PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1(33) | 81--92
Tytuł artykułu

Foresight jako narzędzie rozwoju turystyki regionalnej - studium przypadku regionu Laponii (Finlandia)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Foresight as a Tool in Regional Tourism Development - a Case Study of Tourism Foresight Project in Finnish Lapland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Foresight, przyczyniając się do proaktywnego prognozowania zmian, jakie będą zachodzić w przyszłości, przygotowuje do możliwych zdarzeń, a jednocześnie oferuje podmiotom sektora turystycznego konkretne korzyści rozwoju regionalnego. Techniki i narzędzia stosowane w procesie foresightu są stosunkowo nowymi metodami wykorzystywanymi w turystyce (Varum i in., 2011; Fernández-Güell, 2012; Kaynak i Karak, 2012). W związku z tym wartość regionalnych projektów foresightowych, odnoszących się do rozwoju turystyki, przeprowadzonych na podstawie lokalnych tematów badawczych i rozwojowych, nie jest jeszcze wystarczająco doceniona i zauważana. Szeroko stosowany foresight wspiera rozwój w wielu aspektach: pomaga przewidzieć potrzeby klientów, rozwijać nowe usługi i utrzymać atrakcyjność produktów turystycznych oraz destynacji. W przeciwieństwie do tradycyjnego procesu planowania, który zazwyczaj ma ograniczony zasięg sektorowy, foresight, poprzez aktywne uczestnictwo, stopniowo buduje zintegrowaną wizję ewentualnej przyszłości. Foresight uwzględnia szereg czynników, a więc konstruuje spójne i wiarygodne scenariusze. Pomaga także sformułować realistyczne i innowacyjne strategie rozwoju turystyki, które są możliwe do zaakceptowania przez wszystkie zainteresowane strony. Celem artykułu jest przedstawienie korzyści i wyzwań, jakie wyniknęły z zastosowania foresightu w regionalnym rozwoju turystyki fińskiego regionu, Laponii, przeprowadzonego w latach 2010-2013. Dane empiryczne uzyskano za pomocą autoetnograficznych technik badawczych, informacji zwrotnych uczestników oraz raportów ilościowych i jakościowych będących częścią projektu. Efektem przeprowadzonych działań była nowa wiedza podmiotów turystycznych w zakresie możliwości budowania scenariuszy rozwoju przyszłości, oparta nie tylko na możliwościach, ale również potrzebach. W konsekwencji powstały nowe produkty turystyczne i ustalono innowacyjne formy współpracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Foresight offers advantages in regional tourism development by helping tourism stakeholders to proactively anticipate futures´ changes and prepare for possible events. Foresight is a relatively new field of research in tourism research (e.g. Fernández-Güell & Collado, 2013; Kaynak & Kara, 2012; Varum et al, 2011). Therefore, the meaning of regional tourism foresight processes based on locally negotiated research and development themes has not been presented yet in tourism research. Foresight helps to anticipate customer needs, develop new services and keep up the attractiveness of tourism businesses and whole destinations. Foresight is an important part of development processes because in contrast to the traditional planning process that normally has a limited scope of the sector foresight, through active participation, is gradually building an integrated vision of a possible future. Foresight takes into account a wide range of factors, thus building the coherent and plausible visions of the future. It also helps to formulate realistic and innovative tourism strategies that can accept the views of many stakeholders. This study identifies advantages and challenges resulting from the application of foresight in regional tourism development in Finnish Lapland during the years 2010-2013. The empirical data consists of autoethnographic observation, participant feedback and quantitative and qualitative project reports. During the project foresight knowledge of tourism stakeholders increased and they learned to build futures images. New tourism products and co-operation possibilities were established. At the beginning benefits of foresight were not seen and it was difficult to understand the purpose and multidimensionality of long term foresight.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Bibliografia
 • Andriotis, K., 2007, A Framework for the Tourism Planning Process, [w:] Sustainability, Profitability and Successful Tourism, red. A. Raj, Kanishka Publishers, New Delhι.
 • Awedyk, M., 2015, Studia nad przyszłością rozwoju turystyki - foresight w planowaniu turystycznym, [w:] Kształcenie kadr dla gospodarki turystycznej i rekreacji. Stan obecny i prognozy, red. S. Bosiacki,, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 187-199.
 • Borodako, K., 2011, Foresight w turystyce. Bariery wykorzystania i rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 • Cariola, M., Rolfo, S., 2004, Evolution in the rationales of foresight in Europe, Futures, nr 36, 1063-1075.
 • Cornish, E., 2004, Futuring: The Exploration of the Future, World Future Society, Betsheda.
 • Dwyer, L, Edwards, D., Mistilis, N., Roman, C., Scott, N., Cooper, C., 2008, Megatrends Underpinning Tourism to 2020. Analysis of key drivers for change, CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd, Gold Coast.
 • Fernández-Güell, J.M., 2012, Foresight as an innovative tool for designing tourist destinations, [w:] Conference of the International Forum on Urbanism, 6th Conference of the International Forum on Urbanism (IFoU): Tourbanism, Barcelona, s. 1-11.
 • Kaynak, E., Karak, A., 2012, Assessing tourism market potential in a dynamic emerging economy: Theoretical and empirical insights from Cambodia. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, nr 24 (2), s. 199-22.
 • Martin B., 2001, Technology Foresight in a Rapid Globalising Economy, UNIDO Regional Conference on Technology Foresight for Central and Eastern Europe and Newly States, Vienna.
 • McMaster, M., 1996, Foresight: Exploring the Structure of the Future, Long Range Planning, nr 29, s. 149-155.
 • Schwartz, P., 1991, The Art of Long View, Doubleday, New York.
 • Toedtling, F., 1994, The uneven landscape of innovation poles: local embeddedness and global networks, [w:] Globalization, institutions and regional development in Europe, red. A. Amin, N. Thrift, Oxford University Press, Oxford.
 • Varum, C.A., Melo, C., Alvarenga, A., Carvalho, P.S., 2011, Scenarios and possible futures for hospitality and tourism, Foresight, nr 13(1), s. 19-35.
 • Wilenius, M., 2008, Taming the dragon: how to tackle the challenge of future foresight, Business Strategy Series, nr 9 (2), s. 65-77.
 • www. matkailu.luc.fi, dostęp 10.05.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429574

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.