PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1(95) | 5--10
Tytuł artykułu

25 lat wolnego rynku nieruchomości : analiza SWOT

Warianty tytułu
25 Years of Free Real Estate Market in Poland : a SWOT Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanego artykułu jest syntetyczna prezentacja wyników oceny obecnego stanu polskiego rynku nieruchomości, osiągniętego po dwudziestu pięciu latach jego funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Ocenę oparto na metodzie analizy SWOT, w której uzupełniająco, dla kwantyfikacji poszczególnych czynników charakteryzujących rynek wykorzystana została metoda genewska. Oszacowano, że w 2014 roku suma cech pozytywnych osiągnęła łącznie 175 punktów w stosunku do 200 możliwych (polski rynek nieruchomości nie wykorzystuje około 12,5% wartości związanych głównie ze stymulowaniem popytu). Cechy negatywne osiągnęły łącznie 105 punktów w stosunku do 200 możliwych (przed polskim rynkiem nieruchomości pozostaje do neutralizacji połowa niedoskonałości, wynikających głównie ze słabej kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych, złej gospodarki przestrzenią w miastach. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is a synthetic presentation of the results of the assessment of the current state of the Polish real estate market, achieved after twenty-five years of its functioning in the conditions of market economy. The assessment was based on the SWOT analysis method in which supplementally, for the quantification of individual factors characterising the market, the method of Geneva (indicator method) was used. It was estimated that in 2014 the sum of: • positive characteristics reached a total of 175 points compared to 200 possible (the Polish real estate market does not use approximately 12.5% of the value associated mainly with stimulating demand and the activation of our market for foreign investors); • negative characteristics reached a total of 105 points out of 200 possible (the Polish real estate market is facing the neutralisation of a half of imperfections, resulting mainly from the poor economic condition of households, poor land management in urban areas). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--10
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Miast
 • Instytut Rozwoju Miast
Bibliografia
 • Belniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Dąbrowa M., Badania poziomu życia - metodologia konstrukcji wybranych wskaźników, "Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie", 2011, nr 1(17).
 • Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy z dnia 26 października 1945 r.
 • Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. GUS. Warszawa 2014.
 • Infrastruktura komunalna w 2015 r., GUS. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2014.
 • Jędrzejko A., Wierzchowski M. W. Przemiany użytkowanie gruntów w wybranych miastach aglomeracji górnośląskiej w latach 2005-2011, "Świat Nieruchomości", 2015 nr 3(93).
 • Kalkowski L, Polski rynek nieruchomości. Bilans otwarcia po wejściu Polskie do Unii Europejskiej, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2007.
 • Kałkowski L, Usługi nieruchomościom w gospodarce krajów Unii, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", 2012 nr 1 (20).
 • Kalkowski L. (Red.), Rynek nieruchomości w Polsce, TWIGGER, Warszawa, 2003.
 • Kałkowski L., 25 lat polskiego rynku nieruchomości. Monitoring za lata 1990 - 2014. Instytut Rozwoju Miast. Kraków 2015.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2050, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Kucharska-Stasia E. (Red.), Zachodnie rynki nieruchomości, TWIGGER, Warszawa 2004.
 • Kucharska-Stasiak E. (Red.), Rynek nieruchomości. Wybrane problemy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Kucharska-Stasiak E., Nieruchomości a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Nalepka A., Zarządzanie nieruchomościami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Raport o stabilności systemu finansowego. NBP, Departament Systemu Finansowego, Warszawa, 2015.
 • Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2015 r. NBP, Warszawa 2014 r.
 • Restytucja mienia w Polsce. Portal Informacyjny, <http://propertyrestitution.pl/Dane,i,mapy>, 2012.
 • Szymborski J., Mieszkalnictwo a zdrowie. Choroby związane z budynkiem. Zespól chorego budynku, "Wiadomości PKN". Normalizacja. Nr 9/2008.
 • Środowisko i polityka przemysłowa: mieszkania i zakłady pracy w lepszych budynkach. Komisja Europejska - Komunikat prasowy, Bruksela, 2 lipca 2014 r.
 • Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych). GUS. Opracowania sygnalne. Warszawa, 9. 06. 2015 r.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966, 984).
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.).
 • Wierzchowski M.W., The Characteristics of the Land Use in Polish Cities, "Świat Nieruchomości", No 4/2012 (82).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429448

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.