PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1(95) | 23--31
Tytuł artykułu

Racjonalne gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości na przykładzie powiatu kieleckiego

Warianty tytułu
Rational Management of the Poviat Property Resource on the Example of Kielce Poviat
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest przedstawienie prawnych i organizacyjnych aspektów gospodarowania mieniem powiatu, na przykładzie powiatu kieleckiego. Oprócz przeglądu literatury w pracy zaprezentowano także analizę sposobu władania i udostępniania nieruchomości powiatowych oraz przedstawiono rozkład zasobu powiatu kieleckiego ze względu na aktualny stan prawny działek z podziałem na gminy. Autorzy w artykule przeanalizowali również strukturę dochodów uzyskiwanych z posiadanego przez powiat majątku. Badany okres obejmuje lata 2011-2014. W pracy wykorzystano metodę analizy statycznej i analizę źródeł. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to present the legal and organisational aspects of the functioning and management of the property of Kielce poviat (poviat - the second tier administrative unit). In addition to an extensive review of the literature, the paper also presents an analysis of the method of owning and sharing the poviat real property and shows the distribution of the resources of Kielce poviat considering the current legal status of plots divided into municipalities. The authors of the article have also analysed the structure of income from assets owned by the poviat. The study covers the period from 2011 to 2014. In the paper the method of static analysis and the analysis of sources are used. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
autor
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Bibliografia
 • Dawid L., Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 2011, nr 19(2).
 • Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., Chaba D., Kardaś A., Kozień E., Krzyk P., Kubica I., Kwoczyńska B., Stawińska N., Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym, Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2015.
 • Gross M., Gospodarka nieruchomościami publicznymi w ujęciu systemowym z uwzględnieniem wybranych badań prowadzonych przez Międzynarodową Federację Geodetów (FIG}, "Acta Sci. Pol., Administrate Locorum", 2010, nr 9(2).
 • Heller J., FarelnikE., Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne", 2013, nr 2(52).
 • Hetdak M., Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości - studium przypadku, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 2009, nr 17(3).
 • Informacja o stanie mienia powiatu kieleckiego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., [dostęp 21.07.2015], <http://bip.powiat.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/30676/lnformacja_o_stanie_mienia.pdf>.
 • Janowski A., Wiśniewski R., Gospodarowanie zasobami nieruchomości w warunkach rynkowych, części, "Acta Sci. Pol., Administratio Locorum", 2008, nr 7(1).
 • Janowski A., Wiśniewski R., Gospodarowanie zasobami nieruchomości w warunkach rynkowych, część U, "Acta Sci. Pol., Administratio Locorum", 2008, nr 7(2).
 • Kokot S., Gospodarka nieruchomościami gminy jako specyficzna forma zarządzania nieruchomościami, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 2006, nr 14(1).
 • Kokot S., Gnat S., Problem efektywności gospodarki nieruchomościami gmin, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 2010, nr 18(2).
 • Kotlińska J., Endogeniczne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami samorządowymi, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", 2014, nr 7.
 • Kotlińska J., Finanse powiatów w świetle ustawy o finansach publicznych, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", 2014, nr 4.
 • Kotlińska J., Nowak M.J., Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości a rozwój lokalny, "Studia Regionalne i Lokalne", 2010, nr 4(42).
 • Małkowska A., Cele, zasady i skutki gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, "Świat Nieruchomości", 2008, nr 4(66).
 • Marona B., Use of the Agency Theory to Analyze the Commissioning System of Commune Real Estate Management, "Real Estate Management and Valuation", 2013, nr 21(3).
 • Nalepka A., Efekty gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i możliwości ich powiększania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2012, nr 262.
 • Nalepka A., Łach K., Badanie efektywności gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, "Świat Nieruchomości", 2012, nr 1(79).
 • Najwyższa Izba Kontroli, Wystąpienie pokontrolne, 2010, nr P/10/139 (LKI-4101-04-06/2010).
 • Puch P., Regulacja stanów prawnych nieruchomości, Wyd. Verlag Dashofer, Warszawa 2008.
 • Słownik języka polskiego, t. III, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kieleckiego za 2014 rok, [dostęp 22.01.2016], <bip.powiat.kielce.pl/download/379.pdf>.
 • Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020, [dostęp 17.08.2015], <http://bip.powiat.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/22044/2zalacznik.pdf>.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.).
 • Źróbek S., Gospodarka nieruchomościami, Wyd. GALL, Katowice 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429454

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.