PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 42--48
Tytuł artykułu

Reaktywne podejście do analizy przyczyn niespójności procesów biznesowych

Warianty tytułu
Reactive Approach for Cause Analysis of Business Processes Inconsistency
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest konceptualizacja i operacjonalizacja koncepcji reaktywnego podejścia do identyfikacji przyczyn niespójności procesów. W opracowaniu wskazano istotę i rolę analizy przyczyn w doskonaleniu procesów organizacji znajdujących się w fazie inicjatyw procesowych. Przedstawiona koncepcja odwołuje się do doskonalenia procesów organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości. W części empirycznej opracowania zaprezentowano wyniki wykorzystania przedmiotowego podejścia do identyfikacji i klasyfikacji przyczyn źródłowych niespójności procesu. Celem badania była weryfikacja zaproponowanego podejścia i wskazanie przyczyn niespójności na przykładzie rzeczywistego procesu przedsiębiorstwa. Uzyskane wyniki potwierdziły użyteczność metody i wykazały, że zdecydowana większość przyczyn związana jest z organizacją pracy oraz nieadekwatnymi kompetencjami pracowników z zakresu zarządzania procesami i projektami. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the concept of reactive approach to identify causes of inconsistencies of processes. The operationalization of the proposed approach provides a theoretical foundation for future research and a tool supporting organizations in process improvement projects. The concept presented in the paper refers to the organization improvement using business process maturity models. The study clarifies a conception and a role of the reactive approach in improving the organizations processes on initial maturity levels. The case study allows to identify and classify the causes of inconsistencies on the example of the real process of the company. This study confirmed the usefulness of the reactive approach on initial maturity levels and showed that the vast majority of causes is related to the organization of work and inadequate competencies of employees in the business process management as well project management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
42--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • [1] Andersen В., Fagerhaug Т. (2006), Root Cause Analysis: Simplified Tools and Techniques, American Society for Quality, Quality Press, Milwaukee.
 • [2] Bratnicki M. (1998), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • [3] Buh В., Kovacic A., Śtemberger M.I. (2015), Critical Success Factors for Different Stages of Business Process Management Adoption - A Case Study, "Economic Research-Ekonomska Istrazivanja", Vol. 28, No. 1, pp. 243-258.
 • [4] Chrissis M.B., Konrad M" Shrum S. (2011), CMMI for Development: Guidelines for Process Integration and Product Improvement, Addison-Wesley, Boston.
 • [5] Cyfert S., Krzakiewicz K. (2007), Wykorzystanie nowoczesnych metod i technik zarządzania w polskich i rosyjskich przedsiębiorstwach - analiza porównawcza, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu: przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1187, s. 263-272.
 • [6] Dallavalle de Padua S.I. et al. (2014), BPM for Change Management: Two Process Diagnosis Techniques, "Business Process Management Journal", Vol. 20, No. 2, pp. 247-271.
 • [7] Dorsch J., Yasin M., Czuchry A. (1997), Application of Root Cause Analysis in a Service Delivery Operational Environment, "International Journal of Service Industry Management", Vol. 8, Iss. 4, pp. 268-289.
 • [8] Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 • [9] Iqbal N., Nadeem W., Zaheer A. (2015), Impact of BPR Critical Success Factors on Inter-organizational Functions: An Empirical Study, "The Business & Management Review", Vol. 6, No. 1, pp. 140-153.
 • [10] Jurczuk A., Gabryelczyk R. (2015), Cele doskonalenia przedsiębiorstw w kontekście dojrzałości procesowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie z. 83, s. 245-254.
 • [11] Lehnert M., Linhart A., Röglinger M. (2014), Chopping Down Trees vs. Sharpening the Axe - Balancing the Development of BPM Capabilities with Process Improvement, [in:] S. Sadiq, P. Soffer, H. Völzer (eds.), Business Process Management, Lecture Notes in Computer Science, Springer, pp. 151-167.
 • [12] Mahto D" Kumar A. (2008), Application of Root Cause Analysis in Improvement of Product Quality and Productivity, "Journal of Industrial Engineering and Management", Vol. 1, No. 2, pp. 16-53.
 • [13] Nowosielski S. (2011), Orientacja na pracownika jako klienta wewnętrznego w organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 223, s. 303-304.
 • [14] Roeser Т., Kern E. (2015), Surveys in Business Process Management - A Literature Review, "Business Process Management Journal", Vol. 21, Iss. 3, pp. 692-718.
 • [15] Röglinger M" Pöppelbuß J., Becker J. (2012), Maturity Models in Business Process Management, "Business Process Management Journal", Vol. 18, Iss. 2, pp. 328-346.
 • [16] Rummler G.A., Brache A. P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 • [17] Sanders Jones J.L., Linderman K. (2014), Process Management, Innovation and Efficiency Performance: The Moderating Effect of Competitive Intensity, "Business Process Management Journal", Vol. 20, No. 2, pp. 335-358.
 • [18] Schwegmann A., Laskę M. (2003), As-is Modeling and Process Analysis, [in:] J. Becker, M. Kugler, M. Rosemann (eds.), Process Management. A Guide for the Design of Business Processes, Springer, pp. 107-133.
 • [19] Sharp A., McDermott P. (2009), Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and Applications Development, Artech House, Norwood.
 • [20] Siha S.M., Saad G.H. (2008), Business Process Improvement: Empirical Assessment and Extensions, "Business Process Management Journal", Vol. 14, Iss. 6, pp. 778-802.
 • [21] Springer A. (2013), Kompetencje wymagane wobec kierowników zespołów projektowych - ocena potencjału pracowników, "Przedsiębiorczość i zarządzanie", Tom XIV, Zeszyt 11, Część I, s. 200-205.
 • [22] Trkman P. (2010), The Critical Success Factors of Business Process Management, "International Journal of Information Management", Vol. 30, Iss. 2, pp. 125-134.
 • [23] Walton M. (1986), The Deming Management Method, Penguin Group, New York.
 • [24] Wilson P.F., Dell L.D., Anderson G.F. (1993), Root Cause Analysis: A Tool for Total Quality Management, American Society for Quality, Milwaukee.
 • [25] Zellner G. (2011), A Structured Evaluation of Business Process Improvement Approaches, "Business Process Management Journal", Vol. 17, Iss. 2, pp. 203-237.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.