PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1(47) | 66--82
Tytuł artykułu

Korzyści uzyskiwane przez kraje UE - płatników netto w wyniku współpracy z Polską

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Benefits Received by EU Countries, the Net Payers, in Result of Cooperation with Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest uwidocznienie, że UE w relacjach z Polską występuje nie tylko w roli darczyńcy, ale i beneficjenta. Przedstawione zostały bezpośrednie i pośrednie korzyści uzyskiwane przez państwa-płatników netto UE ze współpracy z Polską. Do korzyści tych zaliczono przychody z bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce oraz z prowadzonej działalności w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Wyliczone zostały też zyski czerpane przez inwestorów zagranicznych z państw członkowskich UE z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa. Pokazane zostały wymierne korzyści państw UE, które otworzyły rynki pracy dla emigrantów z Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the paper is to show that the EU in relations with Poland appears not only as a donator but also as a beneficiary. There are presented direct and indirect benefits being received by the EU net payers member states from cooperation with Poland. Those benefits include revenues from foreign direct investments (FDI) in Poland and from the activity carried out in the special economic zones (SEZ). There are also computed benefits received by foreign investors from the EU member states by virtue of the State Treasury's debt service. The author shows the measurable benefits of the EU states which have opened their labour markets for immigrants from Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
66--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Bisnode Polska (2015), Firmy zagraniczne płacą mniej, http://www.bisnode.pl/blog/firmy-zagraniczne-placa-mniej/ [dostęp: 22.10.2015].
 • Chmielewska I. (2015), Transfery z tytułu pracy Polaków za granicą w świetle badań Narodowego Banku Polskiego, "Materiały i Studia", nr 314, NBP, Warszawa.
 • Daszkowska E.(2014), Emigracja Polaków po 2004 roku i jej skutki, "Biuletyn OPINIE FAE", nr 9/2014.
 • Deloitte (2015), Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce?, Analiza wykonana na zlecenie IGTE.
 • Fiszer J. (2014), Bilans dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, "Biuletyn Analiz i Opinii", nr 04(16), ISSPAN, Warszawa.
 • Fiszer J. (2014), Polska w Unii Europejskiej: sukcesy i porażki pierwszej dekady (20042014), "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 3(46),
 • Grosse T. (2015), Integracja ze wspólnym rynkiem-ocena 10-ciu lat członkowstwa Polski w UE, " Nowa Politologia", http://www.nowapolitologia.pl/politologia/europeistyka/integracja-ze-wspolnym-rynkiem-ocena-10-ciu-lat-czlonkostwa-polski-w-ue [dostęp: 18.11.2015]
 • Grzegorczyk P. (2015), Czy musimy repolonizować media? Analiza zagranicznego kapitału w Polsce, http://jagiellonski24.pl/2015/09/14/czy-musimy-repolonizowac-media-analiza-zagranicznego-kapitalu-w-polsce [dostęp: 25.09.2015].
 • Gromada A i in. (2015), Kapitał zagraniczny: Czy jesteśmy gospodarką poddostawcy?, Fundacja Kaleckiego, Warszawa.
 • GUS (2015), Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2014, Warszawa.
 • Kar D., Spanjers J. (2014), Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012, Global Financial Integrity, Washington.
 • Kaźmierczak A. (2014), Wysysani z kapitału, "Internetowy Miesięcznik Idei", nr 2(53), http://www.nowakonfederacja.pl [dostęp: 11.11.2015].
 • Kobeszko J.(2012), Wizja Polski 2014-2020. Instytut Sobieskiego, Warszawa, http://www. sobieski.org.pl/wizja-polski-2014-2020/ [dostęp: 05.10.2015].
 • Kobeszko J. (2013), W latach 2014-2020 polscy emigranci zbudują gospodarki Wielkiej Brytanii i Niemiec, "Analiza Instytutu Sobieskiego", nr 60.
 • MF - Ministerstwo Finansów (2015), Strategie zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016-2019, Warszawa.
 • MIiR - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014), Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej i realizowanej polityki spójności na rozwój kraju, Warszawa.
 • MSZ - Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2014), Polskie 10 lat w UE, Warszawa.
 • NBP (2014), Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kw. 2013 roku, Warszawa.
 • NBP (2015), "Informacja wstępna", nr 10/2015, Warszawa
 • NIK - Najwyższa Izba Kontroli. (2015), Nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, Warszawa.
 • Radziejewski B. (2014), Renta neokolonialna, czyli ile jeszcze Polak zapłaci, "Internetowy Miesięcznik Idei", nr 2(53), http://www.nowakonfederacja.pl [dostęp: 05.11.2014].
 • Sadowski Z.(1999), Kapitał zagraniczny w Polsce, Warunki działania, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Skarbowcy.pl (2015), 500 mld zł wyparowało z Polski, http://www.skarbowcy.pl/blaster/print.php?mod=extarticle&article_id=22153 [dostęp: 22.11.2015].
 • Slany K., Solga B. (2014), Społeczne skutkipoakcesyjnych migracji ludności Polski, Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.
 • Surdej A. (2012), Transfery pieniężne emigrantów a rozwój gospodarczy Polski, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.
 • Tarasiński L. (2014), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy polski w latach 2004-2012, "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska", nr 71.
 • Woś R. (2013), Ciemna strona inwestycji zagranicznych. "Dziennik Gazeta Prawna", nr 231.
 • Wójcik P. (2014), Neokolonializm nasz powszedni. "Nowy Obywatel", jesień.
 • Zawistowski J. (2011), Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429077

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.