PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 968 Prawne, zawodowe i etyczne normy rewizji finansowej | 123--135
Tytuł artykułu

Badanie wystarczalności rezerw celowych na należności kredytowe w bankach

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Biorąc pod uwagę znaczenie właściwego ustalenia poziomu rezerw celowych dla prawidłowego i rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej w sprawozdaniu finansowym banku, a także znaczenie tych rezerw jako instrumentu ograniczania ryzyka ponoszonego przez banki, zagadnienie to musi być istotne dla każdego audytora badającego sprawozdanie finansowe banku. Z przedstawionych tu rozważań wynika, że dodatkowo w dobie recesji i wysokiego bezrobocia działalność kredytowa jest obarczona stosunkowo wysokim ryzykiem, o czym świadczy pogarszająca się struktura należności kredytowych w bankach i rosnący poziom utworzonych na te należności rezerw celowych. Jednocześnie banki, chcąc pokazać korzystne wyniki finansowe tak wobec klientów jak i akcjonariuszy, przy braku normalnych możliwości wygenerowania zysku, uciekają się do zaniżania wymaganego poziomu tworzonych rezerw. Nie można zakładać, że jest to praktyka powszechna, jednak poważne zmiany prezentowanych wyników zdarzające się po przeprowadzonej inspekcji nadzoru bankowego lub zbadaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w niektórych przypadkach są spowodowane koniecznością utworzenia rezerw celowych we właściwej wysokości. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Fedak Z.: Metody i techniki rewizji sprawozdań finansowych. Warszawa: SKwP 1998.
 • Norma nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta - 'Opinia i raport z badania rocznego sprawozdania finansowego banku'. "Biuletyn KIBR" nr 42, s. 57-73.
 • Orzeszko T.: Istota rezerw celowych oraz zasady ustalania ich wartości w bankach w Polsce [w:] Problemy wyceny w rachunkowości. Wrocław: Wyd. AE2001, s. 197-209.
 • Poniatowska L.: Rezerwy w świetle znowelizowanego prawa rachunkowości. [w:] Rachunkowość wobec procesów globalizacji. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2002, s. 476-484.
 • Rekomendacja L z 7 listopada 2001 r. dotycząca roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami, Komisja Nadzoru Bankowego NBP, Warszawa 2001 r.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (DzU 2001 nr 149, poz. 1673).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (DzU 2001 nr 149, poz. 1672 z późn. zm.).
 • Sytuacja finansowa banków w I półroczu 2002 r. Synteza. NBP GINB, Warszawa 2002.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (DzU 1997 nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 1994 nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 • Zdanowicz B.: Przyczyny upadłości banków w świetle literatury światowej. "Bezpieczny Bank" 1997 nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429556

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.