PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 2 Rosja i państwa Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu wyzwań modernizacji | 45--55
Tytuł artykułu

Megapolisy : obmen opytom innovatsionnogo razvitiya

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Megapolis : Experience Exchange in the Realm of Innovative Development
Megapolis : wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju innowacyjnego
Języki publikacji
RU
Abstrakty
W połączeniu z funkcją rozwoju innowacyjnego megapolis, będący centralną częścią światowej i narodowej gospodarki, a także przestrzeni społecznej i politycznej, realizuje także inne funkcje: administracyjno-rządzące, organizacyjno-instytucjonalne, usługowe, społeczno-kulturalne, integracyjne, komunikacyjno-informacyjne, przestrzenno-organizacyjne. Stanowi to realną internalizację doświadczenia.(abstrakt oryginalny)
EN
Megapolises, as central parts of world and national economic, social and political systems, perform, in addition to innovative development, a number of other functions: command-administrative, organizational-institutional, service, social-cultural, integration, communication-informational, spatial- organizational. This constitutes a genuine internationalization of experience.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • М. Кастельс, Информационная эпоха: экономика, общество и культура, Москва 2000.
 • А.А. Нистарова, Роль мегаполисов в социальнофилософском осмыслении глобали-зационных процессов, "Современные исследования социальных проблем" 2013, No. 1.
 • Т. Парсонс, О социальных системах, Москва 2002, c. 212.
 • С.Н. Максимов, В.В. Семененко, Особенности и проблемы развития современных мегаполисов, "Проблемы современной экономики" 2012, No. 2.
 • С.Г. Еремеев, Мегаполис в национальной инновационной системе, "Вестник института экономики РАН" 2009, No. 2.
 • П.П. Бирюков, Организация проектного управления развитием и функциониро ванием жилищно-коммунального комплекса города. Автореф. диссерт. на соискание учен. степ. доктора. эконом. наук, Москва 2000.
 • О.И. Вендина, Москва и Петербург. История об истории соперничества российских столиц, "Полития" 2002, No. 3.
 • С. Сассен, Глобальный город: введение понятия, [в:] Глобальный город: теория и реальность, ред. Н.А. Слуки, Москва 2007.
 • А.Е. Прокопенко, Политические аспекты участия городов в международном сотрудничестве: автореферат дис. канд. полит. наук: 23.00.04, Москва 2009.
 • А.С. Новосельцева, Ключевые функции мегаполисов в глобальной экономике: системность исследования, "Вестник ВолГУ. Серия 9" 2011, Вып. 9.
 • Я.В. Петров, Опыт постановки курса по глобальным городам в Макалестер-колледже, [в:] Проблемы урбанизации на рубеже веков, Москва 2002, c. 223-240.
 • И. Субботин, Большая Москва как большой Париж, "Московский комсомолец", 11.11.2013.
 • И. Петрова, С миру по мысли. Столица собирает "умные решения" в рамках "Международной программы городских инноваций", "Московский комсомолец", 16.12.2013.
 • Расскажи о проблеме, "Литературная газета" 2013, No. 17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429357

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.