PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 49--56
Tytuł artykułu

Poszukiwanie nowego paradygmatu publicznego zarządzania kryzysowego

Warianty tytułu
Searching for a New Paradigm of Public Crisis Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest refleksją naukową na tle projektu opracowania krajowej metodyki oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym, w swej istocie metodyczno-wdrożeniowego, w toku którego w wyniku konfrontacji podejść trzech ośrodków naukowych o zasadniczo odmiennym umocowaniu w dziedzinach i dyscyplinach naukowych, uzgodniono rozwiązanie w pewnym stopniu kompromisowe, w pewnym zaś synergiczne. Projekt zaowocował szeregiem publikacji naukowych, ale przede wszystkim ważnymi obserwacjami, które powinny wzbogacić teorię logistyki społecznej oraz przemodelować teorię publicznego zarządzania kryzysowego. Najważniejszymi konkluzjami naukowymi są: (a) wskazanie dyscypliny nauk o zarządzaniu jako platformy normalizującej multidyscyplinarne podejście do logistyki społecznej, (b) wskazanie kierunków dalszych badań oraz (c) propozycja "otwartej" metodyki zarządzania ryzykiem w zarządzaniu kryzysowym państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is a scientific reflection on the background of the project of development of a national risk assessment methodology in the public crisis management, in essence methodical implementation, during which as a result of the confrontation approaches three research centers with a substantially different citation in the fields and disciplines, agreed solution to a certain degree of compromise, and some synergistic solutions. The expected outcome was a national risk assessment methodology in crisis management of the state. In addition, were developed about 20 scientific publications. The most important results of the research are: (a) indication discipline of management science as a platform for standardizing multidisciplinary approach to social logistics, (b) identify issues for further research, which should enrich the theory of social logistics, (c) proposal an "open" risk management methodology in crisis management of the state. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • [1] Borodako K. (2009), Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. Beck, Warszawa.
 • [2] Kisilowski M. (2014), Paradygmaty logistyki w zarządzaniu kryzysowym z perspektywy nauki o zarządzaniu, "Logistyka - Nauka", Nr 6, s. 14347-14353.
 • [3] Kisilowski M., Zawiła-Niedźwiecki J. (2015), Zarządzanie kryzysowe - zagadnienie na styku nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", Nr 1, s. 51-62.
 • [4] Kisilowski M., Zawiła-Niedźwiecki J. (2016), Odkrywanie 'DNA' logistyki społecznej, "Przegląd Organizacji" (w druku).
 • [5] Kosieradzka A. (red.), (2013), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Kraków.
 • [6] Kosieradzka A., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), (2016a), Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym, edu-Libri, Kraków.
 • [7] Kosieradzka A., Zawiła-Niedźwiecki J. (2016b), Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań cywilizacyjnych oraz paradygmatów zarządzania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (w druku).
 • [8] Krupa T. (2014), Theory of Characterization V.A. Gorbatov'a - Principles and Examples, "Foundations of Management", No. 2, pp. 89-102.
 • [9] Kudrycka В., Peters G.B., Suwaj P.J. (red.), (2009), Nauka administracji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • [10] Nazarko J. (2013), Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw, ZPWiM, Warszawa.
 • [11] Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F.R. (2010), Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa.
 • [12] Sitarski K. (2010), Systemy informatyczne zarządzania wiedzą, [w:] J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz (red.), Informatyka gospodarcza, t. 3, C.H. Beck, Warszawa, s. 527-546.
 • [13] Skomra W. (2010), Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Presscom, Wrocław.
 • [14] Skomra W. (red.), (2015), Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP, BEL Studio, Warszawa.
 • [15] Sobolewski G. (2010), Zarządzanie kryzysowe wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, [w:] E. Sobczak (red.), Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym, WAiNS PW, Warszawa, s. 45-58.
 • [16] Stanieć I., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), (2015), Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu, C.H. Beck, Warszawa.
 • [17] Szołtysek J. (2014), Przesłanki i założenia koncepcji logityki społecznej, "Gospodarka Materiałowa i Logityka", Nr 2, s. 2-7.
 • [18] Tabaszewska E. (2012), Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • [19] Zawicki M. (2011), Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa.
 • [20] Zawiła-Niedźwiecki J. (2013), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji, edu-Libri, Kraków.
 • [21] Zawiła-Niedźwiecki J. (2014a), Operacjonalizacja zarządzania wiedzą w świetle badań Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, "Informatyka Ekonomiczna", Nr 1, s. 91-100.
 • [22] Zawiła-Niedźwiecki J. (2014b), Dualne naukowo postrzeganie zarządzania kryzysowego, "Logistyka - Nauka", Nr 6, s. 14896-14903.
 • [23] Zawiła-Niedźwiecki J. (2015a), Ryzyko operacyjne z perspektywy logistyki społecznej, "Logistyka - Nauka", Nr 4, s. 8606-8613.
 • [24] Zawiła-Niedźwiecki J. (2015b), Wieloznaczność czy jednoznaczność publicznego zarządzania kryzysowego w ujęciu dyscyplin nauk, "Marketing i Rynek", Nr 5, s. 70-86.
 • [25] Zawiła-Niedźwiecki J. (2015c), Crisis Management in Social Logistics, Materiały XX Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji "Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji", Krynica, 21-24.10.2015, Fundacja UEK, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.