PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 421 Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów | 508--518
Tytuł artykułu

Koopetycja jako model biznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Coopetition as a Business Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koopetycja jest alternatywą względem konkurencji i współpracy. W opracowaniu została ona ujęta w ramy modelu biznesu. Jego definiowanie i redefiniowanie zalicza się obecnie do kluczowych kompetencji. Celem artykułu jest zaproponowanie modelu biznesu sprzyjającego tworzeniu wartości w kontekście koopetycji. Formułując go, autorka przyjęła za punkt wyjścia wspólną dla obu koncepcji podstawę teoretyczną, którą jest teoria zasobowa. Problem ten przedstawiono w oparciu o studia literatury polskiej i światowej. Na podstawie prowadzonej analizy stwierdzono, że koopetycja umożliwia tworzenie wartości wszystkim stronom układu koopetycyjnego oraz klientom w wyniku łączenia i dzielenia zasobów oraz podnoszenia wartości własnych aktywów organizacji. Wśród kreowanych wartości znalazły się m.in. uzupełnianie luk w posiadanym potencjale konkurencyjności, podnoszenie efektywności działań w wybranych ogniwach łańcucha wartości oraz różnicowanie oferty i podnoszenie jakości standardów obsługi klientów(abstrakt oryginalny)
EN
Coopetition is an alternative of competition and cooperation. Coopetitioncontinues to attract growing interest. In this paper, coopetition is presented in the framework of a business model A company's core competencies include the definition and redefinition of its business model. The aim of this article is to propose a business model which supports value creation in the context of coopetition. The model was formulated in view of the resource theory which sets a common theoretical framework for both concepts. The problem was discussed based on a review of Polish and foreign literature. An analysis of the published sources suggests that coopetition supports all parties to a coopetitive agreement and clients in the value creation process by aggregating and dividing resources and by increasing the value of organization's assets. The created values include building competitive advantage, maximizing the effectiveness of activities in selected segments of the value chain, differentiating the market offer, increasing the quality of the improving customer service standards(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Amit R., Zott C., 2001, Value Creation in E-Business, Strategic Management Journal, vol. 22, s. 493-520.
 • Bengtsson M., Kock S., 1999, Cooperation and competition in relationships between competitors in business networks, Journal of Business & Industrial Marketing, vol. 14, no. 3, s. 178-194.
 • Branderburger A.M., Nalebuff B.J., 1996, Coopetition. 1. A Revolutionary Mindset that Combines Competition and Cooperation. 2. Games Theory Strategy that's Changing in Game of Business, HarperCollins Business, London.
 • Brzóska J., 2009, Model biznesowy - współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, Organizacja i Zarządzanie, nr 2(6), s. 5-23.
 • Chin K.S., Chan B.L., Lam P.K., 2008, Identifying and prioritizing crittical success factors of coopetition strategy, Industrial Management & Data System, vol. 108, no. 4, s. 437-454.
 • Cygler J., 2009, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Czakon W., 2009, Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, Przegląd Organizacji, nr 12, s. 11-15.
 • Czakon W., 2013, Strategia koopetycji w rozwoju organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1147, Organizacja i Zarządzanie, z. 52, s. 127-134.
 • Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S., Czakon W., 2008, Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej, Przegląd Organizacji, nr 6, s. 3-7.
 • Dagnino G.B., Padula G., 2002, Coopetition Strategy. A New Kind of Interfirm Dynamic for Value Creation, EURAM, Second Annual Conference - Innovative Research in Management, Stockholm, 9-11 May.
 • Das T.K., Teng B.S., 1998, Between trust and control. Developing confidence in partner cooperation in alliances, Academy of Management Review, s. 21-41.
 • DaSilva C.M., Trkman P., 2014, Biznes model: What is it and what it is not, Long Range Planning, vol. 47, s. 379-381.
 • Demil B., Lecocq X., 2010, Business model evolution: In search of dynamic consistency, Long Range Planning, vol. 43, s. 227-230.
 • Falencikowski T.M., 2013, Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa, s. 37.
 • Ghaziani A., Ventresca M. J., 2005, Keywords and cultural change: Frame analysis of business model public talk, 1975-2000, Sociological Forum, vol. 20, no. 4.
 • Gnyawali D.R., Park B.-J.R., 2009, Co-opetition and technological innovation in small and medium-sized enterprisese: A multilevel conceptual model, Journal of Small Business Management, vol. 47, no. 3, s. 308-330.
 • Hamel G., 1991, Competition competence and inter-partner learning strategic alliances, Strategic Management Journal, vol. 63, s. 83-103.
 • Hamel G., Doz Y.L., Prahalad C.K., 1989, Collaborate with your competitors and win, Harvard Business Review, vol. 63, s. 133-139.
 • Jankowska B., 2012, Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Lado A.A., Boyd N.G., Hanlon S.C., 1997, Competition, Cooperation, and the Search for Economic Rents, The Academy of Management Review, vol. 22, no. 1, s. 110-141.
 • Luo Y., 2007, A coopetition perspective of global competition, Journal of World Business, vol. 42, no. 2, s. 129-144.
 • Nogalski B., 2009, Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, Master of Business Administration, t. 17, nr 2, s. 3-17.
 • Obłój K., 2002, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • Oliver A.L., 2004, On the duality of competition and collaboration: Network-based knowledge relations in the biotechnology industry, Scandinavian Journal of Management, s. 161-171.
 • Porter M.E., 2000, Strategy and the Internet, Harvard Business Review, vol. 79, no. 3, s. 62-78.
 • Penrose E., 1997, The theory of growth of firm, [w:] Foss N.J. (ed.), Resources, Firms and Strategies. A Reader in Resource-Based Perspektive, Oxford University Press, Oxford.
 • Ritala P., Golnam A., Wegmann A., 2014, Coopetition-based business models: The case of Amazon.com, Industrial Marketing Management, vol. 43, s. 236-249.
 • Rogalski M., 2013, Dlaczego kompetycja "się opłaca" - case study, The Journal of Management and Finance, nr 1/3, s. 297-308.
 • Romaniuk K., 2012, Koopetycja przedsiębiorstw - nowa perspektywa strategiczna, Współczesne Zarządzanie, nr 4, s. 65-72.
 • Romaniuk K., 2013, Społeczne uwarunkowania koopetycji, UWM, Olsztyn.
 • Shafer S.M., Smith H.J., Linderb J.C., 2005, The power of business model, Business Horizons, vol. 48, s. 199-207.
 • Smith W., Binns A., Tushman M., 2010, Complex business models: Managing strategic paradoxes simultaneously, Long Range Planning, vol. 43, s. 448-461.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2011, Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja, Przegląd Organizacji, nr 5, s. 8-12.
 • Teece D.J., 2010, Business Models, Business Strategy and Innovation, Long Range Planning, vol. 43, s. 172-194.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2013, Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech, Przegląd Organizacji, nr 2, s. 3-8.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2014a, Typy relacji koopetycyjnych, czyli o granicach między konkurencją a współpracą, [w:] Sopińska A., Gregorczyk S. (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 131-141.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2014b, Rola koopetycji w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw - benchmarki działań koopetycyjnych w praktyce firm high-tech, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 363, s. 77-78.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.