PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 (24) | 80--98
Tytuł artykułu

Wykorzystanie RPO w systemie finansowania ochrony zabytków na przykładzie RPO WO

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Involvement of Regional Operational Programmes in Financing Material Heritage Protection - the Case of Opole Voivodeship Regional Operational Programme
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W polskich uwarunkowaniach i przy względnie złej kondycji finansów publicznych finansowanie ochrony zabytków odbywa się również ze znacznym udziałem funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, czego dobrym przykładem jest finansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) poszczególnych województw. Celem artykułu jest krótkie przedstawienie systemu finansowania ochrony zabytków w Polsce na tle wybranych krajów europejskich oraz roli RPO w systemie finansowania ochrony zabytków w Polsce na przykładzie Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego. Dziedzictwo kulturowe narodu w postaci zasobów materialnych i niematerialnych dorobku poprzednich pokoleń jest elementem budowy tożsamości narodowej, gdyż bez niego niemożliwa byłaby nauka poszanowania dla tradycji i kultury. Jednak w gospodarce rynkowej dziedzictwo kulturowe w postaci zabytków powinno być traktowane także jako czynnik wspierający rozwój regionalny. Z przedstawionych zasad wykorzystywania środków na działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, ochroną zabytków oraz środków przeznaczanych na ten cel wynika, że środki unijne, w tym szczególnie z RPO, nie zastąpią systemu finansowania tych działań ze środków publicznych, których dysponentem jest minister kultury i dziedzictwa narodowego, jednak mogą być dobrym uzupełnieniem tego systemu.(abstrakt oryginalny)
EN
In Polish conditions and relatively poor condition of public finances, funding protection of monuments is also made with a significant share of funds from the European Union A good example of such is the funding under the Regional Operational Programmes of individual provinces. This article attempts to present the role of Regional Operational Program in the system of financing the protection of monuments in Poland, activities related to the protection of cultural heritage and to present the project of monument protection funded by Regional Operational Program of the Opole Voivodeship. The cultural heritage of a nation in the form of material and intangible heritage of previous generations is a key to building national identity, because without it teaching respect for tradition and culture would be impossible. However, in a market economy cultural heritage in the form of monuments should be treated also as a factor supporting regional development. Presented policy on the use of funds for activities related to the protection of cultural heritage, protection of monuments and the funds allocated for this purpose that EU funds, especially the Regional Operational Program, will not replace the system of financing these activities from public funds, which is administered by the Minister of Culture and National Heritage, but they can be a good complement to this system. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
80--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Arszyński M., 2007, Idea - pamięć - troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich zachowania od starożytności do połowy XX wieku, Malbork.
 • Böhm A., Dobosz P., Jaskanis P., Purchla J., Szmygin B., Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, Kraków 2008.
 • Głuszak M., 2005, Praktyka ochrony i odnowy zabytków w Polsce w świetle przepisów prawnych oraz standardów międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 687, Kraków.
 • http://www.nid.pl/idm,1164,zestawienia.html (dostęp 31.10.2012).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997 nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Kozak M., 2008, Dwory, pałace i zamki - kosztowne pamiątki czy zasób w rozwoju?, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1.
 • Kubiszewska K., 2012, Finansowanie odnowy zabytków w Polsce przy wykorzystaniu pomocy UE, Ochrona Zabytków, 65/3-4 (258-259).
 • Murzyn-Kupisz M., 2010, Wpływ przedsięwzięć związanych z odnową obiektów i miejsc zabytkowych na gospodarkę lokalną i regionalną, Ochrona Zabytków, 58/1-4 (248-251).
 • Narodowa strategia rozwoju kultury na lata 2004-2013.
 • Nieroba E., Czerner A., Szczepański M., 2010, Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności, Warszawa.
 • Program opieki nad zabytkami województwa opolskiego na lata 2007-2010.
 • Regionalne programy operacyjne na lata 2007-2013 wszystkich województw.
 • Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015.
 • System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich, 2001, przygotował zespół Narodowego Instytutu Dziedzictwa: Skaldawski B., Chabiera A., Lisiecki A., (red. tekstu) Liżewska I., Kurier Konserwatorski, 11/2011.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, DzU nr 162, poz. 1568 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429410

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.