PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 421 Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów | 657--668
Tytuł artykułu

Nurt sieciowy - w kierunku nowego paradygmatu zarządzania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Network Approach - Towards a New Paradigm in Management Science
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie jako dyscyplina nauki ma stosunkowo krótką historię i znajduje się w przedparadygmatycznej fazie rozwoju. W tej fazie obserwujemy zamieszanie metodologiczne oraz występowanie wielu konkurujących ze sobą i niekompatybilnych teorii. Celem artykułu jest przedstawienie założeń i specyfiki nurtu sieciowego, którego gwałtowny wzrost popularności obserwujemy w ostatnim czasie. U podstaw nurtu sieciowego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu leży przekonanie, że wzorce relacji łączących ludzi, organizacje i inne obiekty nie są przypadkowe, a ich występowanie rodzi konsekwencje w postaci zróżnicowania ograniczeń i szans dla występujących w sieciach jednostek. Podstawą wymiany zachodzącej w sieciach są relacje, które umożliwiają przepływy i kombinację wiedzy, zasobów oraz umiejętności. Autor przedstawia krytyczną ocenę szans zrewolucjonizowania przez nurt sieciowy dyscypliny naukowej zarządzania i ustanowienia obowiązującego w niej paradygmatu(abstrakt oryginalny)
EN
Scientific discipline of management has relatively short history and is in pre-paradigmatic phase of development. In this phase of the discipline one can observe lack of methodological certainty of the inquiry due to the presence of competing theories that are not compatible to each other. The goal of this article was to present characteristic assumptions of the network approach, which grows dynamically in popularity in organization science. It is grounded in belief that relationships among humans, organizations and other objects of interests are not random, and observed patterns have consequences that could be regarded as opportunities or constrains to linked actors. Network flows are grounded in relationships that facilitate transfers of resources and information in the network. The author presents a critical view on chances that network approach will bring revolution to the management discipline and become the dominant, accepted paradigm in the field(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Batorski D., Zdziarski M., 2009, Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarzadzania, Problemy Zarządzania, nr 4, s. 157-185.
 • Borgatti S., 2002, NetDraw Software for Network Visualization, Analytic Technologies, Lexington.
 • Borgatti S.P., Foster P., 2003, The network paradigm in organizational research: A review of typology, Journal of Management, vol. 29, s. 991-1013.
 • Borgatti S.P., Halgin D.S., 2011, On network theory, Organization Science, vol. 22, no. 5, s. 1168-1181.
 • Borgatti S., Mehra A., Brass D., Labianca G. 2009, Network analysis in the social sciences, Science, vol. 323(5916), s. 892-895.
 • Burt R., 1992, Structural Holes, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Claude S., 1972, The History of Management Thought, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Czakon W., 2011, Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, nr 3, s. 3-6.
 • Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Davis G. Marquis C., 2005, Prospects for organization theory in the early twenty-first century: Institutional fields and mechanisms, Organization Science, vol. 16, no. 4, s. 332-343.
 • Dyer J. Singh H., 1998, The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, Academy of Management Review, vol. 23, no. 4, s. 660-679.
 • Freeman L., 2004, The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science, Empirical Press, Vancouver.
 • Fuks K., Kawa A., Pierański B., 2014, Zastosowanie mierników SNA w analizie sieci przedsiębiorstw, Marketing i Rynek, nr 5, s. 47-53.
 • Granovetter M., 1973, The strength of weak ties, American Journal of Sociology, vol. 78, no. 6, s. 1360-1380.
 • Granovetter M., 1985, Economic action and social structure: The problem of embeddedness, American Journal of Sociology, vol. 91, s. 481-510.
 • Greve H., Rowley T. Shiplov A., 2014, Network Advantage, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Hansen M., 1999, The search-transfer probem: The role of weak ties in sharing knowledge across organizational subunits, Administrative Science Quarterly, vol. 44, no. 1, s. 82-111.
 • Jędrysik P., 2010, Analiza sieciowa jako instrument usprawniający orkiestrację sieci, Przegląd Organizacji, nr 10, s. 28-32.
 • Krackhardt D., Hanson J.R., 1993, Informal networks, Harvard Business Review, vol. 71, no. 4, s. 104-111.
 • Kilduff M., Tsai W., Hanke R., 2006, A paradigm too far? A dynamic stability reconsideration of the social network research program, Academy of Management Review, vol. 31, no. 4, s. 1031-1048.
 • Klimas P., 2014, Zastosowanie analizy sieciowej w badaniach kapitału społecznego, [w:] Sankowska A., Santarek K. (red.), Społeczne aspekty zarządzania. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 22-39.
 • Koontz H., 1961, The management theory jungle, Academy of Management Journal, vol. 4, no. 3, s. 174-188.
 • Koźmiński A., Latusek-Jurczak D., 2011, Rozwój teorii organizacji, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Kuczara M., Zdziarski M., 2015, Współpraca uczelni i biznesu. Perspektywa sieci, Zeszyty NaukoweWyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 64(7), s. 149-169.
 • Minzberg H., Ahlstrand B. Lampel J., 1998, Strategy Safari: A Guided Tour through the Wilds of Strategic Management, The Free Press, New York.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. Jasiński B., 2012, Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Obłój K., 2014, Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Padgett J. Ansell C., 1993, Robust action and the rise of Medici, 1400-1434, The American Journal of Sociology, vol. 98, no. 6, s. 1259-1319.
 • Pfeffer J., 1993, Barriers to the advance of organizational science: Paradigm development as a dependent variable, Academy of Management Review, vol. 18, no. 4, s. 599-620.
 • Podolny J. Page K., 1998, Network forms of organization, Annual Review of Sociology, s. 67-76.
 • Powell W., 1990, Neither market nor hierarchy: Network forms of organization, Research in Organizational Behavior, vol. 12, s. 295-336.
 • Ratcliff R., 1980, Banks and corporate lending: An analysis of the impact of the internal structure of the capitalists class on the lending behavior of banks, American Sociological Review, s. 553-570.
 • Rowley B., Behrens D. Krackhardt D., 2000, Redundant governance structures: An analysis of structural and relational embeddedness in the steel and semiconductor industries, Strategic Management Journal, vol. 21, no. 3, s. 363-386.
 • Salancik G., 1995, Wanted: A good network theory of organization, Administrative Science Quarterly, vol. 40, no. 2, s. 345-349.
 • Singh H. Harianto F., 1989, Management-board relationships, takeover risk, and the adoption of golden parachutes, Academy of Management Journal, vol. 32, no. 1, s. 7-24.
 • Siudak D., Sankowska A., 2015, Miary analizy sieciowej w ocenie strategii interlockingu-powiązania rad dyrektorów, Nauki o Finansach, nr 1(22), s. 120-135.
 • Światowiec-Szczepańska J., 2012, Renta ekonomiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, Ekonomista, nr 2, s. 203-226.
 • Światowiec-Szczepańska J., 2014, Strukturalny aspekt badania sieci w zarządzaniu, [w:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Tsai W. Ghoshal S., 1998, Social capital and value creation: The role of intrafirm networks, Academy of Management Journal, vol. 41, s. 225-249, doi:10.2307/257085.
 • Uzzi B., 1997, Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness, Administrative Science Quarterly, vol. 42, no. 1, s. 35-67.
 • Uzzi B., Dunlap S., 2005, How to built your network, Harvard Business Review, vol. 83, no. 12, s. 53-60.
 • Wellman B., 1988, Structural analysis: From method and metaphor to theory and substance, [w:] Wellman B., Berkowitz D., Social Structures: A Network Approach, Cambridge University Press, New York, s. 19-61.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2014, Ewolucja szkół strategii: przegląd, [w:] Romanowska M., Krupski R. (red.), Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wałbrzych, s. 9-31.
 • Zbieg A., 2015, Zastosowanie analizy sieci do oceny struktury organizacji i wyznaczania kierunków jej zmian, Nauki o Zarządzaniu, nr 1(22), s. 71-90.
 • Zdziarski M., 2012, Relacje zespołów kierowniczych polskich spółek giełdowych, Współczesne Zarządzanie, nr 4, s. 223-231
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429219

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.