PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 2 | 5--9
Tytuł artykułu

Wykorzystanie wybranych środków transportowych w modelowych gospodarstwach rolniczych produkujących rośliny energetyczne - analiza regionalna (cz. 2 - przyczepy rolnicze, ładowacze czołowe, ładowarki samojezdne)

Warianty tytułu
The Use of Some Transport Means in Model Farms Producing Energy Crops - Regional Analysis (Part 2 - Trailers and Loaders)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Produkcja biomasy może być prowadzona na terenie całego kraju na powierzchni nawet od 1,0 do 4,5 min ha, jednak uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne w różnych regionach kraju znacząco się różnią, co silnie wpływa na poziom osiąganych plonów, a także wykorzystanie maszyn, głównie do zbioru i transportu płodów rolnych. Celem artykułu jest analiza wykorzystania ciągników i przyczep rolniczych, ładowaczy czołowych oraz ładowarek samojezdnych w modelowych gospodarstwach rolniczych o różnej wielkości i intensywności produkcji, posiadających gleby różnej jakości, produkujących rośliny energetyczne w pięciu wyodrębnionych makroregionach Polski. Poprawie wykorzystania tych środków sprzyjał wzrost powierzchni gospodarstw, jakości gleb oraz poziomu intensywności produkcji. Najlepsze wykorzystanie sprzętu było przeciętnie w makroregionach centralnym i południowo-zachodnim, w których plony były najwyższe. Poziom wykorzystania ciągników, przyczep, ładowaczy i ładowarek samojezdnych w gospodarstwach o powierzchni 15 i 35 ha jest zbyt niski, dlatego też powinny one korzystać z maszyn używanych i o najprostszych konstrukcjach. Przy 130 ha UR rolnych poziom nadal jest dość niski. Właściwe wykorzystanie daje dopiero areał 600 i 1500 ha UR.(abstrakt oryginalny)
EN
The potential area of energy crops in Poland is estimated at 1.0-4.5 million ha. The decrease in the prices of energy reduces the high pressure to cut the costs of biomass production. The aim of this study is an analysis of the use of tractors, trailers and loaders on model farms producing energy crops, which have different areas, intensity of production and quality of soils in the five regions of Poland. The use of those machines increased along with the farm area, the soil quality and production intensity. The best use was in central and south-west part of Poland where the farmers get the highest yields. The use of tractors, trailers and loaders on the smallest farms is low, so they should buy used machines. The use is satisfactory on 130 ha of farmland, but only farms with 600 and 1500 ha of farmland guarantee good use of the machinery.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--9
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, adiunkt
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Baum R., Organizacja produkcji energii odnawialnej, [w:] Kołodziej B., Matyka M., Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne, PWRiL Poznań 2012, s. 383-388.
 • Baum R., Pepliński B., Wajszczuk K., Nakłady pracy ludzkiej, siły pociągowej oraz energochłonność w wybranych gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego, "Problemy Inżynierii Rolniczej", nr 2(72)/2011: 17-27
 • Baum R., Pepliński B., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J., Potential for agricultural biomass production for energy purposes in Poland, A rewiew "Contemporary Economics" Vol. 7, Issue 1/2013, s. 63-74.
 • Energia, GUS Warszawa 2014.
 • Karwowski T., Polska w drodze do Unii Europejskiej. Zespołowe użytkowanie maszyn warunkiem unowocześnienia polskiego rolnictwa. "Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej", nr 1/2008, s. 2-6.
 • Katalog norm i normatywów, SGGW Warszawa 1991.
 • Kuś i Faber, Produkcja roślinna na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, [w:] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Nauka praktyce, Wyd. IUNG, Puławy 2009, s. 63-77.
 • Matyka M., Uwarunkowania rozwoju OZE opartych na biomasie w Polsce i wybranych regionach UE, 2011, http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/O-bioenergii-w-Sopocie/,s.19.
 • Muzalewski A., Olszewski T., Ekonomiczno-organizacyjne aspekty zespołowego użytkowania maszyn, Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 2000.
 • Muzalewski A., Model optymalizacji wyboru pomiędzy zakupem maszyny a najmem usługi "Problemy Inżynierii Rolniczej" nr 2(90)/2007.
 • Muzalewski A., Koszty eksploatacji maszyn, ITP.Falenty, nr 25/2010.
 • Pepliński B., Wajszczuk K, Baum R., Wpływ wielkości przedsiębiorstw rolnych na wyposażenie i wykorzystanie środków transportowych. "Logistyka", nr 3/2011, s. 48-51.
 • Szuk T., Wpływ powierzchni gospodarstw indywidualnych na poziom kosztów eksploatacji mechanicznej siły pociągowej, "Roczniki Naukowe SERiA" Warszawa 2005, t. VIII, z.1, s. 243-248.
 • Van Velthuizen H., Agro-ecological zoning of Europe, 2003, http://agrienv.jrc.it/activities/pdfs/irena/Velthuizen-AEZ-Europe.pdf
 • Wajszczuk K., Model rachunku kosztów logistyki dla przedsiębiorstw rolniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Wajszczuk K., Wawrzynowicz J., Koszty logistyki w przedsiębiorstwach rolnych, "Logistyka", nr 3/2011, s. 23-25.
 • Wiesenthal T., Mourelatou A., Petersen J. E., Taylor P., 2006: How much bioenergy can Europe produce without harming the environment?, http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2006_7/en, s. 22.
 • Wolszczan J., Transportochłonność rolnictwa. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 348/1988, s. 35-41.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429400

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.