PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 29 | nr 1 | 27--37
Tytuł artykułu

Możliwości innowacyjnego kształtowania procesów pracy

Warianty tytułu
Possibilities of Innovative Shaping of Work Processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szybkie i skuteczne reagowanie na zmiany w otoczeniu jest podstawą przetrwania przedsiębiorstwa oraz budowania przewagi konkurencyjnej. Aby jednak móc sprostać tym wyzwaniom, konieczna jest wiedza, a także rozwijanie pewnych cech i umiejętności zarówno wśród kadry kierowniczej, jak i pracowników. Do tych cech zalicza się kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność, które w coraz większym stopniu charakteryzują działalność społeczną. Na takim tle dynamicznie rozwija się przedsiębiorczość społeczna, która może zaoferować innowacyjne rozwiązania w procesach pracy. W niniejszym artykule podjęto tematykę innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście szeroko rozumianej humanizacji środowiska pracy. W tym celu określono pojęcie procesów innowacyjnych i postępu technicznego. Następnie omówiono problematykę kształtowania procesów pracy z uwzględnieniem możliwości i potrzeb rynku. W kolejnej części zaprezentowano wyniki badań własnych oceniających zrozumienie pojęć "proces pracy" i "innowacyjność" w odniesieniu do praktyki przemysłowej. Przeprowadzone analizy wskazały na szeroką interpretację tych zagadnień wśród respondentów, co stanowi potwierdzenie dokonanej analizy literaturowej. Głównymi celami innowacyjności przedsiębiorstw są: aktywność działania w praktyce, ciągła analiza realizowanych działań, systematyczne uwzględnianie zmian występujących w otoczeniu, uzyskiwanie lepszych i bardziej efektywnych wyników ekonomicznych oraz określona wiedza na każdym stanowisku. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary enterprises have to response to changes in the surrounding environment fast and effectively in order to remain on the market and built competitive advantage. However, it is essential to possess knowledge, develop skills and abilities among managers and workers to be able to cope with such challenges. Among them it is also possible to differentiate creativeness, entrepreneurship and innovations which characterise social activities at a greater and greater level. On the basis of such a background, social entrepreneurship, which can offer innovative solutions in work processes, has been developing dynamically in the last decade. In this paper the problem of innovations in enterprises in the context of humanization of work environment is presented. For this aim, the notions of innovative processes and technical progress are described. Afterwards, the aspects of shaping work processes in respect to possibilities and needs of labour market are widely discussed. In the next part of the paper the results of the research concerning comprehension of work process and innovativeness in industrial practice are presented. The analysis of the study shows a wide scope of the interpretation of both issues among the respondents, which was confirmed in the literature review. The main aims of enterprise innovativeness are: being active in practice, continuous analysis of realization of activities, systematic consideration of changes in the surrounding environment, achievement of better and more effective economic solutions and specific knowledge at each work stand. (original abstract)
Rocznik
Tom
29
Numer
Strony
27--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Berezka, A. (2012). Nietypowe formy zatrudnienia w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński, 28, 97-116.
 • Bullinger, H.-J., Warnecke, H.-J., Westkämper, E. (2003). Neue Organisationsformen im Unternehmen. 2 ed. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag. ISBN 978-3-662-08934-7.
 • Cieślik, J. (2014). Przedsiębiorczość, polityka, rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO. ISBN 978-83-7963-016-5.
 • Duraj, J., Papiernik-Wojdera, M. (2010). Przedsiębiorczość i innowacyjność. Warszawa: Difin. ISBN 978- 83-7641-285-6.
 • Dworczyk, M., Szlasa, R. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 83-7207-263-9.
 • Góźdź, B. (2013). Przedsiębiorczość społeczna. Zarządzanie i Finanse, 11(1), 231-240.
 • Kawecka-Endler, A. (2003). Human factors as a determinant of quality of work. W: C. Stephanidis, J. Jacko (red.). Human-Computer Interaction: Theory and Practice, Part II (s. 1371-1375). Mahwah, NJ-London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Kawecka-Endler, A. (2007). Safety and hygiene of work as a basis of the enterprises strategy. W: L. Pacholski, S. Trzcieliński (red.). Ergonomics in Contemporary Enterprise (s. 256-262). Madison: IEA Press. ISBN 978-0-9796435-0-7.
 • Kawecka-Endler, A. (2012). Nowe formy zatrudnienia a bezpieczeństwo pracy. W: J. Charytonowicz (red.). Zastosowania ergonomii (s. 49-54). Wrocław: Wydawnictwo PTErg., Oddział we Wrocławiu. ISBN 978-83-7775-141.
 • Kawecka-Endler, A. (2014). Humanizacja a nowe formy pracy. Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, 63, 115-129.
 • Kawecka-Endler, A., Mrugalska, B. (2010). Contemporary aspects in design of work. W: W. Karwowski, G. Salvendy (red.). Advances in Human Factors, Ergonomics and Safety in Manufacturing and Service Industries (s. 401-411). Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-14-3983-49-92.
 • Kawecka-Endler, A., Mrugalska, B. (2012). Analysis of changes in work processes. W: P. Vink (red.). Advances in Social and Organizational Factors (s. 672-681). Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-14-3987-01-98.
 • Kawecka-Endler, A., Mrugalska, B. (2014). Humanization of work and environmental protection in activity of enterprise. W: C. Stephanidis, M. Antona (red.). Universal Access in Human-Computer Interaction (s. 700-709). HCII 2014, Part III, LNCS 8515.
 • Krzyśków, B. (2009). Ochrona pracowników zatrudnionych w nietypowych stosunkach pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 5, 17-19.
 • Kurleto, M. (2014). Innowacyjność w przedsiębiorczości społecznej a ustawowy zakres filantropii i dobroczynności. W: H. Bieniok (red.). Innowacyjność współczesnych organizacji. Cz. 1. Koncepcje i modele (s. 130-141). Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Leksykon naukowo-techniczny. (1994). Warszawa: WNT. ISBN 83-204-2571-9.
 • OECD, Eurostat. (2008). Podręcznik Oslo: pomiar działalności naukowej i technicznej: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Strategii i Rozwoju Nauki. ISBN 978-83-61100-13-3.
 • Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13480-1.
 • Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Ossolineum. ISBN 83-7016-925-2.
 • Zadura-Lichota, P. (red.). (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. Warszawa: PARP. ISBN 978-83-7633-203-1.
 • Zięba, M. (2011). Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach - rozważania teoretyczne. Przegląd Organizacji, 7/8, 8-11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428967

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.