PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 70--76
Tytuł artykułu

"Przegląd Organizacji" - wczoraj i dziś : rola czasopisma w rozwoju nauk o zarządzaniu. Cz. 1

Warianty tytułu
"Journal of Organization Review" - Yesterday and Today : Significance of the Journal in Development of Management Science. Part 1
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule postawiono tezę, że "Przegląd Organizacji", jako czasopismo naukowe wydawane od dziewięćdziesięciu lat, był jednym z ważnych narzędzi, które umożliwiły postęp zarządzania w Polsce, zarówno na polu naukowym, jak i praktyki gospodarczej. Celami opracowania były przedstawienie ewolucji periodyku pod względem prezentowanych treści oraz domeny działania, jak również określenie jego znaczenia w rozwoju zarządzania. Opracowanie zostało podzielone na dwa artykuły (części). W pierwszym dokonano analizy funkcjonowania czasopisma w latach 1926 - 1989. Wskazano, że w badanym okresie periodyk był przede wszystkim forum upowszechniania naukowej organizacji wśród kadr kierowniczych i miejscem rozwiązywania problemów o charakterze empirycznym. Drugi artykuł obejmuje analizę funkcjonowania czasopisma w latach 1990 - 2016. W tym czasie periodyk stał się przede wszystkim narzędziem naukowej dyskusji, źródłem inspiracji dla badaczy oraz wiedzy dla studentów. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper following assumption was stated: "Journal of Organization Review", as the scientific magazine - present in the market since nineteen years, was one of the crucial instruments that interacted on the development of management in Poland, in science and business as well. The main objectives of the manuscript were to describe the evolution of the journal regarding published topics and its domain, and to show the significance of the magazine in development of management. The paper was split into two articles (parts). In the first one the analysis of years 1926 - 1989 was presented. In the above mentioned time the journal was mainly the forum of knowledge exchange between scientists and practitioners. The second article discuses the period of years 1990 - 2016. In the above mentioned time the journal was the instrument of knowledge exchange between scientists, the place of inspiration for the researchers and source of knowledge for the students. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
70--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • [1] Adamiecki K. (1929), Krótki zarys historji rozwoju naukowej organizacji w Polsce na tle jej rozwoju w innych krajach, "Przegląd Organizacji", Nr 5, s. 151-162.
 • [2] Biegeleisen В. (1927), Próby zastosowania naukowej organizacji do administracji państwowej i samorządowej, "Przegląd Organizacji", Nr 4, s. 151-163.
 • [3] Bieńkowski S. (1945), O właściwe kierownictwo, "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 4.
 • [4] Baliński W. (1949), Ogólna teoria organizacji w publikacjach i wykładach, "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 9-13.
 • [5] Clark W. (1927), Zastosowanie naukowej organizacji w przemyśle węglowym w Polsce, "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 36-38.
 • [6] Chodorowski J. (1932), Zastosowanie zasad naukowego kierownictwa w przedsiębiorstwie handlowem, "Przegląd Organizacji", Nr 10, s. 347-351.
 • [7] Czech A. (2003), Organizacja pracy według metody wykreślnej. W 100-lecie ogłoszenia, "Przegląd Organizacji", Nr 2, s. 3-5.
 • [8] Drewnowski J. (1989), III Kongres Organizatorów - konsolidacja gospodarki, "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 1-2.
 • [9] Drzewiecki P. (1945), Wprowadzenie, "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 2.
 • [10] Dulski S. (1989), Bariery rynkowego "przewrotu" w gospodarce, "Przegląd Organizacji", Nr 3, s. 5-7.
 • [11] Freminiville Ch. (1926a), Uwagi rozwoju naukowej organizacji we Francji, "Przegląd Organizacji", Nr 4-5, s. 147-153.
 • [12] Freminiville Ch. (1926b), Rozwój naukowej organizacji w Stanach Zjednoczonych, "Przegląd Organizacji", Nr 4-5, s. 153-158.
 • [13] Gliński В. i in. (1985), Stan i perspektywy nauk organizacji i zarządzania w Polsce, "Przegląd Organizacji", Nr 8, s. 11-18.
 • [14] Izdebski Z., Tudrej J. (1967), Szkolenie kadr kierowniczych w Wielkiej Brytanii, "Przegląd Organizacji", Nr 7, s. 23-27.
 • [15] Jędrzejczak G. (1984), Zarządzanie gospodarką w warunkach niedoboru, "Przegląd Organizacji", Nr 10, s. 36-43.
 • [16] Kendall H.P. (1927), Naukowa organizacja w fabryce włókienniczej, "Przegląd Organizacji", Nr 12, s. 454-466.
 • [17] Koźmiński A.K. (1980), Co możemy wygrać poprzez nauki o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", Nr 12, s. 489-492.
 • [18] Krzyżanowski L. (1987), W sprawie odmienności przedmiotu ekonomii i nauki zarządzania, "Przegląd Organizacji", Nr 7, s. 3-4.
 • [19] Kuc R. (2004), Od zarządzania do przywództwa, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa.
 • [20] Lichtarski J. (2015), Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • [21] Martyniak Z. (1986), O szkołach w nauce organizacji i zarządzania, "Przegląd Organizacji", Nr 5, s. 40-41.
 • [22] Milewski S. (1968), Cykl wykładów o zarządzaniu przedsiębiorstwami w USA, "Przegląd Organizacji", Nr 7, s. 43-45.
 • [23] Nota redakcyjna (1975), "Przegląd Organizacji, Nr 4, s. 144.
 • [24] Od Redakcji (1962), "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 2.
 • [25] Ostapczuk B. (1976), Złoty Jubileusz, "Przegląd Organizacji", Nr 4-5, s. 122.
 • [26] Person H.S. (1927), Naukowa organizacja pracy a kartele, "Przegląd Organizacji", Nr 9, s. 344-346.
 • [27] Raźniewski S. (1926), Zastosowanie naukowej organizacji w górnictwie, "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 9-15.
 • [28] Szymkiewicz C. (1947), O upowszechnienie zasad naukowej organizacji, "Przegląd Organizacji", Nr 2, s. 34-36.
 • [29] Śmigielski J. (1929), Naukowa organizacja w świetle korzyści, jakie daje licznym rzeszom pracowników zatrudnionych w przemyśle, "Przegląd Organizacji", Nr 5, s. 162-165.
 • [30] Słowo wstępne (1926), "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 1.
 • [31] Słowo wstępne (1927), "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 1.
 • [32] Słowo wstępne (1928), "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 1.
 • [33] Sudoł S. (1963), Pojęcie gospodarności przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", Nr 5, s. 8-12.
 • [34] Sudoł S. (2007), Nauka o zarządzaniu. Węzłowe problemy 1 kontrowersje, Dom Organizatora, Toruń.
 • [35] Szymański K. (1927), Korzyści płynące z zastosowania zasad naukowej organizacji, "Przegląd Organizacji", Nr 1, 39-45.
 • [36] Teslar J. A. (1926), Henryk Fayol i jego nauka o administracji, "Przegląd Organizacji", Nr 2, s. 65-69.
 • [37] Trzcieniecki J. (1948), Współczynnik jakościowy w systemach płac, "Przegląd Organizacji", Nr 10, s. 279-291.
 • [38] Trzcieniecki J. (1986), Programy nauczania organizacji i zarządzania, "Przegląd Organizacji", s. 23-25.
 • [39] Zalewski A. (1973), Do dyskusji..., "Przegląd Organizacji", Nr 5, s. 186-187.
 • [40] Zawiślak A. (1985), Temat na dziś: Luka technologiczna, "Przegląd Organizacji", Nr 5, s. 6-7.
 • [41] Zawiślak A. (1988), Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki otwartej, "Przegląd Organizacji", Nr 10, s. 23-28.
 • [42] Zawiślak H. (1989), Nauki organizacji i zarządzania. Ostre wyzwania, "Przegląd Organizacji", Nr 7, s. 13-20.
 • [43] Zieleniewski J. (1962a), Organizacja (pojęcia i terminologia). Geneza i znaczenie terminu organizacja, "Przegląd Organizacji", Nr 3, s. 1-9.
 • [44] Zieleniewski J. (1962b), Znane z literatury definicje organizacji oraz własne propozycje terminologiczne, "Przegląd Organizacji", Nr 5, s. 2-7.
 • [45] Zieleniewski J. (1962c), Nauki o organizacji i kierowaniu a praktyka działania, "Przegląd Organizacji", Nr 10, s. 1-2.
 • [46] Zimniewicz K. (1982), Co czytać? Z historii organizacji i zarządzania, "Przegląd Organizacji", Nr 4-7, s. 30.
 • [47] 40 lat TNOiK. 100 numerów Przeglądu Organizacji (1966), "Przegląd Organizacji", Nr 4, s. 29-30.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429330

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.