PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 86 | nr 142 | 153--167
Tytuł artykułu

The Use of the Innovation Action Research Approach in the Preparation of a Regulation on a Costing Standard

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zastosowanie podejścia innovation action research w procesie przygotowania rozporządzenia dotyczącego standardu rachunku kosztów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono próbę zastosowania podejścia innovation action research do działań związanych z przygotowaniem modelu rachunku kosztów dla podmiotów leczniczych, będącego przedmiotem regulacji w postaci rozporządzenia. Ten akt prawny ma za zadanie regulować sposób gromadzenia i kalkulacji kosztów usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych dostarczających danych na potrzeby regulowanej wyceny usług zdrowotnych. Przeprowadzono 39-miesięczny projekt badawczy zorganizowany zgodnie z metodą innovation action research, którego efektem był nowy model rachunku kosztów. Proces tworzenia nowej wiedzy wynikał ze współpracy badaczy i praktyków, co jest podstawowym założeniem podejścia action research. W artykule scharakteryzowano kolejne etapy projektu, wskazując na wpływ zastosowanej koncepcji badawczej na rozwój i modyfikację tworzonego modelu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the applicability of the innovation action research method for activities related to the preparation of a concept of a costing standard for healthcare providers which is subject to legal regulation. This legislation regulates the way providers, reporting data for the purpose of the regulated pricing of health services, identify and calculate costs. A 39-month long research project was carried out in accordance with the innovation action research approach, which resulted in the creation of a novel concept of a costing model. The generation of new knowledge occurred as a result of a collaboration between researchers and practitioners, which is a basic assumption of action research. The consecutive steps of the research have been characterized in order to present the influence of the research method on the development and modification of the initial concept. (original abstract)
Rocznik
Tom
86
Numer
Strony
153--167
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
 • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Baskerville R.L., Wood-Harper A.T. (1996), A critical perspective on action research as a method for information systems research, "Journal of Information Technology", 11, pp. 235-246.
 • Busse R. et al. (eds) (2011), Diagnosis-related Groups in Europe: Moving Towards Transparency, Efficiency and Quality in Hospitals, McGraw-Hill/Open University Press, Maidenhead.
 • Busse R., Schreyögg J., Smith P.C. (2006), Editorial: hospital case payment systems in Europe, "Healthcare Management Science", 9 (3), pp. 211-213.
 • Cunningham J.B. (1993), Action Research and Organizational Development, Praeger, Westport.
 • Dickens L., Watkins K. (1999), Action research: rethinking Lewin, "Management Learning", 30 (2), pp. 127-140.
 • French W.L., Bell C.H. (1984), Organization Development: Behavioral Science Interventions for Organization Improvement, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Georges A., Romme L. (2003), Making a difference: organization as design, "Organization Science", 14 (5), pp. 558-573.
 • Hass-Symotiuk M. (ed.) (2003), Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla Zakładów Opieki Zdrowotnej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Hatchuel A. (2001), The two pillars of new management research, "British Journal of Management", 12, pp. S33-S39.
 • Jönsson S., Lukka K. (2005), Doing Interventionist Research in Management Accounting, Gothenburg Research Institute, Göteborg.
 • Kaplan R.S. (1998), Innovation action research: creating new management theory and practice, "Journal of Management Accounting Research", 10, pp. 89-118.
 • Kaplan R.S. (1984), Yesterday's accounting undermines production, "Harvard Business Review", July/August, pp. 95-101.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (1992), The balanced scorecard: measures that drive performance, "Harvard Business Review", January/February, pp. 71-79.
 • Kasanen E., Lukka K., Siitonen A. (1993), The constructive approach in management accounting re-search, "Journal of Management Accounting Research", Fall, pp. 243-264.
 • Labro E., Tuomela T.S. (2003), On bringing more action into management accounting research: process considerations based on two constructive case studies, "European Accounting Review", 12 (3), pp. 409-442.
 • Lewin K. (1947), Frontiers in group dynamics, II. Channels of group life; social planning and action research, "Human Relations", 1 (2), pp. 143-153.
 • Lewin K. (1946), Action research and minority problems, "Journal of Social Issues", 2 (4), pp. 34-46.
 • Liu L.Y.J., Pan F. (2007), The implementation of Activity-Based Costing in China: an innovation action research approach, "The British Accounting Review", 39, pp. 249-264.
 • OECD (2013), Health at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing.
 • Raulinajtys-Grzybek M., Świderska G.K. (2015), Payment by results vs. costs of 24-hour standby in hospitals: evidence from Poland, "Argumenta Oeconomica", 2 (35), pp. 85-104.
 • Ryć K., Skrzypczak Z. (eds) (2011), Ochrona zdrowia na świecie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Sanford N. (1970), What happened to action research?, "Journal of Social Issues", 26, pp. 3-23.
 • Suomala P., Lyly-Yrjänäinen J., Lukka K. (2014), Battlefield around interventions: a reflective analysis of conducting interventionist research in management accounting, "Management Accounting Research", 25 (4), pp. 304-314.
 • Szychta A. (2011), Cechy współczesnych badań i teorii w dziedzinie rachunkowości zarządczej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 249, pp. 11-34.
 • Świderska G.K. (ed.) (2011), Rachunek kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej. Podręcznik, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Świderska G.K. (ed.) (2009), Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Między-narodowych Standardów Rachunkowości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Świderska G.K. (ed.) (2004), Obiektowy rachunek kosztów działań - koncepcja i wykorzystanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Świderska G.K., Rybarczyk K., Pielaszek M. (2002), Obiektowy rachunek kosztów, "Zeszyty Teoretycz-ne Rachunkowości", 8 (64), pp. 223-228.
 • Świderska G.K., Warowny P., Rybarczyk K., Pielaszek M., Borowski Sz. (2005), Metodologia wdraża-nia rachunku kosztów działań a informacja zarządcza, unpublished report, Warsaw School of Economics.
 • van Aken J.E. (2005), Management research as a design science: articulating the research products of mode 2 knowledge production in management, "British Journal of Management", 16 (1), pp. 19-36.
 • van Aken J.E. (2004), Management research based on the paradigm of the design sciences: the quest for field-tested and grounded technological rules, "Journal of Management Studies", 41 (2), pp. 219-246.
 • Walls J.H., Widmeyer G.R., El Sawy O.A. (1992), Building an information systems design theory for vigilant EIS, "Information Systems Research", 3 (1), pp. 36-59.
 • Walshe K., Smith J. (eds) (2006), Healthcare Management, Open University Press, Maidenhead.
 • Zuber-Skerritt O. (1992), Action Research in Higher Education: Examples and Reflections, Kogan Page, London.
 • Accounting Act of September 29, 1994, Dz.U. 1994, no. 121, item 591.
 • O'Brien R. (1998), An Overview of the Methodological Approach of Action Research, http://www.web.net/~robrien/papers/arfinal.html (access 25 January 2016).
 • Świderska G.K. (ed.) (2013), Opracowanie dotyczące zakresu, sposobu gromadzenia i prezentacji informacji o kosztach świadczeń zdrowotnych dla potrzeb ich wyceny, Warszawa, http://www.nzzoz.mz.gov.pl/uploads/static/Opracowanie koncowe metodologia raportowania.pdf (access 25 January 2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429278

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.