PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 56--63
Tytuł artykułu

Contemporary Faces of Public Management

Warianty tytułu
Współczesne oblicza zarządzania publicznego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Contemporary faces of public management and corresponding models suggest the complexity underlying the theoretical foundations and organisational practices analysed for key changes in management, comprehension of the specifics embedded in organisational effectiveness in public sector entities, focus on sustainable development and empowerment of the society, as well as the potential for selecting management instruments. Against this background, it was proposed to identify the model of integrated public management with characteristics resulting from the nature of handling public affairs in democratic systems and take into consideration the circumstances for funding high-quality public services and trends to be open to people: citizens, taxpayers, entrepreneurs, clients, and other social groups. (original abstract)
Współczesne oblicza zarządzania publicznego i odpowiadające im modele wskazują na złożoność teoretycznych podstaw i praktyk organizacyjnych analizowanych pod kątem głównych zmian w zarządzaniu, rozumieniu specyfiki efektywności organizacyjnej jednostek sektora publicznego, ukierunkowania na zrównoważony rozwój oraz upodmiotowienie społeczeństwa, a także możliwości doboru instrumentów zarządzania. Na tym tle zaproponowano wyodrębnienie modelu zintegrowanego zarządzania publicznego. Model ten posiada cechy wynikające z istoty prowadzenia spraw publicznych w demokratycznych systemach, uwzględnia uwarunkowania finansowania wysokiej jakości usług publicznych, a także obejmuje otwartość na ludzi: obywateli, podatników, przedsiębiorców, klientów i innych grup społecznych. Główne elementy tego modelu tworzą trzy perspektywy zarządzania, takie jak administracyjna, rynkowa i relacyjna oraz odpowiadające im cechy zarządzania publicznego.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
56--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jagiellonian University in Krakow, Poland
 • General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces in Wrocław
 • Silesian University of Technology, Poland
Bibliografia
 • [1] Agranoff R. (2006), Inside Collaborative Networks: Ten Lessons for Public Managers, "Public Administration Review", Vol. 66, No. si, pp. 56-65.
 • [2] Austen A. (2014), Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • [3] Broom G.M., Casey S., Ritchey J. (1997), Toward a Concept and Theory of Organization-public Relationships, "Journal of Public Relations Research", Vol. 9, No. 2, pp. 83-98.
 • [4] Busch Т., Heichlinger A., Johnsen E., Klausen K.K., Murdock A., Vanebo J.O. (eds.), (2013), Public Management in the Twenty-first Century, Universitetsforlaget, Oslo.
 • [5] Collins R. (2007), Rationalization and Globalization in Neo- Weberian Perspective, [in:] I. Rossi (ed.), Frontiers of Globalization Research: Theoretical and Methodological Approaches, Springer Science + Business Media, New York, pp. 383-395.
 • [6] Considine M. (2013), Governance Networks and the Question of Transformation, "Public Administration", Vol. 91, No. 2, pp. 438-447.
 • [7] Denhardt R.B. (2011), Theories of Public Organization, Wadswards Cengage Learning, Boston.
 • [8] Drechsler W. (2009), Towards a Neo-Weberian European Union? Lisbon Agenda and Public Administration, "Halduskultuur", Vol. 10, pp. 6-21.
 • [9] Dunn W.N., Miller D.Y. (2007), A Critique of the New Public Management and the Neo-Weberian State: Advancing a Critical Theory of Administrative Reform, "Public Organization Review, Vol. 7, No. 4, pp. 345-358.
 • [10] European Governance, A White Paper (2001), Commission if the European Communities, Brussels.
 • [11] Ferguson M.A. (1984), Building Theory in Public Relations: Interorganizational Relationships, Paper presented at the annual convention of the Association for Education in Journalism and Mass Communication.
 • [12] Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C., Parmar В., de Colle S. (2010), Stakeholder Theory. The State of Art, Cambridge University Press, Cambridge.
 • [13] Freeman R.E., Moutchnik A. (2013), Stakeholder Management and CSR: Questions and Answers, "UmweltWirtschafts Forum", Vol. 21, No. 1, pp. 5-9.
 • [14] Gainesville F.L., Grunig J.E., Grunig L.A., Ehling W.P. (1992), What is an Effective Organization?, [in:] J.E. Grunig (ed.), Excellence Public Relations and Communication Management: Contributions to Effective Organizations, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.
 • [15] Hemmati M" Dodds F., Enayati J., McHarry J. (2002), Multistakeholder Processes for Governance and Sustainability: Beyond Deadlock and Conflict, Earthscan, London.
 • [16] Izdebski H. (2010), Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli polityczno-prawne, [w:] A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Liber, Warszawa, s. 11-30.
 • [17] Ketl D. (2012), The Politics on the Administrative Process, Sage, Los Angeles.
 • [18] Kożuch A.J. (2012), Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • [19] Kożuch В., Kożuch A. (2016), Partycypacja a skuteczność zarządzania publicznego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", w druku (forthcoming)
 • [20] Kożuch B. (2015), Zarządzanie publiczne jako teoria i praktyka, [w:] B. Kożuch, Ł. Sulkowski (red.), Instrumentarium zarządzania publicznego, Difin, Warszawa, s. 23-38.
 • [21] Kożuch B. (2010), Innowacyjność w zarządzaniu publicznym, [w:] A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Liber, Warszawa, s. 31-45.
 • [22] Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 • [23] Kożuch В., Sienkiewicz-Małyjurek K. (2013), Collaborative Networks as a Basis for Internal Economic Security in Sustainable Local Governance. The Case of Poland, [in:] K. Raczkowski, F. Schneider (eds.), The Economic Security of Business Transactions. Management in Business, Chartridge Books Oxford, Oxford, pp. 313-328.
 • [24] Lawrence D.L. (2014), The Efficient Practice: Transform and Optimize Your Financial Advisory, Hoboken, New Jersey.
 • [25] Ledingham J.A., Brüning S.D. (1998), Relationship Management in Public Relations: Dimensions of an Organization-public Relationship, "Public Relations Review", Vol. 24, No. 1, pp. 55-65.
 • [26] Ledingham J.A., Brüning S.D., Thomlison T.D., Lesko С. (1997), The Applicability of the Interpersonal Relationship Dimensions to an Organizational Context: Toward a Theory of Relational Loyalty; A Qualitative Approach, "Academy of Managerial Communication Journal", Vol. 1, No. 1, pp. 23-43.
 • [27] Lee I.W., Feiock R.C., Lee Y. (2012), Competitors and Co- operators: A Micro-Level Analysis of Regional Economic Development Collaboration Networks, "Public Administration Review", Vol. 72, pp. 253-262.
 • [28] Malterud T.R. (2013), Openning up the Public Sector through Collaborative Governance, [in:] T. Busch, A. Heichlinger, E. Johnsen, K.K. Klausen, A. Murdock, J.O. Vanebo (eds.), Public Management in the Twenty-first Century, Universitetsforlaget, Oslo, pp. 143-151.
 • [29] Moore M.H. (2000), Creating Public Value. Strategic Management in Government, Cambridge University Press, Cambridge.
 • [30] Osborne S.P. (2010), The (New) Public Governance: A Suitable Case for Treatment? [in:] S.P. Osborne (ed.), The New Public Governance, Routledge, London, pp. 1-16.
 • [31] Pollitt Ch., Bouckaert G. (2004), Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford University Press, Oxford.
 • [32] Potućek M. (2008), The Concept of the Neo-Weberian State Confronted by the Multi-Dimensional Concept of Governance, "The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy", Vol. 5, No. 2, pp. 83-88.
 • [33] Quinn R.E., Cameron K.S. (1983), Organisational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness, "Management Seiendes", Vol. 1, No. 29, pp. 33-51.
 • [34] Sienkiewicz-Małyjurek K. (2012), Sieciowe ujęcie współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu kryzysowym, "Współczesne Zarządzanie",Vol. 3, s. 51-60.
 • [35] Ziębicki B. (2014), Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429101

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.