PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 421 Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów | 554--569
Tytuł artykułu

Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selection of Methods in Management Problem-Solving Based on Responses of Academic Staff
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie natury problemów zarządzania w kontekście doboru metod ich rozwiązywania. Obiektem badania są cechy problemów zarządzania w nawiązaniu do metod ich rozwiązywania. Jako metodę badawczą zastosowano analizę literatury przedmiotu oraz pogłębione wywiady z pracownikami naukowo-dydaktycznymi ekonomicznych uczelni wyższych (badania pilotażowe). Wyniki badań świadczą o złożoności przedmiotu badań, wskazują na szereg cech problemów zarządzania istotnych z punktu widzenia ich rozwiązywania, ograniczenia, determinanty doboru metod oraz zalecenia usprawniające. Uzyskane wyniki mają wymiar poznawczy, metodologiczny oraz praktyczny(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims at examining the nature of management problems in the context of selecting methods for their solving. The object of the study are the problems of management with relation to methods of their solving. The research methods used are: literature review and interviews with academics from economic universities (a pilot study). The findings indicate the complexity of the object of the study, point out at the number of features of management problems relevant to their solving, present the determinants of methods selection and recommendations. The presented results are of cognitive, methodological and practical character(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Antoszkiewicz J., 1990, Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, wyd. II, PWE, Warszawa.
 • Antoszkiewicz J., 1997, Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemów, Poltext, Warszawa.
 • Antoszkiewicz J., Pawlak Z., 2000, Techniki menedżerskie. Skuteczne zarządzanie firmą, Poltext, Warszawa.
 • Armstrong M., 2006, A Handbook of Management Techniques, 3rd edition, Kogan Page, London.
 • Babbie E., 2005, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cabała P., 2015, Procedura operacjonalizacji, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, red. A Stabryła, C.H. Beck, Warszawa.
 • Cackowski Z., 1964, Problemy i pseudoproblemy, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Cowan D.A., 1991, The effect of decision-making styles and contextual experience on executives' descriptions of organizational problem formulation, Journal of Management Studies, no. 28(5).
 • Cyfert Sz., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A., 2014, Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębniania, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, Organizacja i Kierowanie, nr 1(161).
 • Ćwiklicki M., 2011, Ewolucja metod organizatorskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, nr 203.
 • Dutton J.E., Walton E.J., Abrahamson E., 1989, Important dimensions of strategic issues: Separating the wheat from the chaff, Journal of Management Studies, vol. 26.
 • Flakiewicz W., Wawrzyniak B., 1978, Zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych, PWE, Warszawa.
 • Gift R.G., Kinney C.F., 1996, Management method selection implications and future directions, [w:] Today's Management Methods, eds. R.G. Gift, C.F. Kinney, Wiley.
 • Hicks M.J., 1991, Problem Solving in Business and Management. Hard, Soft and Creative Approaches, Chapman & Hall, London.
 • Jagoda H., Lichtarski J., 2003, O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania, Przegląd Organizacji, nr 1.
 • Jankowska-Mihułowicz M., 2009, Racjonalność metodologiczna menedżera w procesie podejmowania decyzji, [w:] Człowiek i jego decyzje, red. K.A. Kłosiński, A. Biela, tom 1, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Jankowska-Mihułowicz M., 2012, Metoda oceny racjonalności metodologicznej menedżerów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 260.
 • Juszczyk S., 2013, Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Kotarbiński T., 1969, Traktat o dobrej robocie, wyd. IV, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Kozielecki J., 1969, Rozwiązywanie problemów, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., 2013, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne, Poltext, Warszawa.
 • Lang J.R., Dittrich J.E., White S.E., 1978, Managerial problem solving models: a review and a proposal, The Academy of Management Review, vol. 3, no. 4.
 • Lisiński M., 2011, Metodologia nauk o zarządzaniu a sukces organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2, Sopot.
 • Lisiński M., 2013, Współczesne problemy rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu, Zarządzanie i Finanse, cz. 1, nr 4.
 • Mackenzie A., Pidd M., Rooksby J., Sommerville I., Warren I., Westcombe M., 2006, Wisdom, decision support and paradigms of decision making, European Journal of Operational Research, no. 170(1).
 • Maier N.R.F., Hoffman L.R., 1964, Types of problems confronting managers, Personnel Psychology, no. 17.
 • Martyniak Z., 1999, Metody organizacji i zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Mikołajczyk Z., 1999, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, wyd. 3., PWN, Warszawa.
 • Mikołajczyk Z., 2001, Tradycyjne i współczesne metody i techniki zarządzania, Prakseologia, nr 141.
 • Mikołajczyk Z., 2008, "Dżungla" metod zarządzania i konieczność jej uporządkowania, [w:] Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Katowice.
 • Miller D.W., Starr M.K., 1971, Praktyka i teoria decyzji, PWN, Warszawa.
 • Murdick R.G., Cooper D.R., 1982, Business Research. Concepts and Guides, Grid Publishing, Columbus.
 • Nadler G., 1983, Human purposeful activities for classifying management problems, Omega, no. 11.
 • Pieter J., 1967, Ogólna metodologia pracy naukowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, Kraków.
 • Simon H.A., 1973, The structure of ill-structured problems, Artificial Intelligence, no. 4.
 • Simon H.A., 1997, Administrative Behavior, 4th ed., The Free Press, New York.
 • Smith G.F., 1988, Heuristic theory of problem structuring, Management Science, vol. 34, no. 12.
 • Smith G.F., 1995, Classifying managerial problems: An empirical study of definitional context, Journal of Management Studies, vol. 32, no. 5.
 • Szarucki M., 2010a, Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania, [w:] Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, red. A. Adamik, S. Lachiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Szarucki M., 2010b, Developing classification criteria for organizational problems, 6th International Scientific Conference Business and Management-2010. Selected papers, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius.
 • Szarucki M., 2011, Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red. J. Czekaj, M. Lisiński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Szarucki M., 2013a, Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization, Business, Management and Education vol. 11, no. 1.
 • Szarucki M., 2013b, Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji, Zarządzanie i Finanse, nr 4(1).
 • Szarucki M., 2014, Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania, Marketing i Rynek, nr 5.
 • Wójcik T., 1965, Zarys teorii klasyfikacji. Zagadnienia formalne, PWN, Warszawa.
 • Ziębicki B., 2014, Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, nr 234.
 • Zimniewicz K., 2003, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zimniewicz K., 2011, Kilka uwag na temat koncepcji zarządzania, czyli o receptach na sukces, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 8, nr 216.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429167

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.