PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 29 | nr 1 | 39--48
Tytuł artykułu

Praktyki nadzorcze i zarządcze a dobrostan pracowników

Warianty tytułu
Management Practices and Well-being of Employees of Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł wskazuje na dobrostan pracowniczy zarówno w aspekcie jednostkowym, jak i w szerszym wymiarze - jako istotny czynnik mający wpływ na realizację celów, które stoją przed organizacją. Przedstawiono korzyści wynikające ze zwiększenia dobrostanu w pracy tak dla pracowników, jak i pracodawcy. Uwzględniając cechy pracy określone w witaminowym modelu Warra, koncepcjach Blancharda i Waltona, dokonano próby ukazania praktyk zarządczych, które mogą mieć pozytywny wpływ na dobrostan pracowników. Analizie poddano działania zarządcze w czterech sferach: delegowanie uprawnień - rozumiane jako przekazanie przez przełożonego części funkcji zarządzania; kontrola pracy - na bieżąco sprawowana przez przełożonego, mająca na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu realizowanych procesów w ramach organizacji; ocena pracy i rozwój zawodowy; przestrzeganie zasad i norm etycznych zarówno w stosunku do zatrudnionych pracowników, jak i klientów. W każdym analizowanym obszarze wskazano rolę kadry kierowniczej w budowaniu dobrostanu pracowników oraz potrzebę zwiększania świadomości kadry zarządzającej w zakresie wpływu działań zarządczych na dobrostan pracowników. W tym kontekście podkreślono znaczenie kompetencji komunikacyjnej kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania, która jest podstawą budowania klimatu zaufania i współpracy pomiędzy przełożonym a podwładnym, jak również wewnątrz zespołu pracowniczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article points to the well-being of staff both on the individual level but also on a larger scale as an important factor affecting the implementation of the objectives faced by the organisation. Taking into account the characteristics of the paper as defined in Peter Warr's vitamin model, Blanchard's and Walton's concepts, we are trying to show the management practices that can have a positive impact on the welfare of employees. We analysed management activities in four areas: delegation - understood as the transfer of the superior part of the management functions, work control - currently performed by the superior, aimed at ensuring the proper conduct of the processes within the organisation, evaluation of work and professional development, and respect for the principles and ethical standards, both in relation to employees, as well as office customers. In each case, the analysed area indicates the role of managers in building welfare of their workers and the need to increase the awareness of the management in the field of management actions on the welfare of workers. In this context, the importance of communicative competence of the executives at all levels of management is highlighted, which is the basis for building proper atmosphere of trust and cooperation, both between superiors and subordinates, as well as inside the team of employees. (original abstract)
Rocznik
Tom
29
Numer
Strony
39--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Blanchard, K., O'Connor, M., Ballard, J. (2003). Managing by Values. How to Put Your Values into Action for Extraordinary Results. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. ISBN 9781576752746.
 • Chappell, T. (1993). The Soul of a Business. Managing for Profit and the Common Good. New York: Bantam Books. ISBN 0553094238.
 • Cieślikowska, M., Pieczewski, A. (2013). Normy etyczne obowiązujące pracodawców. Perspektywa systemu prawnego, organizacji i pracownika. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 16.
 • Cozma, I.F. (2011). The relation between globalization and personal values cross 53 countries and 28 years. PhD diss. [online, dostęp: 2016-02-22]. Dostępny w Internecie: http://trace.tennessee.edu/utk.graddiss/1175.
 • De Jonge, J., Schaufeli, W.B. (1998). Job characteristics and employee well-being: a test of Warr's Vitamin Model in health care workers using structural equation modelling. Journal of Organizational Behavior, 19(4), 387-407.
 • Grant, A.M., Christianson, M.K., Price, R.H. (2007). Happiness, health, or relationships? Managerial practices and employee well-being tradeoffs. Academy of Management Perspectives, 21(3), 51-63.
 • Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301120193.
 • Kalleberg, A.L. (2011). Good Jobs, Bad Jobs: The Rise of Polarized and Precarious Employment Systems in the United States 1970s to 2000s. New York: Russell Sage Foundation Publications. ISBN 978-0-87154-431-5.
 • Kozioł, L. (1993). Zagadnienia ochrony i humanizacji pracy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Kozioł, L. (2011). Trychotomy of motivating factors in the workplace: Concept outline. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 19(2), 45-54.
 • Majcherczyk, M. (2015). Poczucie szczęścia a zaangażowanie pracowników. Personel i Zarządzanie, 7, 24-27.
 • Michoń, F. (1981). Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Osterman, P., Shulman, B. (2011). Good Jobs America: Making Work Better for Everyone. New York: Russell Sage Foundation Publications. ISBN 978-0-87154-663-0.
 • Payne, H.J. (2005). Reconceptualizing social skills in organizations: exploring the relationship between communication competence, job performance, and supervisory roles. Journal of Leadership & Organizational Studies, 11(2), 187-194.
 • Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody. Warszawa: PWE. ISBN 9788320816624.
 • Strykowska, M. (2009). Dobrostan pracowników a zarządzanie współczesnymi organizacjami. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 71(1), 187-194.
 • Szulczewski, G. (2002). Etyka w biznesie. O możliwościach i barierach stosowania kategorii etycznych. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 5(1), 201-207.
 • Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 9788360501122.
 • Walton, R.E. (1985). From control to commitment in the workplace. Harvard Business Review, 63, 77-84.
 • Warr, P., Clapperton, G. (2010). The Joy of Work? Jobs, Happiness and You. London: Routledge. ISBN 9780415459662.
 • Wright, T.A., Bonett, D.G. (2007). Job satisfaction and psychological well-being as nonadditive predictors of workplace turnover. Journal of Management, 33(2), 141-160.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.