PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 421 Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów | 398--418
Tytuł artykułu

Paradoksy w systemowej teorii zarządzania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Paradoxes in Systems Theory of Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Paradoks jest jednym z podstawowych problemów logiki i filozofii. Dotyczy to zagadnienia prawdy i fałszu w logice dwuwartościowej, paradoksów logicznych, np. paradoks kłamcy, czy też triady Hegla: teza-antyteza-synteza. Od lat 50. XX w. paradoksy stały się przedmiotem zainteresowania teorii i praktyki zarządzania. Celami opracowania są przegląd i analiza znaczenia paradoksu (paradoksów) w teorii i praktyce zarządzania. Punktem wyjścia rozważań jest analiza roli paradoksów zaczerpniętych z wielu dziedzin wiedzy - logiki, filozofii, nauk społecznych, psychologii w teoretycznych i praktycznych zastosowaniach w zarządzaniu. W opracowaniu sformułowano następującą główną hipotezę: Paradoksy oraz ich konsekwencje stanowią jeden z nowych elementów wpływających na wzrastający stopień złożoności konceptualnej i empirycznej nauk o zarządzaniu(abstrakt oryginalny)
EN
The paradoxes are one of the core topics of logic, philosophy, psychology, and social sciences. From the 1950s. of the 20th century they have been the subject of interest in the theory and practice of management. The objective of the paper is to review and analyse the importance of paradox (paradoxes) in the theory and practice of management. The starting point of consideration is the analysis of the role of paradoxes taken from various areas of knowledge: logic, philosophy, social sciences, psychology, in theoretical and practical applications in management. The study puts forward the following primary hypothesis: Paradoxes and their consequences are the new elements determining the increasing complexity of the conceptual and empirical aspects of management(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bateson G., 1972, Steps to an Ecology of Mind, Chandler Publishing, San Francisco.
 • De Wit B., Meyer R., 2007, Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Foerster H. von, 1981, Observing Systems, Intersystems, Seaside, CA.
 • Ford J.D., Backoff R.W., 1988, Organizational change in and out of dualities and paradox, [w:] Quinn R.E., Cameron K.S. (red.), Paradox and Transformation: Toward a Theory of Change in Organization and Management, Ballinger, Cambridge, MA, s. 81-121.
 • Gołembski M., Wojtkowiak G., 2004, Zarządzanie przez paradoksy, [w:] Engelhardt J., Brojak-Trzaskalska M. (red.), W kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, Management Forum 2020, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Międzyzdroje.
 • Hatch M.J., Ehrlich S.B., 1993, Spontaneous humour as an indicator of paradox and ambiguity in organizations, Organization Studies, vol. 14, s. 505-526.
 • Hofstadter D.R., 1999, Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, Basic Books, New York.
 • Hofstadter D.R., 2007, I Am a Strange Loop, Basic Books, New York.
 • Hughes P., Brecht G., 1975, Vicious Circles and Infinity - A Panoply of Paradoxes, Doubleday, Garden City, NY.
 • Kotarbiński T., 1957, Wybór pism, t. 1: Myśli o działaniu, PWN, Warszawa.
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., 2009, Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
 • Leja K., 2013, Paradoksy w zarządzaniu organizacją. Wejście "do" czy wyjście "z" labiryntu?, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 13, cz. I, s. 53-64.
 • Lewis M.W., 2000, Exploring paradox: Toward a more comprehensive guide, Academy of Management Review, vol. 25, no. 4, s. 760-776.
 • Lissack M.R., 1999, Complexity: The science, its vocabulary, and its relation to organizations, Emergence, vol. 1, no. 1, s. 110-126.
 • Lloyd S., 2001, Measures of complexity: A nonexhaustive list, IEEE Control Systems Magazine, vol. 21, no. 4, s. 7-8.
 • Löfgren L., 1978, Some foundational views on general systems and the Hempel Paradox, International Journal of General Systems, vol. 4, s. 243-253.
 • Luhmann, N., 1990, Essays on Self-Reference, Columbia University Press, New York.
 • Luhmann N., 1995, The paradoxy of observing system, Cultural Critique, No. 31, The Politics of Systems and Environments, Part II, s. 37-55, University of Minnesota Press, Minneapolis, MN.
 • Luhmann N., 1997, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt a.M.
 • Luhmann N., 2007, Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 • Maturana H.T., Poerksen B., 2007, Autopoiesis and social theory: A conversation, Journal of Sociocybernetics, vol. 5, no. 1-2, s. 68-73.
 • Maturana H.T., 1985, Autopoiesis, Projektowanie i Systemy. Zagadnienia Metodologiczne Nauk Praktycznych (Stosowanych), t. VII, s. 93-107.
 • Maturana H.T., Varela F., 1980, Autopoiesis and Cognition: The Realization of Living, Reidel Publishing Company, Dordrecht.
 • Mesjasz C., 2010, Complexity of social systems, Acta Physica Polonica A, vol. 117, no. 4, s. 706-715, http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/117/a117z468.pdf (9.10.2015).
 • Mueller G., 1958, The Hegel legend of 'thesis-antithesis-synthesis', Journal of the History of Ideas, vol. 19, no. 4, s. 411-414.
 • Polowczyk J., 2014, Zarządzanie strategiczne jako wielowymiarowa przestrzeń paradoksów, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 2 (263), s. 107-125.
 • Principia Cybernetica Web, http://pespmc1.vub.ac.be/Default.html (18.03.2015).
 • Putnam L.L., 1986, Contradictions and paradoxes in organizations, [w:] Thayer L. (red.), Organization Communications: Emerging Perspectives, Ablex Publishing, Norwood, NJ, s. 151-167.
 • Quine W.V., 1962, Paradox, Scientific American, vol. 206, no. 4, s. 84-95.
 • Quinn R.E., Cameron K.S. (red.), 1988, Paradox and Transformation: Toward a Theory of Change in Organization and Management, Ballinger, Cambridge, MA.
 • Rasch W., Cary Wolf E., 2000, Observing Complexity, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • Raynor M., 2008, Paradoks strategii, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Rokita J., 2011, Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Rokita J. (red), 2012, Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, http://www.slownik-online.pl/index.php (10.09.2015).
 • Smith W.K., Lewis M.W., 2011, Toward a theory of paradox. A dynamic equilibrium model of organizing, Academy of Management Review, vol. 36, no. 2, s. 381-403.
 • Spencer-Brown G., 1972, Laws of Form, Julian Press, New York.
 • Stacey R.D., 1992, Managing the Unknowable: Strategic Boundaries Between Order and Chaos in Organizations, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Stacey R.D., 1993, Strategic Management and Organisational Dynamics, Pitman, London.
 • Stacey R.D., 1996, Complexity and Creativity in Organizations, Berrett-Koehler, San Francisco.
 • Stacey R.D., Griffin D., Shaw P., 2000, Complexity and Management. Fad or Radical Challenge to Systems Thinking, Routledge, New York.
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/contents.html (7.12.2015).
 • Useem J., Useem R., 1967, The interfaces of a binational third culture: A study of the American community in India, Journal of Social Issues, vol. 23, no. 1, s. 130-143.
 • Vince R., Broussine M., 1996, Paradox, defense and attachment: Accessing and working with emotions and relations underlying organizational change, Organization Studies, vol. 17, s. 1-21.
 • Watzlawick P., 1976, How Real Is Real?, Basic Books, New York.
 • Whitaker R., Enola Gaia. An Observer Web Focus File, http://www.enolagaia.com/GSB.html (27.09.2015).
 • Wiktionary, https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Main_Page (2.10.2015).
 • Zadeh L., 1965, Fuzzy Sets, Information and Control, vol. 8, s. 338-353.
 • Zieleniewski J., 1981, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Zimniewicz K., 2003, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428919

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.