describes the concept of regional potential for innovation, with particular emphasis on human capital. The second part is a comparative analysis of the innovation potential, inherent in the human resources of various provinces. Part 3 presents the differences in innovation level between regions, measured as the proportion of innovative enterprises in the total number of enterprises. The analysis covered the 2010-2014 period. Upon examining the innovative potential of provinces it was noted that the quality of human capital affects innovation activity of enterprises. The regions with growing human resources for science and technology (HRST) showed quite high levels of innovation, measured as the proportion of innovative enterprises in the total number of enterprises. The analysis conducted has demonstrated that the advantage of human resources of Dolnośląskie is a large share of specialists and engineers in the working population. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1017--1027
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ciok, S. i Dobrowolska-Kaniewska H. (2009). Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7.
 • Domański, R. (2000). Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność. Gospodarka Narodowa, 7-8, 32-46.
 • GUS (2014). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013. Warszawa: GUS.
 • GUS (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014. Warszawa: GUS.
 • GUS (2015). Nauka i technika w 2014 r. Warszawa: GUS.
 • Kopaliński, W. (1983). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Liberska, B. (2002). Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, W: B. Liberska (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa: PWE.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2013). Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Nazarczuk, J.M. (2013). Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Nowakowska, A. (2009). Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Stawasz, D. (2004). Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Strahl, D. (red.) (2010). Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Węgrzyn, G. (2015). Innowacje w sektorze usług a zamiany strukturalne w zatrudnieniu. Monografie i Opracowania nr 256, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Żołnierski, A. (2005). Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Eurostat, http://eu.eurostat/data (15.12.2015 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428901

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.