PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 421 Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów | 483--497
Tytuł artykułu

Wpływ relacji międzyorganizacyjnych na kształtowanie modelu biznesu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Interorganizational Relationships on The Formation of Business Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Model biznesu nie jest obiektem, którego elementy konfigurowane są w oderwaniu od otoczenia. Użyteczne w identyfikowaniu zależności pomiędzy modelem biznesu a otoczeniem są relacje międzyorganizacyjne. Celem badań prezentowanych w niniejszym artykule jest identyfikacja partnerów, z którymi badane przedsiębiorstwa najczęściej nawiązują relacje modyfikujące ich modele biznesu. Badaniami ankietowymi objęto reprezentatywną próbę 250 małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Przeprowadzone badania potwierdzają istnienie zależności pomiędzy poziomem generowania wartości dla klienta a liczbą podmiotów, z którymi nawiązano relacje (podmioty te to głównie klienci badanych przedsiębiorstw oraz ich dostawcy). Poza tym stwierdzono, iż liczba partnerów relacji przekłada się na wzrost liczby mechanizmów przechwytywania wartości(abstrakt oryginalny)
EN
Business model is not an object which elements are configured in isolation from the environment. One of the issues subjected to scientific explorations are interorganizational relationships which constitute a business model. The aim of the research presented in this paper is to identify partners with whom the surveyed companies most often establish relationships modifying their business models. The survey covered a representative sample of 250 small and medium-sized enterprises from the whole territory of Poland. The study confirmed a relationship between the level of value generated for the customer and the number of entities with whom relations were established (these entities are mainly the customers and the suppliers of surveyed companies). Moreover, it was found that the number of relationships translates into an increase in value capture mechanisms(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bengtsson M., Kock S., 2000, Coopetition in business networks - to cooperate and compete simultaneously, Industrial Marketing Management, vol. 5, s. 411-426.
 • Danielak W., 2012, Business model of the enterprises as a tool of building interorganizational relationships, Management, vol.16, no. 2, s. 30-39.
 • Danielak W., Lesicki D., 2013, Model biznesowy a relacje współdziałania z podmiotami w otoczeniu, [w:] Matejun M., Szymańska K. (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 192-199.
 • Duczkowska-Małysz K., 2013, Wartość dla klienta w nowym myśleniu strategicznym, [w:] Duczkowska-Piasecka M., Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K. (red.), Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa, s. 194-214.
 • Dyduch W., 2013, Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 154-179.
 • Eisenhardt K.M., Schoonhoven C.B., 1996, Resource-based view of strategic alliance formation: Strategic and social effects in entrepreneurial firms, Organizational Science, vol. 7, no. 2, s. 138-139.
 • Falencikowski T., 2013, Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa.
 • Falencikowski T., 2015, Model biznesu sieci przedsiębiorstw - założenia podstawowe, Problemy Zarządzania, vol. 13, nr 1, s. 104-117.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2007, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 • Hagedoorn J., 1993, Understanding the rationale of strategic technology partnering: Interorganizational modes of cooperation and sectoral differences, Strategic Management Journal, vol. 14, no. 5, s. 371-385.
 • Hunt S.D., 1997, Competing through relationships: Grounding relationship marketing in resource-advantage theory, Journal of Marketing Management, vol. 13, s. 317-332.
 • Jabłoński A., 2013, Projektowanie sieciowych modeli biznesu, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 12, s. 29-39.
 • Jabłoński A., 2015, Skalowalność modeli biznesu w środowisku sieciowym, Difin, Warszawa.
 • Kaczmarczyk S., 2011, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa.
 • Klincewicz K., 2014, Tworzenie innowacji poprzez współpracę międzyorganizacyjną, [w:] Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 253-309.
 • Koźmiński A.K., 2013, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krzyżanowski L.J., 1999, O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa.
 • Luo Y., Slotegraaf R.J., Pan X., 2006, Cross-functional co-opetition: The simultaneous role of cooperation and competition within firms, Journal of Marketing, vol. 70, s. 67-80.
 • Morgan R.M., Hunt S.D., 1994, The commitment-trust theory of relationship marketing, Journal of Marketing, vol. 58, s. 20-38.
 • Nenonen S., Storbacka K., 2010, Business model design: conceptualizing networked value co-creation, International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 2, no. 1, s. 43-59.
 • Niemczyk J., 2015, Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 32/2, Wałbrzych, s. 243-251.
 • Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., 2014, Organizacyjne uczenie się w perspektywie relacji międzyorganizacyjnych, [w:] Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 149-185.
 • Pisano G.P., Teece D.J., 2007, How to capture value from innovation: Shaping intellectual property and industrial architecture, California Management Review, vol. 50, no. 1, s. 278-296.
 • Pomykalska B., Pomykalski A., 2009, Współpraca w kształtowaniu potencjału strategicznego przedsiębiorstwa, [w:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 11-18.
 • Powell W., Koput K., Smith-Doerr S., 1996, Interorganizational collaboration and the locus of innovation: networks of learning in biotechnology, Administrative Science Quarterly, vol. 41, no. 1, s. 116-145.
 • Romanowska M., 2007, Trwałe tendencje w zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, nr 1, s. 65-68.
 • Rudny W., 2013, Model biznesowy a tworzenie wartości, [w:] Samborski A. (red.), Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 98-108.
 • Smith A., 2007, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stachak S., 2006, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2011, W poszukiwaniu renty, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 6-9.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.), 2013, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 • Tsang E., 1998, Motives for strategic alliance: A resource-based perspective, Scandinavian Journal of Management, vol. 14, issue 3, s. 207-221.
 • Wikström K., Artto K., Kujala J., Söderlund J., 2010, Business models in project business, International Journal of Project Management, vol. 28, no. 8, s. 832-841.
 • Zadura-Lichota P. (red.), 2010, Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428945

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.