PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1(33) | 43--54
Tytuł artykułu

Ekonometryczne modelowanie popytu na turystykę zorganizowaną

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Econometric Modelling of the Demand for Organized Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była analiza popytu (poziomu wydatków oraz uczestnictwa) na turystykę zorganizowaną w polskich gospodarstwach domowych w 2013 roku przy wykorzystaniu modeli ekonometrycznych (model Törnquista dla dóbr i usług luksusowych, model probit). Podstawę informacyjną przeprowadzonych badań stanowiły nieidentyfikowalne dane jednostkowe o dochodach i wydatkach gospodarstw domowych, pochodzące z badań Budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2013 roku (37 181 gospodarstw domowych). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że efektywny popyt na turystykę zorganizowaną w gospodarstwach domowych w 2013 roku ujawnił się po uzyskaniu przez nie miesięcznego dochodu (mierzonego poziomem całkowitych wydatków konsumpcyjnych) powyżej 220 zł per capita. Wartości wskaźników elastyczności dochodowej w każdej decylowej grupie dochodowej świadczyły, że wraz ze wzrostem dochodów gospodarstw domowych wzrastał poziom zapotrzebowania na tę formę wypoczynku i udział wydatków na ten cel w budżetach domowych oraz że turystyka zorganizowana może być analizowana jako dobro luksusowe. Zastosowanie modelu probitowego pozwoliło na identyfikację pozaekonomicznych uwarunkowań uczestnictwa gospodarstw domowych w turystyce zorganizowanej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to analyze the demand (level of expenditures and participation) for organized tourism among Polish households in 2013 using econometric models (Törnqvist for luxury goods and probit). The study drew on microdata of household income and expenditures from Household Budget Survey conducted Central Statistical Office in 2013. The representative sample comprised 37,181 households. The effective household demand for organized tourism in 2013 was observed only above 220 PLN level of monthly total expenditures per capita. The analysis of estimated income elasticities of the demand in each decile income group confirmed that income increase produced a surge in demand for that form of tourism, along with a raise in the share of these expenditures in household budgets, which entailed that organized tourism may be treated as a luxury good. Using the probit model allowed to identify non-economic determinants of organized tourism demand. (author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Bibliografia
 • Budżety gospodarstw domowych w 2013 r., 2014, GUS, Warszawa.
 • Charlier, E., Melenberg, B., Soest, A., 2001, An analysis of housing expenditure using semipara-metric models and panel data, "Journal of Econometrics 101", s. 71-107.
 • Deaton, A., Case, A., 1988, Analysis of Household Expenditures, "Living Standards Measurement Study Working Paper" nr 28, The World Bank, Washington.
 • Dudek, H., Szczęsny, W., Borowska, A., 2002, Dobór postaci analitycznej i metod estymacji modeli zależności wydatków na żywność od dochodów, http://www.researchgate.net/publication/270790179, dostęp 2.10.2015.
 • Dziedzic, E., 2010, Potrzeby i luki informacyjne u podmiotów zarządzających turystyką, [w:] Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, red. E. Dziedzic, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • Dziedzic, E., Skalska, T., 2012, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Głowicka-Wołoszyn, R., Wołoszyn, A., 2014, Obiektywna i subiektywna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce a popyt na turystykę zorganizowaną, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 805, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1 (25), s. 367-383.
 • Gruszczyński, M., Podgórna, M. (red.), 2003, Ekonometria, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 26 września 2008 r., Warszawa, wrzesień 2008 r., www.msport.gov.pl, dostęp 14.09.2015.
 • Kozera, A., Stanisławska, J., Głowicka-Wołoszyn, R., 2014, Segmentacja gospodarstw domowych według wydatków na turystykę zorganizowaną, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Taksonomia 23, nr 328, s. 186-195.
 • Kurzawa, I., Wysocki, F., 2009, Wybrane modele ekonometryczne w badaniach dochodowej elastyczności popytu konsumpcyjnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Taksonomia 16, nr 47, s. 70-78.
 • Maddala, G.S., 2006, Ekonometria, Wydawnictw Naukowe PWN, Warszawa.
 • Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, 2014, GUS, Warszawa.
 • Niezgoda, A., 2012, Uwarunkowania popytu turystycznego, [w:] M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz, Rynek turystyczny, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Sobolewski, H., Bober, P., 2013, Touroperatorzy w Polsce a wartość przedsiębiorstw turystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (25), s. 427-435.
 • Wolny, R., 2014, Szacowanie popytu na e-usługi przy zastosowaniu funkcji Törnquista, "Handel Wewnętrzny", nr 1 (348), tom II, s. 234-244.
 • Wołoszyn, A., Stanisławska, J., Głowicka-Wołoszyn, R., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie popytu na turystykę zorganizowaną w Polsce, "Handel Wewnętrzny" nr 5 (1), Warszawa, s. 189-200.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429071

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.