PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 421 Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów | 468--482
Tytuł artykułu

Cele w badaniach naukowych z zakresu zarządzania. Aspekty metodologiczne

Warianty tytułu
Goals In Scientific Research Management. Methodological Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu elementarnym kategoriom badań naukowych, w tym kwestiom definiowania i określania celów badawczych, poświęca się niewiele miejsca. Równocześnie wzrasta liczba publikacji dotyczących specjalistycznych zagadnień z zakresu metodologii nauk o zarządzaniu. W tej sytuacji ma miejsce paradoks: im więcej wiemy o metodologii badań naukowych, tym więcej popełniamy błędów i braków w postępowaniu badawczym. Sposobem na złagodzenie sformułowanego paradoksu jest bardziej intensywne, ale też kompleksowe zajęcie się problematyką ustalania celów badawczych. W opracowaniu artykułu, którego celem jest prezentacja rodzajów i miejsca celów naukowych w procesie badawczym oraz czynników wpływających na kształt i treść celu badania, pomocne były studia literatury z zakresu metodologii nauk, krytyczna analiza wybranych prac naukowych i ich recenzji oraz własne obserwacje i przemyślenia. Wnioski płynące z rozważań, a dotyczące konieczności zajęcia się, w różnej formie, formułowaniem celów badawczych, mogą stać się impulsem do dalszej potrzebnej w tym względzie dyskusji(abstrakt oryginalny)
EN
In the literature, elementary categories of research, including issues of defining and determining research purposes take little space. At the same time, the number of publications on specific issues related to the methodology of science of management is increasing. In this situation there is a paradox: the more we know about the methodology of scientific research, the more we commit errors and deficiencies in the research procedure. The way to alleviate described paradox is more intense, but also complex addressing problems of determining research purposes. In the study of the article, which aim is to present the types and place for scientific research process and also the factors that influence the shape and content of the research, helpful was literature in the field of scientific methodology, critical analysis of selected research work and their reviews and also own observations and thoughts. The conclusions of analysing related with the need of dealing in various forms with formulating research purposes, can become an impulse for further discussion which is needed in this matter(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G., 2008, Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Apanowicz J., 2000, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, WSAiB, Gdynia.
 • Apanowicz J., 2002, Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", Gdynia.
 • Babbie E., 2009, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ciesielski M., 2012, Metodologiczne problemy habilitacji w naukach o zarządzaniu, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 116, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Czakon W., 2011, Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarzadzaniu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Czakon W. (red.), 2015, Podstawy metodologii badań naukowych, wydanie III rozszerzone, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Dźwigoł H., 2013, Metodyka badawcza w naukach o zarządzaniu na przykładzie wybranych metod, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 63.
 • Hennink M., Hutter I., Bailey A.M., 2011, Qualitative Research Methods, Sage, Los Angeles.
 • Jeszka A.M., 2013, Problemy badawcze i hipotezy w naukach o zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, nr 5.
 • Klepacki B., 2009, Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych, Roczniki Nauk Rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Seria G, T. 96, z. 2.
 • Łobocki M., 1984, Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa.
 • Malarska M., 2010, Przyczynek do metodycznego drogowskazu analityka, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B., Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Nowak S., 1985, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
 • Pańkowska M., Seminarium dla doktorantów paradygmat badań naukowych Hevnera i innych, http://web.ue.katowice.pl/pank/DSRHevner.pdf (12.11.2015).
 • Pieter J., 1975, Zarys metodologii pracy naukowej, PWN, Warszawa.
 • Witczak H., 2008, Problemy i twierdzenia naukowe, [w:] Sławińska M., Witczak H. (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.