PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 45 | 15--22
Tytuł artykułu

Konsument digitalny i jego zachowania : przegląd badań

Warianty tytułu
Digital Consumer and His Behaviors. Research Review
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne działania marketingowe zdeterminowane są postępem techniczno-technologicznym, rozwojem sieci Internet oraz nowymi zachowaniami tzw. nabywców digitalnych (mobilnych), wyposażonych w urządzenia typu smartfon, tablet itp. Nasuwają się pytania: kim jest nabywca digitalny, jakie ma potrzeby, preferencje, gusta, upodobania, czy zwyczaje? oraz w jakim kierunku powinny zmierzać skuteczne działania marketingowe adresowane do nabywcy digitalnego? Celem artykułu było dokonanie przeglądu badań zachowań nabywców digitalnych w sieci oraz przybliżenie charakterystyki oraz profilu współczesnego klienta z punktu widzenia jego specyficznych aktywności w Internecie. Rozważania prowadzono wokół tezy: w dobie digitalizacji i technologii mobilnej, prowadzenie skutecznych działań marketingowych zdeterminowane jest wiedzą o zachowaniach uczestników gry rynkowej (interesariuszy), w tym nabywców w sieci oraz nadążanie za ich e-zwyczajami i e-oczekiwaniami. Wychodząc od definicji konsumenta digitalnego i pojęć pokrewnych, omówiono wyniki dostępnych badań zachowań tychże nabywców. Okazało się, że nabywcy wyposażeni w urządzenia digitalne nabierają innych zwyczajów, nie tylko komunikują się, ale praktycznie rzecz ujmując cały czas są online. Posiadane urządzenia mobilne używają do robienia zdjęć i filmów, słuchania muzyki, korzystania z serwisów społecznościowych, grania, oglądania wideo, czytania książek i dokumentów, wykonywania płatności, robienia zakupów i innych czynności. Do głównych cech nabywcy mobilnego zaliczyć można: odwagę, świadomość siebie i swoich potrzeb, czy zainteresowanie innowacjami. W artykule sformułowano zalecenia dla przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem skutecznych działań marketingowych adresowanych do nabywców digitalnych. W obecnych warunkach rynkowych duży nacisk powinno się położyć na kreowanie odpowiednich doświadczeń, wzbudzanie emocji, angażowanie interesariuszy, dostarczanie rozrywki, ułatwianie życia m.in. dzięki oferowaniu nowych usług i darmowych aplikacji na urządzenia mobilne. (abstrakt oryginalny)
EN
The contemporary marketing activities are determined by technological progress, development of the Internet and new behaviors of so-called digital purchasers equipped with smartphones or tablets etc. In a consequence the questions arose: Who is a digital purchaser? What are his needs, preferences, habits or practices? In what directions effective marketing activities addressed to the digital purchaser should be heading towards? The aim of this article is to complete the review of research in consumers behaviors in the Internet and to describe a profile of the contemporary consumer with reference to his specific activities in the Internet. The deliberations in this article are focused on the following thesis: in the days of digital and mobile technology effective marketing activities are determined by the knowledge about behaviors of participants in the market game, including the Internet consumers and by keeping up with their e-customs and e-expectations. Starting from the definition of a digital purchaser and related to it terms there were in this article the results of accessible studies of behaviors of those purchasers described. It appeared that the purchasers equipped with digital devices changed their habits. They not only interacted with each other but generally speaking they were on-line all the time. Mobile devices are being used to make photographs and films, listen to music, take part in social media, play games, watch videos, read books and documents, do payments, shopping and other activities. The most important features of a digital purchaser are: the courage, the awareness of oneself and one's needs, or an interest in innovations. The paper consists of recommendations for entrepreneurs interested in effective marketing concerned on digital purchasers. In the current market conditions it is necessary to put strong emphasis for the presence and action in both real and virtual world. It is very important to create experience, stir up emotions, involve stakeholders, be a constant source of amusement, offer free applications to mobile devices. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Dejnaka A., 2013, Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Dhir A., 2004, The Digital consumer technology handbook. A comprehensive guide to devices, standards, future directions and programmable logic solutions, Xilinx Inc., Burlington.
 • Fisk P., 2014, Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentruj na oczekiwaniach nabywcy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Génération mobile 2013, http://ww.brief.pl/artykuU684 (dostęp: 17.03.2015 r.).
 • Halligan B., Shah D., 2010, Inbound marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • Jaciow M., Wolny R., Stolecka-Makowska A., 2013, E-konsument w Europie. Komparatywna analiza zachowań, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • Jak korzystamy z urządzeń mobilnych w procesie sprzedaży?, http://nf.pl/manager/jak-korzystamy-z-urzadzen-mobilnych-w-procesie-sprzedazy,,47720,1 (dostęp: 19.03.2015 r.).
 • Kociankowski M., Zbiorowy indywidualizm, http://www.ptbrio.pl/k14/index.php7option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7 (dostęp: 18.03.2015 r.).
 • Konsument 2014 a technologie, http://www.ptbrio.pl/k14/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8 (dostęp: 18.03.2015 r.).
 • Konsument digitalny a wirtualna rzeczywistość. Przewodnik po raportach o digitalizacji rynku, Shopping Show 2014, http://www.shoppingshow.pl/ (dostęp: 18.02.2015 r.).
 • Kotarbiński J., 2015, Kupujemy już inaczej, "Marketing w Praktyce", nr 4, s. 34-36.
 • Kotler P., Keller K. L., 2013, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Królewski J., Sala P. (red.), 2014, E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łodziana-Grabowska J., 2015, Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Marketing mobilny w Polsce, http://jestem.mobi/2014/02/nowy-raport-marketing-mobilny-w-polsce-2013-2014/ (dostęp: 4.03.2015).
 • Mróz B., 2013, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Neves-Silva R., Tsihrintzis G.A., Uskov V. (red.), 2014, Smart digital futures, IOS Press, Amsterdam.
 • Nowe technologie w służbie obsługi klienta, http:://rrf.pl/rnanager/nowe-technologie-w-shizbie-obshigi-klienta"45867,1 (dostęp: 4.03.2015 r.).
 • Persaud A., Azhar I., 2012, Innovative mobile marketing via smartphones: Are consumer ready?, "Marketing Intelligence &amp", Vol. 30, s. 418-443. http://dx.doi.org/10.1108/02634501211231883.
 • Smartfon chroni przed czerniakiem, http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,17350886,Smartfon_chroni_przed_czerniakiem.html (dostęp: 4.03.2015 r.).
 • Soopramanien D., 2011, Conflicting attitudes and scepticism towards online shopping: the role of experience, "International Journal of Consumer Studies", nr 35, s. 338-347, http://dx.doi.org/10.1111/j.1470-6431.2010.00945.x (dostęp: 4.03.2015 r.).
 • Sznajder A., 2014, Technologie mobilne w marketingu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Tarczydło B., 2013, Metodyka kształtowania wizerunku marki, Rozprawy. Monografie nr 298, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • Urbaniak P., 2014, Zadbaj o swój inbound marketing, "Marketing w Praktyce", nr 10, s. 17-19.
 • Wdrożenia systemów wspomagających inbound marketing, http://inboundmarketing. nf.pl/ (dostęp: 4.03.2015 r.).
 • Wiktor J.W., 2013, Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zachowania klientów digitalnych w sieci, http://info.mergeto.pl/raport-marketing-doswiadczen/ (dostęp: 4.03.2015 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429386

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.