PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 51 | 55--64
Tytuł artykułu

Sens i znaczenie relacji intymnej w narracjach par w kohabitacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sense and Meaning of Intimate Relationship in the Narrations of Cohabiting Couples
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sfera małżeńsko-rodzinna współczesnego człowieka podlega nieustannym zmianom pod względem sposobu jej realizacji oraz form wspólnego życia. Najlepszą egzemplifikacją przemian w tej sferze jest kohabitacja. Artykuł prezentuje wyniki badań jakościowych dotyczących właśnie tego obszaru. Celem niniejszego tekstu jest próba odpowiedzi na pytanie, co przeżycie czy przeżywanie bycia w kohabitacji znaczy dla osób, które w niej funkcjonują. Zastosowanie w prowadzonych badaniach metodologii fenomenologicznej pozwoliło na dotarcie do sensów i znaczeń, jakie swojej relacji intymnej nadają osoby badane, a tym samym umożliwiło uzyskanie rozumiejącego wglądu w badaną rzeczywistość. Do tej pory obszary te były ,,nieobecne" w polskich badaniach pedagogicznych. W artykule omawia się znaczenie tego rodzaju związku dla badanych, składniki tego doświadczenia, takie jak tworzenie własnej definicji związku oraz uczucie jako podstawę relacji intymnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Family-marital sphere of a modern human has been undergoing constant changes in respect of the manner of its implementation and forms of common life. The best exemplification of changes in that sphere is cohabitation. The article shows qualitative research results in this area. The purpose of the present text is an attempt to answer the question what is the meaning of experiencing cohabitation for people who are involved in it. Application of phenomenological methodology in my research enabled me to reach the purports and meanings which are given to intimate relationship of examined people, thus it also made possible to obtain understanding insight into investigated reality. So far those areas were absent in Polish pedagogical research. The article discusses the meaning of that kind of relationship for subjects, constituents of that experience, such as creating somebodys own definition of relationship, and feelings being a basis of intimate relationship. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Beck U., Beck-Gernsheim E. (2013), Całkiem zwyczajny chaos miłości, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Biernat T., Sobierajski P. (2007), Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Boguszewski R. (2008), Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego, BS/54/2008, http://www.badanie.cbos.pl/detalias.asp/q=al&id=3904, 28.06.2013.
 • Dyczewski L. (2002), Więź między pokoleniami w rodzinie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Giddens A. (2007), Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grochalska M. (2013), Kobiety w związkach jako ofiary dyskursu "szczęśliwej rodziny", [w:] K. Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków, s. 143-156.
 • Hipsz N., O roli kobiet w rodzinie, BS/30/2013, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4788, 28.06.2013.
 • Hipsz N. (2013), Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego, BS/32/2013, http://www.badanie.cbos.pl/detalias.asp/q=al&id=3904, 28.06.2013.
 • Janicka I. (2006), Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Łukasiewicz A. (2011), Współczesne formy kohabitacji w Polsce - ujęcie teoretyczne, [w:] H. Liberska, A. Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin, Difin, Warszawa.
 • Kwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Kwak A. (2012), Od i do małżeństwa i rodziny: "czas" rodziny - "czas" jednostki, [w:] A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Newman D. M. (1999), Sociology of families, Pine Forge Press, Thousand Oaks CA-London- New Delhi.
 • Nowak-Dziemianowicz M. (2006), Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 • Nowak-Dziemianowicz M. (2007), Czy świat człowieka ma postać narracji? O możliwościach badania, rozumienia i zmiany, [w:] E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Narracja - krytyka - zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 • Nowak-Dziemianowicz M. (2013), Wprowadzenie do wydania polskiego, [w:] U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Całkiem zwyczajny chaos miłości, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Ostrouch-Kamińska J. (2011), Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 • Ostrouch-Kamińska J. (2013), Małżeńska bliskość w rodzinie partnerskiej, [w:] K. Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków, s. 129-141.
 • Slany K. (2001), Małżeństwo i rodzina w zglobalizowanym świecie, "Problemy Rodziny", nr 4-6, s. 3-12.
 • Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków.
 • Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szukalski P. (2004), Kohabitacja w Polsce, [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski, Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49-74.
 • Szukalski P. (2006), Przestrzenne zróżnicowanie związków kohabitacyjnych w Polsce, http:// dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/discover, 25.10.2014.
 • Szukalski P. (2013), Małżeństwo: początek i koniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szukalski P. (2014), Związki kohabitacyne w Polsce - co wiemy dzięki NSP'2011?, "Demografia i Gerontologia Społeczna - Biuletyn Informacyjny", nr 3, s. 1-5, http://dspace.uni.lodz. pl:8080/xmlui/discover 25.10.2014.
 • Wenzel M. (2002), Konkubinat par heteroseksualnych i homoseksualnych, BS/49/2002, http:// www.badanie.cbos.pl/detalias.asp?q=a1&id=2673, 28.06.2013.
 • Wenzel M. (2013), Związki partnerskie - za i przeciw, http://www.badanie.cbos.pl, 28.06.2013
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429310

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.