PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1(47) | 119--131
Tytuł artykułu

Stara - nowa rola SDR w międzynarodowym systemie walutowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Old - New Role of SDR in the International Monetary System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest diagnoza potrzeby utworzenia oraz istoty SDR, jak również, w związku z obecnymi niedostatkami międzynarodowego systemu walutowego, próba odpowiedzi na pytanie o ich rolę w przyszłości. Do badań zastosowano metody analizy i syntezy opisowej oraz porównawczej. Zostały one przeprowadzone na postawie oficjalnych dokumentów MFW, ONZ oraz literatury fachowej przedmiotu. Zastosowano aparat pojęciowy typowy dla badań z zakresu finansów międzynarodowych i ekonomii. Z przeprowadzonych badań wynika, że współczesny kryzys spowodował zmianę polityki MFW i jego członków dotyczącą SDR, będących od wielu lat w stanie hibernacji. W najbliższych latach będzie można zatem obserwować kolejne usprawnienia w ich funkcjonowaniu, których zadaniem jest poszerzenie zakresu zastosowań SDR, ich udziału w światowych rezerwach oraz wolumenu transakcji z ich wykorzystaniem. Pozwala to z optymizmem patrzeć na przyszłość SDR, które przy zaangażowaniu wszystkich członków MFW, mogą w końcu zyskać znaczenie, jakie było dla nich pierwotnie przewidziane. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the paper is to diagnose the need to create and the essence of SDR as well as, having in mind the present drawbacks of the international monetary system, an attempt to answer the question of their role in the future. In her studies, the author applied the methods of descriptive and comparative analysis and synthesis. They were carried out on the basis of official documents of the IMF, UN as well as the subject business literature. She applied the conceptual apparatus typical for research in the area of international finance and economics. The carried out studies show that the contemporary crisis has caused the change of the policy of the IMF and its members concerning SDR, being for many years in the state of hibernation. In the years to come, therefore, one may observe further improvements in their functioning whose task is to expand the range of SDR applications, their share in the global reserves as well as the volume of transactions with the use thereof. This allows for an optimistic look at the future of SDR which, having all the IMF members committed, may finally gain the importance envisaged for them initially. The article is of the research nature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
119--131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Aryeetey E. (2004), A Development-focused Allocation of the Special Drawing Rights, "WIDER Discussion Paper", No. 3, UNU, Helsinki.
 • Bilski J. (2006), Międzynarodowy System Walutowy, PWE, Warszawa.
 • Bird G. (2003), The IMF and the Future. Issues and options facing the Fund, Routledge, London.
 • Bolton-Shaw N. (2013), It's the IMF Planning to Replace Dollars with SDRs?, http://www.globalspeculations.com/2013/03/is-the-imf-planning-to-replace-dollars-with-sdrs-2 [dostęp: 04.06.2015].
 • Boughton J. M. (2001), Silent revolution: the International Monetary Fund, 1979-1989, IMF, Washington, D.C.
 • Clark P.B., Polak J.J. (2002), International Liquidity and the Role of the SDR in the International Monetary System, "Working Paper", No. WP/02/217, IMF, Washington, D.C.
 • Coats W. (1992), Developing a Market for the Official SDR, (w:) Efforos R.C. (ed.), Current Legal Issues Affecting Central Banks, IMF, Washington, D.C.
 • Cooper S.K., Fraser D.R, Uselton G.C. (1985), Money, the financial system and economic policy, Addison-Wesley Publishing Company, Boston.
 • Eichengreen B. (2009), The Dollar Dilema: The World's Currency Faces Competition, "Foreign Affairs", Vol. 88, Council on Foreign Affairs, New York.
 • Eichengreen B. (2011), Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar, Oxford University Press, Oxford.
 • Flor E. (2010), The Debate about the SDR as a Global Reserve Currency and SDR Denominated Securities, Centro Studi sul Fedreralismo, http://www.federalist-debate.org/index.php/current/item/115-the-debate-about-the-sdr-as-a-global-reserve-currency-and-sdr-denominated-securities [dostęp: 30.05.2015].
 • Gąsiorowski P., Frankiewicz D., Grotte M., Życieńska A. (2012), Międzynarodowy Fundusz Walutowy w reakcji na światowy kryzys finansowy i gospodarczy, NBP, http://www.nbp.pl/badania/seminaria_files/20xi2012.pdf [dostęp: 01.06.2015].
 • Hoguet G., Tadesse S. (2011), The role of SDR - denominated securities in official and private portfolios, BIS, http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap58h.pdf [dostęp: 30.05.2015].
 • IMF (1984), Annual Report 1984, Washington, D.C.
 • IMF (2001a), SDR Allocation in the Eight Basic Period - Basic Considerations, Prepared by the Research and Treasurer's Departments in consultation with other Departments, https://www.imf.org/external/np/tre/2001/111601.pdf [dostęp: 01.06.2015].
 • IMF (2001b), Financial Organization and Operations of the IMF, IMF, http://www.imf. org/external/pubs/ft /pam/pam45/pdf/chap1.pdf [dostęp: 01.06.2015].
 • IMF (2010), IMF Executive Board Concludes 2009 Article IV Consultation with the Syrian Arab Republic, Washington, D.C.
 • IMF (2011), Enhancing International Monetary Stability - A role of the SDR?, IMF, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/010711.pdf [dostęp: 01.06.2015].
 • IMF (2015), Special Drawing Rights (SDRs), IMF, http://www.imf.org/external/np/exr/ facts/sdr.htm [dostęp: 04.06.2015].
 • Jurek M. (2009), Czy jednostka SDR może stać się pieniądzem międzynarodowym, http://www.konferencja.edu.pl/Files/ConfXV/Reports/PDF/Jurek%20Michal%20 -%20Czy%20jednostka%20SDR%20moze%20stac%20sie%20pieniadzem%20mie- dzynarodowym.pdf [dostęp: 01.06.2015].
 • Jurek M. (2011), Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Kaczmarek T.T. (2011), Potrzeba pilnego zreformowania międzynarodowego systemu walutowego - Palais Royal Initiative 2011. Przyczynek do międzynarodowej dyskusji, http://www.kaczmarek.waw.pl/wp-ontent/uploads/2011/06/regulacja_deregulacja.pdf [dostęp: 30.05.2015].
 • Kolany K. (2015), Czy juan, SDR i złoto wyznaczą nowy ład monetarny?, Bankier.pl, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-juan-SDR-i-zloto-wyznacza-nowy-lad-monetarny-7239900.html [dostęp: 30.05.2015].
 • Lastra R.M. (2006), Legal Foundations of International Monetary Stability, Oxford University Press, New York.
 • Mateos y Lago I., Duttagupta R., Goyal R. (2009), The Debate on the International Monetary System, IMF, Washington, D.C.
 • Michałowski T (2008), Specjalne Prawa Ciągnienia w międzynarodowym systemie walutowym, w: Żołądkiewicz K. (red.), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne na przełomie XX/XXI wieku, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Obstfeld M. (2011), The SDR as an International Reserve Asset: What future?, International Growth Center, London.
 • Podolski B. (2010), Skąd się biorą kryzysy, Fijor Publishing, Chicago - Warszawa.
 • Pszczółka I. (2011), Współczesne waluty międzynarodowe, CeDeWu, Warszawa.
 • Rickards J. (2015), Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego, HELION, Gliwice.
 • Tchorek G., Gromiec Z., Kuziemska K. i Nawrot M. (2011), Wybrane aspekty przemian w międzynarodowym systemie walutowym, "Studia Europejskie" nr 2, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • UN (1999), Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, New York.
 • UN (2011), High-level Panel on Financing for Development - Recommendations & Technical Report, New York.
 • Valdez S. (2007), An Introduction to Global Financial Markets, Palgrave Macmillan, New York.
 • Vreeland J.R. (2007), The International Monetary Fund. Politics of Conditional Lending, Routledge, London - New York.
 • Wilkie C. (2012), Special Drawing Rights. The First International Money, Oxford University, Press Inc., New York.
 • Williamson J. (2009), Understanding Special Rights (SDR's), "Policy Brief", No. 9/11, Peterson Institute for International Economics, Washington, D.C.
 • Xiaochuan Z. (2009), Reform the international monetary system, "BIS Review", No 41, BIS, Basel.
 • Zattler J. (2010), A Possible New Role for Special Drawing Rights in and Beyond the Global Monetary System, (w:) DullienD., Kotte D.J., Marquez A., Priewe J. (eds.), The Financial and Economic Crisis of2008-2009 and Developing Countries, United Nations Pub., New York.
 • Żuchowska D. (2012), Ewolucja współczesnego międzynarodowego systemu walutowego, "Ekonomia i Prawo", tom X, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.